Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifické hodnocení (12102)

Měsíc červen je komunitou LGBTQ+ považován za měsíc hrdosti (Pride Month). Uvedená komunita v tomto měsíci každoročně pořádá různé akce na podporu sexuálních a genderových menšin. Pro uvedené sousloví menšin je používána celosvětová zkratka SGM (Sexual and Gender Minorities), ale vymezení některých menšin (minorit) je matoucí a zároveň se obecně jedná o nikdy nekončící proces, což onu zmatenost ještě zvyšuje (blíže k tomuto vymezení i ve vztahu ke zpravodajským službám viz další část produktu).

Nejznámější aktivitou v průběhu „duhového měsíce“ jsou takzvané průvody hrdosti (pride parades), které jsou také známé jako festivaly hrdosti (pride festivals). Původ těchto oslav sahá do roku 1969, kdy byla právě v červnu podniknuta policejní razie proti jednomu gay baru v New Yorku. To vyústilo v demonstrace gayů a leseb za rovnoprávnost.

Oslavy měsíce hrdosti v podobě průvodů mají sloužit jako demonstrace za zákonná práva všech těchto menšin. Avšak spíše než o demonstrace za práva sexuálních a genderových menšin se jedná o rozjařenou propagaci komunity LQBTQ+, kde nechybí prvky exhibicionismu s různorodým sexuálním podtextem (BDSM/fetiš náhubky a jiné pomůcky, erotické oblečky, lascivní chování apod.). Formám lásky se meze nekladou, ale zapomíná se, že je to především věc intimity mezi blízkými lidmi. Jenže u průvodů komunity LGBTQ+ to vypadá, jako by chtěl každý své sexuální potřeby a touhy sdílet se všemi a rovnou na ulici. Pokud to tak není, měl by se změnit projev těchto průvodů.

K oslavám „duhového měsíce“ se každoročně připojují i státní organizace, přičemž nejzajímavější je, že se do těchto aktivit činorodě zapojují také zpravodajské služby* některých zemí. Prim v tomto zapojení hrají britské zpravodajské služby MI5* a MI6* (MI5 je též označovaná jako Security Service [bezpečnostní služba] a MI6 jako Secret Intelligence Service – SIS [tajná zpravodajská služba], úplnými oficiálními názvy pak jsou „Security Service MI5“ a „Secret Intelligence Service MI6“ – více k těmto službám viz Zpravodajský výkladový slovník).

V tomto směru oficiálním webovým stránkách zpravodajské služby MI5 po celý červen 2021 dominovala „duhová vlajka“ (viz infografický obrázek). Zástupci MI6 zase pekly dorty s duhovým symbolem a prodávali je pro charitativní účely. Obě britské služby vyvěsily nad svými ústředními budovami „duhovou vlajku“ (viz ústředí* MI6 s vlající vlajkou na infografickém obrázku).

Nyní si přiblížíme, jak své zapojení obě britské služby vysvětlují, což doplníme hodnocením, v čem spatřujeme z jejich strany pokrytectví. Dále přiblížíme komplikace spojené s efektivním fungováním zpravodajské služby a objasníme, co tento novodobý přístup znamená pro nábor nových zaměstnanců a pro tradičně stanovené podmínky pro jejich přijetí do různých zpravodajských funkcí.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty