Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza a hodnocení (12046)

Čeští novináři, kteří píší o problematice zpravodajských služeb, opakují stále stejné základní chyby v dostupné zpravodajské terminologii* a další takzvané situační rozpory* vytvářejí ve svých psaných příbězích. V českém prostředí k těmto novinářům patří Ondřej Kundra a Jaroslav Spurný, kteří se snaží touto problematikou zabývat. Jenže po celou dobu, co se věnují této práci, nedokázali odbourat základní nedostatky, čímž jejich výstupy postrádají odbornou úroveň a mají nesrozumitelný až nesmyslný charakter.

Na příkladu konkrétního článku, jehož autory jsou právě novináři Kundra a Spurný, si ukážeme slabé stránky v psaní o tematice zpravodajských služeb. Tyto slabiny autorů vyúsťují v absurdní sdělení, která posouvají význam článku do kategorie novinářských nesmyslů. Příslušný článek byl otištěn v časopise Respekt č. 20, jenž vyšel zhruba v polovině května 2018. Článek nese název „Skripalova stopa v Česku“.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty