Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Stránky jsou jedním z prostředků agentury pro propojení její činnosti s okolním prostředím a pro šíření produktů formou jejich neadresného zveřejňování (publikování).

Stránky nabízejí produkty s originálním obsahem určené pro následující skupiny:

  • Osoby ze široké veřejnosti se zájmem o dění ve světě a práci zpravodajských služeb.

  • Osoby z akademické sféry z řad studentů a učitelů vzdělávacích zařízení (zejména vojenské a policejní odbornosti, společenské vědy a další).

  • Osoby z podnikatelské sféry s obsahem činnosti spojeným se zpravodajskou a bezpečnostní problematikou.

  • Zaměstnanci státní správy, především profesionální komunita příslušníků zpravodajských služeb, bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a diplomatického sboru. Obecně se jedná hlavně o pracovníky složek resortů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.

  • Zástupci politických subjektů bez ohledu na to, zda se jedná o parlamentní nebo mimoparlamentní subjekty. 
  • Pracovníci mediálního zpravodajství, kteří mohou produkty využít pro souběžné studium a jako zpětnou vazbu ke svým vlastním výstupům.

Smyslem stránek je prezentovat zpravodajské produkty agentury EXANPRO, a to jak v kategorii hotových reálných výstupů ze skutečného dění ve světě, tak v kategorii vzdělávání, jak takové reálné výstupy prostřednictvím zpravodajské analýzy a produkce vytvářet a jak je poté prezentovat. Stránky tedy nabízejí zpravodajskou analýzu, produkci a prezentaci, a to jak ve zpravodajské praxi, tak ve zpravodajské teorii (nauce).

Ve své praktické části nepředstavuje web agentury EXANPRO žádný „alternativní směr" ve světě informací, nýbrž skutečnou zpravodajskou analýzu informací s cílem hodnotit úmysly jednotlivých aktérů a tím také smysl událostí a jevů ve světě, jež se vztahují k zájmové problematice (viz část O agentuře"). Agentura EXANPRO nenabízí 100procentní pravdu, neboť nemůže donutit příslušné funkcionáře, aby se ke svým pravým záměrům přiznali a podíleli se tak na potvrzení závěrů agentury. Avšak předkládá odbornou argumentaci, jejímž prostřednictvím se tuto pravdu snaží do určité míry odkrýt.

Stránky agentury EXANPRO, respektive publikované zpravodajské produkty se skládají z obsahu, který je z hlediska přístupu rozdělen na tři části: obsah volně přístupný (≈ 10 %), obsah přístupný po registraci  (≈ 20 %) a obsah přístupný po předplacení (≈ 70 %). Přístupnost zpravodajských produktů je podrobně vysvětlena v obchodních podmínkách v části Registrovat/Předplatit. Určení kategorií, úvodníky podkategorií a další popisky jsou volně přístupné.

Odborný obsah stránek je nepřetržitě rozšiřován ve všech kategoriích (podkategoriích), včetně úloh a slovníků. Popisný obsah stránek může být upravován.

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobemŠíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná


© 2016 Agentura EXANPRO

 

Nejčtenější zpravodajské produkty