Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza a hodnocení s výkladem (12047)

Zpravodajský produkt je přímým pokračováním tématu započatého v produktu 12046, v němž jsme shrnuli chyby, jichž se autoři píšící o problematice zpravodajských služeb* opakovaně dopouštějí, a dále vztah mezi novináři a příslušníky zpravodajské komunity*, který hraničí s únikem utajovaných informací*.

Nyní podrobíme odborné analýze dvě části textu z článku „Skripalova stopa v Česku“ (časopis Respekt č. 20, květen 2018), jehož autory jsou Ondřej Kundra a Jaroslav Spurný. V analýze prokážeme základní terminologické chyby* a situační rozpory* (smyšlenky), které snižují význam i důvěryhodnost* článku a tím také spolehlivost* autorů, což z článku činí pouhou zpravodajskou fabulaci*.

TEXT 1

„Sergej Skripal měl v ruských tajných službách mnohem významnější pozici, než uvádí většina médií. Nebyl jen dlouholetým důstojníkem vojenské rozvědky GRU, v druhé půli devadesátých let vedl i její personální oddělení. Díky tomu měl vynikající přehled o rozmístění jejích agentů v Evropě a u části z nich znal jejich totožnost.“

TEXT 2

„… Rusové na to přišli a v roce 2004 ho zatkli (zatčen byl Skripal za spolupráci s MI6* – pozn. red.). U soudu dostal třináct let vězení, v roce 2010 byl ale nečekaně vyměněn za deset ruských špionů v Americe. Usadil se v Británii a s kolegy z MI6 spolupracoval na rozkrývání ruské agenturní sítě. Zřejmě za tím účelem pak také Britové umožnili setkání s ním i bezpečnostním představitelům z partnerských zemí, s nimiž mají užší kooperaci – a Česko od devadesátých let patří mezi ně.“

Oba texty ukazují nízkou úroveň znalosti o problematice zpravodajských služeb a přehnané hodnocení o možnostech Skripala jak v řadách GRU*, tak po jeho předání do Velké Británie. Snaha autorů článku přijít s nějakou senzací v podobě něčeho zajímavého a jedinečného předčila racionální a odborné hodnocení dané situace. Zde by se hodilo připomenout známý citát, který by si přednostně měli neustále připomínat právě novináři: „Lidská vášeň pro senzaci klidně obětuje i zdravý rozum.“

Podívejme se na analýzu obou textů a odborné objasnění zejména toho, proč Skripal nemohl mít přehled o agentech GRU, a to ať už v Evropě, nebo jinde ve světě, a proč ani nemohl ve spolupráci se zahraničními službami rozkrývat ruskou agenturní síť*.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty