Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Výklad/studie s hodnocením (42004)

V souvislosti se situací na Ukrajině vystoupilo do popředí více problematických termínů, avšak jeden nápadně převyšuje ostatní. Jedná se o slovní spojení „obranné zbraně“, které je někdy dokonce rozšiřováno na termín „neletální obranné zbraně“ či „nesmrtonosné obranné zbraně“. Avšak tento složený výraz postrádá odborný význam, čímž se jeho používání jeví jako účelové. Za používáním tohoto termínu se navíc skrývají dvě věci.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty