Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

ODBORNÁ ZPRAVODAJSKÁ NAUKA
Určení kategorie, úvodníky k podkategoriím, archiv produktů
Přehled zájmových témat – kategorie 2
5. únor 2016
ODBORNÁ ZPRAVODAJSKÁ NAUKA 


Vyberte si téma, o němž se prostřednictvím zpravodajské analýzy chcete dozvědět více 
(viz OBJASNĚNÍ A POSTUP PŘI VOLBĚ TÉMATU). Nová sada témat je psána modrým písmem (při dalším rozšíření je předchozí sada témat změněna na černé písmo).

Zpravodajský proces a jeho obsah (podkategorie 21) »ÚVODNÍK«

 • Absence důkazů není důkaz absence, a přesto je to často prezentováno jako rozhodující faktor
 • Jak se vytváří varianta činnosti protivníka – ozbrojené konvenční jednotky 
 • Jak se rozkrývá existence a způsob činnosti teroristické skupiny 
 • Kdo je kdo ve zpravodajské činnosti
 • Modely teroristického ohrožení
 • Příčiny nestálosti prediktivního zpravodajského vědění
 • Sestavování zpravodajských požadavků a jejich členění na specifické informační požadavky (SIP) 
 • Spolehlivost zdroje a důvěryhodnost informace
 • Svědci stejné události poskytují rozdílná svědectví
 • Určování poměru sil v prostoru operace (na bojišti)
 • Zpravodajská analýza (analytický proces)
 • Zpravodajství z lidských zdrojů (Human Intelligence, HUMINT)

Agentura a zpravodajská podpora (podkategorie 22) »ÚVODNÍK«

 • Bezpečnostní dotazník pro nelegální migranty
 • Hlavní pilíře zpravodajské služby
 • Hrozba zevnitř / hrozba od osoby zevnitř (ohrožení osobou s přístupem do příslušné organizace)
 • Indikátory příprav k vojenské agresi
 • Jak se vytváří předpověď vývoje bezpečnostní situace ve světě a v konkrétním regionu
 • Jak zastavit „teroristu mučedníka"
 • Motivy a motivace pro špionážní činnost (vyzvědačství)
 • Cvičení českých speciálních sil s názvem Operace Lucrecia a návrh na změnu Ústavy ČR pro zahraniční operace
 • Postup při provádění bezpečnostního pohovoru s nelegálním migrantem
 • Průběh radikalizačního procesu u jednotlivce
 • Rozumíme tomu, co víme, a dokážeme toho využít?
 • Špionáž až druhým nejstarším řemeslem?
 • Zpravodajské předsudky
 • Zpravodajské selhání a strategické překvapení

Příprava a vzdělávání analytiků (podkategorie 23) »ÚVODNÍK«

Další zaměření přípravy a vzdělávání analytiků:

 • Různé druhy vědomostních testů
  • Otázky s výběrem odpovědi z několika možností
  • Text (věty) s doplňováním odborných (slangových) výrazů s použitím přiloženého seznamu termínů
  • Určování správných a chybných tvrzení
 • Zpravodajské úlohy a cvičení
 • Způsoby provádění teoretické výuky a praktické přípravy

Další zájmová témata jsou průběžně přidávána. Témata zveřejněna jako hotový produkt jsou z databáze zájmových témat smazána a převedena do archivu publikovaných produktů.

ZPĚT NA PŘEHLED ZÁJMOVÝCH TÉMAT PODLE HLAVNÍCH KATEGORIÍ

 


© 2016 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty