Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Úvodník (41000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura EXANPRO nabízí v podkategorii „Odborný sjednocený slovník“ výklad nejenom odborných zpravodajských termínů, ale také slangových obratů zpravodajského žargonu a dále obecnějších výrazů, které mají se zpravodajskou činností souvislost. K tomuto účelu byl vytvořen „Zpravodajský výkladový slovník“ označený jako sjednocená verze, což vypovídá o zahrnutí jak slovníku zpravodajských termínů a jejich definic, tak přehledu souvisejících všeobecných slovních obratů a spojení.

Všeobecné slovní obraty a spojení jsou takové položky, které nepatří do odborných a slangových zpravodajských termínů, popř. nejsou ustálenými zpravodajskými termíny, ale které opakovaně používáme ve zpravodajské činnosti (praxi). Jejich vysvětlení provádíme ze zpravodajského hlediska tak, jak je využíváme ve vlastní zpravodajské práci. Definice slovních obratů a spojení se v tomto přehledu (slovníku) nemusí přesně shodovat s jejich definicemi v jiných odborných odvětvích.

Sjednocená verze slovníku obsahuje rovněž termíny z vojenského zpravodajství, a to jak zpravodajství taktického, tak operačního a strategického.

Výklad všech termínů a slovních obratů je založen na výběru nejvhodnější definice upravené na základě vlastních zkušeností a praktického poznání.

Sjednocený výkladový slovník je důležitým podpůrným produktem pro ostatní odborné kategorie a jejich podkategorie v rámci celé zpravodajské oblasti. Slovník doporučujeme používat pro řešení zpravodajských úloh a cvičení, kde správná interpretace termínů a slovních obratů a spojení, případně zkratek může být klíčem k vyřešení úlohy. Slovník je také nepostradatelným doplňkem pro vzdělávací produkty, kde je vhodné jeho souběžné používání se studiem učebních lekcí. Při čtení reálných zpravodajských výstupů může slovník pomoci k hlubšímu porozumění textu, ve kterém se mohou nacházet odborné termíny. Slovník je podle možností doplněn zkratkami a akronymy. Položky ve slovníku jsou průběžně doplňovány.

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobemŠíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.


© 2016 Agentura EXANPRO

 

Nejčtenější zpravodajské produkty