Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Úvodník (12000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura* EXANPRO v podkategorii Působení zpravodajských služeb přibližuje úlohu státních zpravodajských institucí v současném dění, hodnotí zveřejněné skutečnosti o jejich práci a rozebírá mediální výstupy publikované jak ze strany zástupců těchto služeb a odpovědných politiků, tak ze strany nezúčastněných osob (novináři, komentátoři apod.).

Agentura se nevyjadřuje k veškerým zveřejněným záležitostem týkajících se zpravodajských služeb, ale vytváří výstupy na selektivním základě podle určitých kritérií (blíže viz část O produktech).

Podkategorie „Působení zpravodajských služeb“ byla vyčleněna z podkategorie „Události* a jevy* ve světě“, avšak cílem výstupů v podkategorii je co nejlépe rozebírat činnost zpravodajských služeb právě na pozadí významných událostí a jevů, které samotné jsou hlavním obsahem ve své vlastní podkategorii. 

V obsahu zpravodajských výstupů této podkategorie se prolíná působení zpravodajských služeb* s veřejným prostředím, což signalizuje význam veřejného zájmu. Agentura EXANPRO však sleduje a hodnotí pouze zveřejněné záležitosti, které může dále analyzovat a vytvářet vlastní zpravodajské závěry. Produkty vytvářené odborným způsobem obsahují vysokou míru správnosti1, avšak existuje omezení v prokazování přesnosti1, neboť z přirozených důvodů chybí potvrzení přímých účastníků (především politiků a zástupců zpravodajských služeb).

V některých případech může být reálný výstup na jedno téma rozdělen do více produktů neboli do více podkategorií. Například problematika terorismu* může být rozebrána z pohledu působení zpravodajských služeb, ale také hodnocena jako společenský jev a soubor událostí, a konečně může být analyzována v případě zavádějících výstupů v médiích i ve třetí podkategorii. Opačně může být v jednom reálném zpravodajském výstupu obsah, jenž se týká tematiky dvou či všech tří podkategorií. Výběr podkategorie pro daný výstup se pak řídí podle toho, jaký obsahový prvek v tématu převažuje, popřípadě kterému prvku agentura přikládá větší důležitost.

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části O produktech. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobemŠíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.


Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze" v kategorii „Zpravodajské názvosloví a písemnosti“.

 

1 Rozdíl a souvislost mezi výrazy „správnost“ a „přesnost“ je vysvětlena ze zpravodajského hlediska v části „Odborné zpravodajské názvosloví“ v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze".


© 2016 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty