Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Odborný výklad a hodnocení (42014)

Členové českého vládního kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 už několik měsíců používají anglický termín „lockdown“. Později tento termín dokonce vylepšili na sousloví „tvrdý lockdown“. Problémem však je, že vláda dosud neporozuměla významu, či přesněji řečeno současnému významu tohoto slova, což dokazuje i to, že sami členové vlády se nedokážou shodnout na definici tohoto slova (viz polemika na dálku mezi předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Janem Blatným na konci roku 2020).

K této vládní nevědomosti by se hodila velmi příhodná otázka na to, proč členové vlády tento termín vlastně používají, když jim je jako anglický výraz zcela cizí. To už ale narážíme na vliv západního prostředí na český jazyk, nebo lépe na některé osoby, které se ve své mluvě řídí pravidlem, že čím více cizích slov budou používat, tím erudovaněji a zasvěceněji budou před ostatními vypadat. To je samozřejmě mylný předpoklad a také jiné téma. Vraťme se zpátky k našemu lockdownu.

Pokud používáme jakékoli termíny, musíme znát jejich správné definice, anebo tyto termíny pro naše potřeby sami vhodně definovat. To je základ pro jakoukoli další činnost, která pak bude vycházet z jasného porozumění a bude se zakládat na srozumitelné komunikaci mezi jakýmikoli pracovníky, v tomto případě na srozumitelné komunikaci mezi výkonnými politiky. Už hodně práce bylo zmařeno jenom proto, že zapojené osoby nebyly seznámeny s používanou odbornou terminologií a ani se tím samy nezabývaly, čímž neznaly význam používaných termínů a posléze mylně interpretovaly své aktivity a poznatky. Každá práce začíná u znalosti toho, co právě řešíme a co diskutujeme. Pokud chce vláda používat termín „lockdown“, měla by vědět, co přesně je tím označováno, anebo tento termín pro své potřeby jasně definovat.

Následně podrobně vysvětlíme, co znamená anglický termín „lockdown“ a jaká je historie tohoto slova. Dále objasníme, za jakých situací a jakým způsobem je lockdown uplatňován. A na závěr zhodnotíme, jak si v této záležitosti vede česká vláda včetně předložení slabých míst v činnosti české vlády.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty