Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

ZPRAVODAJSKÉ NÁZVOSLOVÍ A PÍSEMNOSTI
Problematické termíny v praxi ÚVODNÍK
26. únor 2021
Registrovaní

Odborný výklad a hodnocení (42014)

Členové českého vládního kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 už několik měsíců používají anglický termín „lockdown“. Později tento termín dokonce vylepšili na sousloví „tvrdý lockdown“. Problémem však je, že vláda dosud neporozuměla významu, či přesněji řečeno současnému významu tohoto slova, což dokazuje i to, že sami členové vlády se nedokážou shodnout na definici tohoto slova (viz polemika na dálku mezi předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Janem Blatným na konci roku 2020).

K této vládní nevědomosti by se hodila velmi příhodná otázka na to, proč členové vlády tento termín vlastně používají, když jim je jako anglický výraz zcela cizí. To už ale narážíme na vliv západního prostředí na český jazyk, nebo lépe na některé osoby, které se ve své mluvě řídí pravidlem, že čím více cizích slov budou používat, tím erudovaněji a zasvěceněji budou před ostatními vypadat. To je samozřejmě mylný předpoklad a také jiné téma. Vraťme se zpátky k našemu lockdownu.

Pokud používáme jakékoli termíny, musíme znát jejich správné definice, anebo tyto termíny pro naše potřeby sami vhodně definovat. To je základ pro jakoukoli další činnost, která pak bude vycházet z jasného porozumění a bude se zakládat na srozumitelné komunikaci mezi jakýmikoli pracovníky, v tomto případě na srozumitelné komunikaci mezi výkonnými politiky. Už hodně práce bylo zmařeno jenom proto, že zapojené osoby nebyly seznámeny s používanou odbornou terminologií a ani se tím samy nezabývaly, čímž neznaly význam používaných termínů a posléze mylně interpretovaly své aktivity a poznatky. Každá práce začíná u znalosti toho, co právě řešíme a co diskutujeme. Pokud chce vláda používat termín „lockdown“, měla by vědět, co přesně je tím označováno, anebo tento termín pro své potřeby jasně definovat.

Následně podrobně vysvětlíme, co znamená anglický termín „lockdown“ a jaká je historie tohoto slova. Dále objasníme, za jakých situací a jakým způsobem je lockdown uplatňován. A na závěr zhodnotíme, jak si v této záležitosti vede česká vláda včetně předložení slabých míst v činnosti české vlády.

8. prosinec 2018
Předplatitelé

Analýza s výkladem (42013)

Česká televize přinesla ve svém příspěvku v pořadu „Události“ odvysílaném 27. listopadu 2018 tvrzení, že v deseti hraničních oblastech Ukrajiny začne ve středu ráno (28. 11.) platit válečný stav. Pozorní a znalí čtenáři si po přečtení věty jistě povšimli, že věta nedává smysl, neboť obsahuje dvě položky, které nejdou dohromady (objasnění dále v textu).

Čeští novináři a televizní redaktoři často uvádějí čtenáře a diváky svými překlady odborných termínů v omyl. Připomeňme případ společné dohody mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a nejvyšším severokorejským představitelem Kim Čong-unem. Česká televize uvedla, že se Severní Korea (KLDR) touto dohodou zavázala k jadernému odzbrojení. Jenže podle textu společné dohody se nejednalo o jaderné odzbrojení (nuclear disarmament), nýbrž o denuklearizaci (denuclearization). V odborné terminologii je v tomto patřičný rozdíl. Navíc se denuklearizace podle dohody netýká jen území Severní Koreje (jak tvrdí ČT), ale celého Korejského poloostrova – to má svůj zásadní význam (podrobné objasnění viz produkt 13042 První Trump–Kim summit a jeho mylné interpretace a dezinformace o něm).

Česká televize tedy v případě dohody mezi USA a KLDR dezinformovala českou veřejnost a nyní se tato situace opakuje s vývojem na Ukrajině. Jaký stav byl na Ukrajině vyhlášen a proč se nemůže jednat o stav válečný? Existují nejméně dva jasné ukazatele, že Ukrajina není ve válečném stavu, což by byl ten stav nejvyšší. Například Česká republika podle platných zákonů počítá v krizovém managementu se čtyřmi krizovými stavy, přičemž válečný stav je jedním z nich (více dále v textu včetně rozporu se Severoatlantickou smlouvou).  

Stejně tak Ukrajina nemá jen válečný stav, ale i jiné krizové stavy. Avšak čeští novináři tvrdí, že byl na Ukrajině vyhlášen ihned stav válečný.

26. duben 2018
Registrovaní

Specifická analýza a hodnocení (42012)

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová učinila v únoru 2018 pro sdělovací prostředky zmatečné vyjádření. Její vyjádření bylo přesně tím typem sdělení, které je možné rozdělit na dvě části: část politickou a část odbornou. Před analýzou onoho vyjádření se ale nejprve podívejme na jeho přesný obsah. Ministryně Šlechtová se vyjádřila následovně:

Jsem velmi ráda, že vojáci chtějí jezdit do zahraničních misí. Tady bych chtěla na úvod říct, že my máme všechny mise mírové. My nemáme žádnou bojovou, žádnou válečnou – jsou to mírové mise, buď v rámci OSN nebo NATO nebo EU.“

Jaké politické sdělení se skrývá v obsahu vyjádření a co ministryně prozradila o své odborné způsobilosti pro výkon funkce ministryně obrany?

27. prosinec 2017
Registrovaní

Odborný výklad (42011)

Kdekdo dnes hovoří nebo píše o konspirační teorii či o konspiračním webu, avšak potíž je v tom, že tato sousloví jsou zpravidla vždy míněna v takovém významu, který nemají. Je totiž patřičný rozdíl, zda je něco z hlediska způsobu určité činnosti konspirační, anebo z hlediska obsahu o konspiraci (konspiracích). Předchozí věta napovídá, že významový rozdíl vychází z toho, mluvíme-li o způsobu, anebo o obsahu. Velmi dobře je tento rozdíl vidět, pokud použijeme slovní spojení „dezinformační web“ a „web o dezinformacích“. Naprosto stejný rozdíl vzniká mezi spojeními „konspirační web“ a „web o konspiracích“ (případně mezi termíny „konspirační teorie“* a „teorie o konspiraci“*).

2. březen 2017
Předplatitelé

Specifický výklad s hodnocením (42010)

Vlády západních zemí se veřejně prezentují jako odpůrci terorismu*, avšak na druhou stranu pomáhají islámským radikálům* v propagování jejich militantní a násilné činnosti. Jednou z oblastí tohoto napomáhání je podpora islamistů v jejich nesprávné a účelové interpretaci koránu. Nejvýraznějším příkladem je používání termínu „džihád“.

Nejčtenější zpravodajské produkty