Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza (12100)

Zpravodajský produkt přímo navazuje na úvodní hodnocení 12099, ve kterém jsme čtenáře uvedli do obecné problematiky „nových“ kriminalistických stop* v kauze „Vrbětice“ s představením e-mailu, jenž je policisty z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) považován za klíčovou stopu*, či dokonce důkazní stopu* ve vrbětickém incidentu. Údajný e-mail má dokazovat, že do incidentu v areálu muničního skladu ve Vrběticích byli zapojeni příslušníci ruské vojenské zpravodajské služby* GRU* (GU*).

V tomto produktu lehce prokážeme, že stopa v podobě e-mailu je podvrženou stopou, jež se skládá z vykonstruované části a klamné části (v rámci e-mailu byla spojena vykonstruovaná stopa* s klamnou stopou*). V několika bodech tuto e-mailovou stopu kompletně „vygumujeme“, a to míníme zcela vážně a doslova, jelikož proti poskytnutému odbornému analytickému rozboru nelze nijak oponovat. Na níže předložený detailní rozbor neexistují žádné relevantní protiargumenty*, natož vyvracející fakta*.

Je opravdu zarážející, že tuto podvrženou stopu podporují a potvrzují jak funkcionáři NCOZ v čele s ředitelem NCOZ Jiřím Mazánkem, tak funkcionáři státního zastupitelství v čele s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Oba jmenovaní se tímto způsobem vyjadřovali na tiskové konferenci 19. dubna 2021, kde byly promítnuty fotokopie krycích dokladů* důstojníků GRU, které jako jediné mají pravdivý základ, avšak nemají žádnou souvislost s Českou republikou. Kopie krycích cestovních dokladů měly být součástí údajné e-mailové žádosti o povolení vstupu do areálu muničního skladu ve Vrběticích. Jenže lehce prokazatelným faktem je, že žádná e-mailová žádost se zmíněními kopiemi krycích pasů neexistuje.

Pro kriminalisty vyšetřující tuto kauzu, ale také pro dozorujícího i dohledového státního zástupce nemělo být vůbec složité rozpoznat celou řadu nedostatků v této zdánlivě klíčové stopě. Tato domnělá důkazní stopa už měla být dávno odmítnuta a zároveň s tím mělo být zahájeno šetření* s cílem zjistit, kdo a proč se snažil ovlivnit vyšetřování*. Proč se tak dosud nestalo a proč všichni zaangažovaní vydávají neexistující e-mailovou žádost a k České republice se nevztahující krycí cestovní doklady za klíčovou stopu v kauze „Vrbětice“, to ví jen oni sami a několik dalších osob z jejich okolí. V případě zaangažovaných osob se však jedná o provinění, které jen tak nezmizí. Často platí, že ten funkcionář nebo hodnostář, který si chce zachovat svoji kariéru, si na druhé straně nemůže zachovat svoji čest. Ale vždy je na výběr.

Kromě rozboru záhadného e-mailu, falešně prezentovaného jako pravá internetová stopa, na faktech objasníme, proč uváděná spolupráce mezi rádoby investigativní skupinou Bellingcat (blíže ke skupině Bellingcat viz produkt 12093) a novináři z Respektu není ohledně rozebírané kauzy na takové úrovni, jak se uvádí, a že se jedná pouze o snahu zakrýt řízené úniky informací*, a to ze dvou rozdílných míst. Tím máme na mysli úniky informací od zahraniční zpravodajské služby* přes prostředníky ke skupině Bellingcat a k několika dalším zahraničním médiím a pak úniky informací od Bezpečnostní informační služby* (BIS) přes prostředníky k novinářům týdeníku Respekt. Zahraniční zpravodajská služba je hlavním zdrojem všech nových informací ke kauze „Vrbětice“ a zároveň hlavním zosnovatelem zpravodajské historky* se zapojením ruské GRU. Od této zahraniční služby plynou informace také k BIS a ta pak kromě úniku informací k vybraným českým novinářům zřizuje v českém terénu požadované falešné stopy, a to za dohledu a možná i asistence západních operativců* působících v ČR.

Příkladem falešných stop je ostravský hotel Corrado, kde se BIS přes majitele hotelu nesmyslně snaží z obou Rusů udělat hlupáky, když tvrdí, že každý ze dvou důstojníků GRU použil v prostoru 50 x 30 m (hotel a přilehlá hotelová střelnice) dvě různé identity čili dva různé krycí doklady, a to jenom proto, aby si je NCOZ mohla později snadněji spojit s oním e-mailem, kde byly kopie pasů na jména shodná se jmény, kterými se Rusové „chlubili“ v hotelové střelnici, kdežto v hotelové recepci se „kasali“ jinými doklady na jména kupodivu shodná se jmény, pod kterými v roce 2018 vystupovali v Británii. Tento stupidně vytvořený spojovací článek mezi příslušníky zpravodajské služby a místem činu není možné použít ani ve špionážním filmu. Podrobně je falešná stopa v hotelu Corrado objasněna v produktu 13099.

Nyní už ale přistupme k zevrubné analýze pochybné stopy v podobě e-mailu se žádostí o vstup do muničního areálu s přiložením kopie krycích dokladů včetně vysvětlení jejich skutečného původu.


Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty