Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza a hodnocení (12108)

Produkt přímo navazuje na úvodní hodnocení 12107. V úvodním hodnocení jsme nastínili několik podivností spojených se sebevražedným útokem*, který se odehrál 26. srpna 2021 u jedné z bran kábulského letiště (brána „Abbey Gate“ – viz infografický obrázek). Blíže je útok i s počtem obětí popsán v úvodním hodnocení. V tomto produktu se zaměříme na podrobnější analýzu a odkrytí pozadí nastíněných podivností, které se týkají doby před incidentem, doby v době incidentu a doby po incidentu.

K těmto podivnostem patří zvláštní stupňované varování Ústřední zpravodajské služby USA (CIA*), která věděla poměrně přesně kdy a kde bude útok proveden. Dokonce věděla, že se bude jednat o komplexní útok*, což je útok provedený více útočníky, kteří používají více než jeden způsob útoku. Útok u Abbey Gate byl zahájen odpálením sebevražedného útočníka* a následován střelbou z ručních zbraní, kterou vedli nejméně další tři útočníci. A právě kvůli následné střelbě se zřejmě navýšil i počet mrtvých a raněných jak na straně amerických vojáků, tak na straně civilistů, kdy především civilisté mohli být zasaženi jak střelbou útočníků, tak odvetnou palbou amerických vojáků.

Poznámka: V bezpečnostní terminologii je komplexní útok nazýván rozšířeným termínem jako komplexní koordinovaný teroristický útok (Complex Coordinated Terrorist Attack – CCTA).

K dalším podivnostem a doslova k zanedbání odpovědnosti jednotlivých funkcionářů patřilo nepřijetí zvýšených bezpečnostních opatření. Dále bylo podivné, že se takzvaný Islámský stát Chorásán přihlásil k odpovědnosti za útok dosti opožděně. Podivností je i to, že ohledně této údajně odpovědné militantní skupiny panují určité nejasnosti. A poslední analyzovanou podivností je zajímavě rychlá odplata Američanů s použitím bezpilotního vzdušného prostředku proti údajnému plánovači útoku, který byl úderem dronu zabit na východě Afghánistánu. Vzdušný úder bezpilotním letounem byl proveden do 36 hodin po sebevražedném útoku – přesněji po komplexním útoku.

V následující části rozebereme všechny zmíněné podivnosti a vysvětlíme práci zpravodajských služeb* při odhalování bezprostředních bezpečnostních hrozeb* v Afghánistánu. K tomu doplníme, jaká zvýšená bezpečnostní opatření měla být přijata a proč se vlastně komplexní útok odehrál, respektive komu a jakým způsobem měl prospět.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty