Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Krátká analytická reakce (12007)

Ukrajinská kontrazpravodajská služba1 SBU2 zveřejnila 4. června 2016 informaci o zadržení francouzského občana, který se snažil převést zbraně a výbušniny z Ukrajiny do západní Evropy, přesněji do Francie. Celá prezentovaná událost, jež se skládá ze zadržení údajného teroristy a z předloženého příběhu o pozadí celé kauzy, obsahuje celou řadu slabých míst. V krátké analytické reakci shrnujeme hlavní sporné body, jimiž lze zpochybnit celý případ.

Kontraband pochází z východní Ukrajiny (?)

Ukrajinské úřady nesdělily, kde byla předávka zbraní a výbušnin provedena, zato však uvedly, že zadržený Francouz kontaktoval jakéhosi velitele ve východní části Ukrajiny. Pokud by tedy dojel až na území ovládané separatisty a poté zpět se „zbožím“, musel by dvakrát projet kontrolními stanovišti ukrajinských bezpečnostních sil, které se tam z přirozených důvodů nacházejí. Pokud se tak stalo a Ukrajinci o něm věděli, je podivné, že ho nezadrželi dříve a čekali, až projede celou zemí a dorazí k polské hranici. Pokud by se předávka uskutečnila mimo území separatistů, musel by být zadržen i někdo ze strany předávajících. Avšak zástupci ukrajinských úřadů nic takového neoznámili.

Osobním automobilem přes celou Ukrajinu (?)

Jestliže Francouz převzal kontraband na východě Ukrajiny, tak svým vozidlem urazil zhruba 1 200 km, než byl na nejsevernějším ukrajinsko-polském hraničním přechodu zadržen. Zajímavé a riskantní vyčkávání, které podle dostupných poznatků nic nepřineslo (nikoho dalšího nekontaktoval, s nikým dalším se nesetkal). Příslušníci bezpečnostních sil přitom někoho dalšího ani neočekávali, jelikož o „pachateli“ hovořili jako o jednotlivci, který se rozhodl pro samostatný úkol, neboť nesehnal podle nich nikoho pro asistenci k převozu zbraní.

Kontraband viditelný za okénky automobilu (?)

Nejzajímavější na případu je, že celé převážené zboží v podobě několika kusů vojenských zbraní, munice a výbušnin naložil francouzský občan do osobního automobilu Renault Kangoo II, a to ještě tak, že za okénky byly zřetelně vidět bedny či krabice naskládané až ke stropu vozu, čímž bylo jasné, že budou muset být nejpozději na hranicích zkontrolovány (viz obrázek z videozáznamu SBU). V případě typu vozidla je  kuriózní, proč Česká televize uvedla, že Francouz použil obytný vůz.

Kdo je zadržený spolujezdec a jaká byla jeho úloha (?)

Na videozáznamu je zřetelné, že spolu s francouzským občanem byl zadržen i jeho spolujezdec ve vozidle, avšak ukrajinské úřady k tomu nic neoznámily. Proč?

Za plány Francouze stojí ruská „tajná služba“ (?)

Základní otázkou je, jaký prospěch by to Rusům přineslo a proč by to řešili přes Ukrajinu a ještě přes tak pochybnou a jako cizince „profláknutou“ osobu?

ZÁVĚR

Otazníků k případu je celá řada, ale nikdo se neptá a úřady nic dalšího nezveřejňují. Pozoruhodný je údajný plán na provedení 15 teroristických útoků proti různým cílům včetně dopravní infrastruktury. Zvláštní je i to, proč byla zadržena dosud jen jedna osoba, i když je patrné, že zbraněmi měla být vyzbrojena skupina minimálně pěti osob. Francouzské úřady mlčí a pravděpodobně přemýšlejí, zda se na území Francie pohybují útočníci, kteří čekali na tuto zásilku, anebo zda se jednalo o zinscenovaný případ, při kterém Ukrajincům asistoval někdo ze zahraničních „spojenců“.

Vzhledem k analytické zajímavosti celé záležitosti je uvedený případ podrobněji rozebrán jako interní produkt, který je doplněn možným záměrem celé kauzy a částečnými poznatky o tom, jak se pašování zbraní a příprava teroristického útoku skutečně provádějí (viz Spanilá jízda „francouzského teroristy” – případová studie v Přehledu zájmových témat, kategorie Reálné zpravodajské výstupy). 

Zpravodajské produkty s bezpečnostní tematikou:

Zpravodajské produkty zaměřené na Ukrajinu:


1 Definice termínu „kontrazpravodajská služba“ je uvedena v produktu 41001 ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze".

2 SBU je ukrajinská bezpečnostní služba s kontrazpravodajským určením. Její název v ukrajinském jazyce je „Служба Безпеки України“ (СБУ). Doslovný překlad je „Služba bezpečnosti Ukrajiny“, avšak název se běžně překládá jako „Bezpečnostní služba Ukrajiny“, což je z hlediska českého jazyka přirozenější pojmenování. Do anglického jazyka se překládá jako „Security Service of Ukraine“.


Zpravodajský produkt 12007
Krátká analytická reakce
© 2016 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty