Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Databáze zpravodajských výstupů (DB-07)

Obsah databázové stránky je v procesu průběžného doplňování produktů. Některé produkty se mohou svým obsahem překrývat s jinou problematikou, proto mohou být začleněny do více než jedné kategorie. Všechny zpravodajské produkty mají poučnou hodnotu i pro současné dění. Jiný systém rozdělení produktů viz ARCHIV.

3
Fabulace ředitele CIA
v rámci vlivové operace (díl 2/2)
 
 
22. června 2016
 
Předplatné
2
Fabulace ředitele CIA
v rámci vlivové operace (díl 1/2)
 
 
20. června 2016
 
Předplatné
1
Omezené schopnosti státních zpravodajských služeb
 
 
23. března 2016
 
Registrace

 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty