Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza a hodnocení (12049)

Produkt navazuje na úvodní dokument 12048, kde jsou uvedeny tři základní otázky a jejich závěrečné odpovědi ke kauze „Skripal“. V tomto produktu je rozpracován první díl podrobného zdůvodnění závěrečné odpovědi k otázce A.

OTÁZKA – A

Jsou dva podezřelí Rusové vystupující pod jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov příslušníky nebo externími spolupracovníky ruské zpravodajské služby GRU/GU?

ODPOVĚĎ

ANO s pravděpodobností vztahu ke GRU: číselně ≈ 90 %, slovně = téměř jisté.

Závěru je přiřazena vysoká analytická důvěra (stupeň přesvědčení o správnosti vytvořeného závěru).

Vyjadřování pravděpodobnosti a analytické důvěry ve zpravodajské analýze viz dokument 21009.

PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ

Tento závěr je založen na větším množství poznatků. Několik těchto poznatků předkládáme jako argumentaci pro zdůvodnění závěru:

Reakce obou mužů v médiích (konkrétně v televizní stanici Russia Today) na odhalení jejich přítomnosti v Salisbury byla provedena takovým způsobem, jenž neodpovídá reakci běžných civilistů, kteří se náhle ocitnou v situaci, kdy jsou spojováni s takto vážným a mezinárodně sledovaným kriminálním činem. Není v pořádku jak časová posloupnost reakce, tak ani obsah reakce. Stejně tak nebyla v pořádku reakce ruského prezidenta, která neodpovídala charakteru události a ve které se rovněž vyskytly rozpory se skutečnou situací.

Podrobné zdůvodnění je rozděleno do následujících částí:

  • a) Časová posloupnost ruské reakce na zveřejnění identity obou ruských občanů
  • b) Organizace interview s podezřelými ruskými občany (způsob uspořádání)
  • c) Průběh a obsah interview s podezřelými ruskými občany
  • d) Činnost ruských orgánů činných v trestním řízení
  • e) Reakce ruského prezidenta

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty