Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza – pohled zpravodajský (12083)

Zpravodajský produkt* je přímým pokračováním problematiky započaté ve zpravodajském výstupu 12082. Obecné úvodní hodnocení celé záležitosti je dostupné v dokumentu 12081, kde jsme problematiku nastínili ze čtyř pohledů, a to z pohledu zpravodajského, politického, novinářského a vyšetřovacího. V tomto produktu budeme pokračovat z pohledu zpravodajského čili z pohledu zapojení zpravodajských služeb*.

V následující pokračující analýze* objasníme, proč nemohl Bezpečnostní informační službu* (BIS) varovat anonym, případně že anonym byl velmi dobře znám. K tomu vyložíme, jak se pracuje se zprávou od anonyma a jak se zprávou od partnerské služby. Dále dovysvětlíme, jak jsme předeslali v předchozím produktu, proč BIS konala na základě informace od partnerské služby, a rovněž proč by tuto informaci američtí partneři nikdy BIS neposkytli, pokud by byla pravdivá. Taktéž ozřejmíme, jak byl změnou data příjezdu ruského diplomata zpochybněn celý zpravodajský příběh* o muži s ricinem, což jsme již načali v předchozím produktu. Tato zpravodajská chyba se zásadně dotkla nejméně dvou oblastí klamné operace* BIS, čímž i s dalšími chybami vystoupily na povrch slabé stránky příslušníků BIS v provádění těchto operací. V závěru dokumentu pohovoříme o zdrojích novinářů a doplníme, s čím byla tato klamná operace spojena, což ještě více zvýrazní zapojení zahraničního partnera.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty