Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Výklad / studie (42005)

Profesionální vojáci, jejich velitelé a také politici používají opakovaně termín „nebojová operace" pro označení operace na podporu míru neboli hovorově „mírové operace". Jedná se ale o označení s posunutým významem, které je užíváno bez znalosti věci. V české společnosti se totiž slovní spojení „bojové operace“ a „nebojové operace“ nesprávně usídlily jako základní dělení vojenských operací, přičemž termín „nebojová operace“ je nešetrně používán pro všechny operace, které nesouvisejí s válkou. Jenže uvedené rozdělení operací a jeho chápání v popsaném smyslu je poněkud zkreslené a spíše se hodí do slovníku novinářské komunity než profesionální vojenské organizace či jiné státní instituce. Skutečné počáteční rozdělení operací a jejich další členění je z odborného hlediska odlišné, přesnější a propracovanější.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.