Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifické hodnocení a výklad (12062)

Bezpečnostní informační služba (BIS*) se ve své poslední veřejné výroční zprávě za rok 2017 (zpráva za rok 2018 není stále k dispozici) zvláštním až propagandistickým způsobem „dotkla“ výuky moderních dějin na školách. BIS ve své výroční zprávě v této věci uvedla doslova toto:

„Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka…“

V uvedeném textu jsou hned čtyři závažné omyly. Otázkou je, zda se jedná o omyly chtěné čili propagandistické, anebo zda jsou zaměstnanci a vedení BIS o svém jednostranném pohledu na věc natolik přesvědčeni, že ho neznale šíří dál jako své odborné stanovisko. Pravdou bude spíše to první, protože BIS nepřísluší hodnotit výuku na školách, což znamená, že oblast školství byla do výroční zprávy zakomponována zcela úmyslně a cílevědomě jako forma vlivové operace.

Závažným pochybením byl také postup ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, který kvůli této věci navštívil ředitele BIS Michala Koudelku. Tento fakt už poněkolikáté odkryl rovněž neschopnost premiéra Andreje Babiše, jenž je odpovědný za vedení vládního kabinetu, který ze zákona jako celek řídí a úkoluje české zpravodajské služby (BIS, VZ* a ÚZSI*). Reálnou situaci české vlády v čele s předsedou Babišem směrem k českým zpravodajským službám* odhaluje za samotného přispění Andreje Babiše produkt 12032 A. Babiš ve své knize odhalil, že vláda ani on sám nevědí, kdo řídí české zpravodajské služby.

V této záležitosti je paradoxem, že BIS, která si stěžuje na proruské panslovanství, jež podle ní zasahuje i výuku českého jazyka, je sama ovlivněna sovětskou terminologií.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty