Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

10. březen 2016
ODBORNÁ ZPRAVODAJSKÁ NAUKA 

 

Druhy produktů:

Samostatné lekce (učební/odborný výklad)

 • Lekce podporují rozšíření znalostí a dovedností pro široký okruh osob formou volného nahlédnutí do světa zpravodajských analytiků
 • Vzdělávací produkty lze používat samostatně (nezávisle na sobě) v jakékoli fázi odborné nauky
 • Lekce jsou určeny pro samostudium jakéhokoli druhu

Posloupné lekce (učební/odborný výklad)

 • Série lekcí, které poskytují zpravodajské znalosti a dovednosti odbornou formou
 • Lekce jsou sestaveny do jednotlivých tematických okruhů s podmínkou dodržení posloupnosti
 • Posloupné lekce představují vzdělávací produkty, které jsou náplní podkategorie „Příprava a vzdělávání analytiků“

Odborné vstupy (učební/odborný výklad)

 • Výklady s upřesněním a doplňujícími poznámkami
 • Vstupy se vztahují vždy ke konkrétním lekcím, jejichž odkazy jsou uvedeny ve vstupech

Odborné výstupy (odborný výklad, odborná analýza)

 • Reálné zpravodajské výstupy určené jako zpravodajská podpora konkrétním subjektům
 • Výstupy s reálnou zpravodajskou podporou vhodně doplňují nauku o zpravodajské podpoře
 

Názvy podkategorií a jejich zaměření:

Zpravodajský proces a obsah (úvodník)

 • Uspořádání a vzájemné vztahy ve zpravodajském procesu
 • Důraz položen na analytickou část a vytváření výsledného produktu (zpravodajského vědění) včetně způsobů jeho předkládání uživatelům
 • Rozsah zpravodajské činnosti, zaměření a náplň

Agentura a zpravodajská podpora (úvodník)

 • Organizační struktura zpravodajské agentury
 • Zpravodajská podpora v různých operacích (druhy operací a způsoby zpravodajské podpory)
 • Aplikace zpravodajského procesu a jeho obsahu
 • Podpůrné zpravodajské výstupy z reálné praxe

Příprava a vzdělávání analytiků (úvodník)

 • Programy přípravy zpravodajských analytiků
 • Rozsah aktivit zpravodajského analytika
 • Analytické schopnosti a vlastnosti analytika

 

Nejčtenější zpravodajské produkty