Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

ZPRAVODAJSKÉ NÁZVOSLOVÍ A PÍSEMNOSTI 

 

Druhy produktů:

Slovník a jednotlivé výklady termínů

Studie (výklad)

  • Zkoumání zavádějících (matoucích) odborných termínů s objasněním jejich správnosti

Praktické příklady s vysvětlením

  • Ukázkové příklady zpravodajského žargonu a způsobů použití odborných výrazů v praxi
 

Názvy podkategorií a jejich zaměření:

Odborný sjednocený slovník (úvodník)

  • Výkladový slovník zpravodajských termínů a definic  
  • Přehled významů všeobecných slovních obratů a spojení v souvislosti se zpravodajskou činností 
  • Zkratky a akronymy

Problematické termíny v praxi (úvodník)

  • Sporné pojmy a definice
  • Potvrzení správných pojmů
  • Vysvětlení na příkladech

Zpravodajské a politické písemnosti (úvodník)

  • Zpravodajský žargon
  • Způsoby použití v praxi

 

Nejčtenější zpravodajské produkty