Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza a hodnocení (12096)

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (PSP ČR) kupí prohřešky vztahující se k její nelegitimní činnosti. V produktu 11152 jsme rozebrali pochybení PSP ČR v souvislosti s prodloužením doby nouzového stavu, což se týkalo toho, že poslanci, ačkoli kritizovali a neschválili postup vládního kabinetu, tak záhy nato zlegalizovali nezákonné konání vlády Andreje Babiše. Protiústavní činnost vlády později potvrdily Městský soud v Praze a také Ústavní soud ČR. Nejhorší pro vládnutí však je, že se v případě vlády nekoná žádná náprava, což je v české politice setrvalý stav, který nevede k lepšímu a spravedlivějšímu výkonu vládnutí. Tím ve vládě dále existují jenom odměny, a nikoli náležité tresty, čímž se otevírá cesta pro další vědomá pochybení. Vláda je ale odpovědna Poslanecké sněmovně, která tak má nad vládou určitou ústavní moc. Jenže PSP ČR má sama problémy v dodržování platných zákonů, a tak mezi Sněmovnou a vládou není vztah, kterým by Sněmovna jako zákonodárný prvek dbala na spravedlivý a přínosný výkon vlády, nýbrž vztah, v němž se dohadují dvě provinilé instituce.  

K činnostem Poslanecké sněmovny patří navrhování a schvalování zákonů, avšak na druhou stranu jsou to právě poslanci, kteří příslušné zákony nedodržují. Ve spojitosti se zřízením sněmovních orgánů pro kontrolu činnosti zpravodajských služeb* porušuje Sněmovna dlouhodobě hned tři zákony, přičemž jeden z těchto zákonů porušuje dokonce ve třech bodech.

Tento analytický produkt rozebírá nezákonnou činnost Poslanecké sněmovny směrem k českým zpravodajským službám (BIS*, VZ* a ÚZSI*). Sněmovna je jednou ze tří institucí, jež mají ze zákona pravomoc a povinnost kontrolovat tři zmíněné služby (zbylými dvěma institucemi je přirozeně vláda a dále Orgán nezávislé kontroly [ONK], který však nebyl dosud ustaven, přičemž novela zákona o zpravodajských službách se zahrnutím ONK nabyla účinnosti 1. ledna 2018).  

V následující části produktu vysvětlíme, co všechno Sněmovna ve vztahu ke zpravodajským službám porušuje a také to, proč jsou za daný stav kromě funkcionářů PSP ČR zodpovědní také premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček. Dále objasníme, proč v této záležitosti negativně vyčnívá poslanec Jan Lipavský (Piráti), který dětinským a jednostranným způsobem vykládá o hrozbách pro Českou republiku.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty