Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza a hodnocení (12058)

Bezpečnostní informační služba* (BIS) publikovala 3. prosince 2018 neutajovanou neboli veřejnou část své výroční zprávy za rok 2017. Čtenáře musí ihned zarazit, že BIS svou zprávu s hodnocením za rok 2017 uvolnila až na konci roku 2018 (blíže k této slabé stránce viz úvodní hodnocení této zprávy v produktu 12054).

Pokud se podíváme zpětně na předešlé roky, tak zjistíme, že do roku 2005 (naposledy u zprávy za rok 2004) uvolňovala BIS veřejnou část své výroční zprávy za příslušný rok vždy v červnu následujícího roku. Od roku 2006 (od zprávy za rok 2005) se ale uvolňování výroční zprávy posouvá do druhé poloviny následujícího roku, přičemž za posledních 13 let je průměrným měsícem pro uvolňování veřejné části výroční zprávy BIS měsíc říjen následujícího roku (za posledních 13 let byly zprávy publikovány takto: 1x v červnu, 2x v srpnu, 5x v září, 1x v říjnu, 3x v listopadu a 1x v prosinci následujícího roku). Ono již uvolňování zprávy v červnu následujícího roku, tedy s půlročním zpozděním, není v pořádku, ale posunutí publikace až na podzimní, ne-li pozdější období, to už značí vážný problém.

BIS neustále opakuje, že v případě veřejné zprávy se jedná o dokument, jehož vznik a zveřejnění neukládá BIS žádný zákon ani nařízení. To je pravdivý výrok, a proto je o to více zarážející, proč BIS tento dokument přes opakované velké zpoždění neustále zveřejňuje. Dobrovolně tím poukazuje na neschopnost vydat zprávu co nejdříve po uplynutí kalendářního roku a je úplně jedno, jestli se jedná o neschopnost BIS, anebo nadřízeného stupně čili národní vlády (případně o kombinaci neschopnosti u obou státních orgánů dohromady). BIS se chce každoročně pochlubit, jak „účinně” pracuje, avšak již samotné pozdní vydání výroční zprávy činnost BIS degraduje. Existuje efektivnější způsob, jak seznamovat veřejnost s výsledkem činnosti zpravodajských služeb* – podrobněji viz závěrečná část v produktu 12031 Břemeno českých zpravodajských služeb v podobě výročních zpráv

V této záležitosti ale na povrch vystoupila ještě jedna mnohem závažnější skutečnost, kterou vlastně nechtěně odhalil sám nejvyšší zpravodajec* BIS. Ředitel BIS Michal Koudelka se snažil zpoždění ve zveřejnění neutajované části výroční zprávy za rok 2017 zdůvodnit ve svém vyjádření, jež nese název „Slovo ředitele BIS k veřejné Výroční zprávě za rok 2017. Pozorní čtenáři a lidé znalí práce zpravodajských služeb si musejí po přečtení tohoto zdůvodnění ihned pomyslet, že tady něco nesedí: buď si ředitel BIS vymýšlí, anebo vláda v čele s Andrejem Babišem jasně ukázala, že nepotřebuje vlastní zpravodajské služby.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty