Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

A R C H I V   Z P R A V O D A J S K Ý C H   P R O D U K T Ů
 
(≈ 580 dokumentů)
 
                                 
       [1] REÁLNÉ ZPRAVODAJSKÉ VÝSTUPY                         
      [11] Události a jevy ve světě včetně ČR Arch 1-11   Arch 2-11   Arch 3-11                    
       [12] Působení zpravodajských služeb Arch 1-12   Arch 2-12   Arch 3-12              
      [13] Zavádějící výstupy v médiích Arch 1-13   Arch 2-13   Arch 3-13              
                                 
      [2] ODBORNÁ ZPRAVODAJSKÁ NAUKA                        
      [21] Zpravodajský proces a obsah Arch 1-21   Arch 2-21                  
      [22] Agentura a zpravodajská podpora Arch 1-22  
Arch 2-22 
                 
      [23] Příprava a vzdělávání analytiků Arch 1-23   Arch 2-23                  
                                 
      [3]  ZPRAVODAJSKÉ ÚLOHY A CVIČENÍ                        
      [31] Analýzy písemných a ústních zpráv  Arch 1-31   Arch 2-31                  
      [32] Vytváření zpravodajských otázek Arch 1-32   Arch 2-32                  
      [33] Řešení zpravodajských situací Arch 1-33   Arch 2-33                  
                                 
     
[4]
ZPRAVODAJSKÉ NÁZVOSLOVÍ A PÍSEMNOSTI                        
      [41] Odborný sjednocený slovník Arch 1-41   Arch 2-41                  
      [42] Problematické termíny v praxi Arch 1-42   Arch 2-42                  
      [43] Zpravodajské a politické písemnosti Arch 1-43   Arch 2-43                  
                                 
 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty