Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

10. březen 2016

Úvodník (22000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura1 EXANPRO se v podkategorii „Agentura a zpravodajská podpora2“ snaží přiblížit obecné záležitosti zpravodajské agentury ve smyslu zpravodajské služby3 a jejího určení ve škále zpravodajských činností.

Nauka v podkategorii je prezentována volnou formou prostřednictvím samostatných na sobě nezávislých výkladových lekcí, které jsou určeny pro jakýkoli okruh osob. Odbornější lekce určené především pro profesionální komunitu, ale nikoli mimo dosah široké veřejnosti, jsou předmětem podkategorie „Příprava a vzdělávání analytiků“.

V podkategorii jsou rovněž prezentovány vybrané produkty, jejichž vytvoření bylo přímo spojeno s reálnou zpravodajskou podporou určitých osob a společností v různém profesním postavení. Záměrem těchto produktů je ukázat názorné propojení zpravodajské nauky (teorie) se zpravodajskou praxí a naopak. 

Zpravodajské produkty4 v podkategorii odhalují, co se skrývá za správnou funkčností jakékoli zpravodajské organizace5, a vysvětlují, jakou zpravodajskou podporu a komu taková organizace poskytuje.

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobemŠíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.


 1 až 5 Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v části „Odborné zpravodajské názvosloví“.


© 2016 Agentura EXANPRO

 

Nejčtenější zpravodajské produkty