Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Databáze zpravodajských výstupů (DB-29)

Obsah databázové stránky je v procesu průběžného doplňování produktů. Některé produkty se mohou svým obsahem překrývat s jinou problematikou, proto mohou být začleněny do více než jedné kategorie. Všechny zpravodajské produkty mají poučnou hodnotu i pro současné dění. Jiný systém rozdělení produktů viz ARCHIV. 

3
Aktuální stav prioritních
zpravodajských požadavků
 
 
6. května 2016
 
Předplatné
2
Zpravodajská příprava vojenské operace
 
 
12. dubna 2016
 
Předplatné
1  
Zpravodajské služby versus tajné služby
 
 
21. března 2016
 
Registrace
 

 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty