Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Analýza s výkladem (42002)

Ve spojení s teroristickými útoky v Evropě začali čeští vedoucí funkcionáři používat zvláštní terminologické spojení v různých obměnách. Z úst politiků, ale také představitelů zpravodajských služeb tak od loňského roku (2015) můžeme slyšet slovní spojení jako „bezprostřední nebezpečí“, „aktuální hrozba“, „akutní nebezpečí“ apod. Všechny tyto slovní varianty skutečně zazněly, ale závažné je, že je vyslovili lidé, kteří by měli vědět, o čem hovoří, pokud to není jejich alibistický záměr. V každém případě je to znak úrovně odborné způsobilosti a ukázka vztahu mezi vládou a zpravodajskými službami*. Takovéto řečnické vystupování demonstruje dva základní nedostatky, přičemž slova bezprostřední, aktuální nebo akutní je možné použít, avšak jen za určitých podmínek. Kromě toho ani slova jako „nebezpečí“ či „hrozba“* nejsou v tomto kontextu v pořádku.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty