Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Analytická úloha (31019)

Přinášíme řešení analytické úlohy, jejíž zadání je obsahem produktu 31017 s upřesněním v produktu 31018. Z odpovědí, které jsme obdrželi, můžeme konstatovat, že správné řešení dosáhlo úrovně 43 %. Z toho vyplývá, že 57 % řešitelů analytické úlohy neodpovědělo správně.

Pro správné vyřešení jakékoli analytické úlohy je důležité si důkladně přečíst celé zadání a případné doplňující upřesnění. Dále je důležité pozorně si prohlédnout přiložený obrázek, fotografii nebo jinou ilustraci. Obrázek v naší analytické úloze není skutečnou fotografií, ale i přesto spolu s podpůrnými informacemi poskytuje dostatečné vodítko pro správné vyřešení úlohy. Není vhodné hledat na obrázku to, co tam není. Je důležité ujasnit si, co na obrázku vidíme a toto zrakové vnímání propojit s písemným zadáním úlohy.

Výsledné řešení analytické úlohy má jako nabytá znalost své praktické využití kdekoli v terénu, přičemž je možné tuto konkrétní nabytou znalost dál rozšiřovat o další související vědomosti. Jedná se zejména o vědomosti v oblasti určování času a světových stran, a to bez moderních aplikací či mobilních telefonů, které nebudou vždy k dispozici, anebo nebudou vždy plně funkční.

V následující části objasňujeme postup při řešení analytické úlohy a předkládáme její správný výsledek.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty