Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

 Analytická úloha – upřesnění (31018)

Upřesnění analytické úlohy se vztahuje k úloze publikované v produktu 31017. Kromě několik správných odpovědí se množí odpovědi, které přehlížejí základní věci v ilustračním obrázku. Ilustrační obrázek není skutečnou fotografií, ale i přesto spolu s podpůrnými informacemi poskytuje vodítko pro správné vyřešení úlohy. K prvnímu ilustračnímu obrázku přidáváme ještě jeden lehce upravený obrázek, pro který platí stejné zadání. Pod obrázky je přiloženo vysvětlení k oběma obrázkům s upřesněním pro řešení analytické úlohy. Odpovědi je možné posílat volnou formou na adresu agentura@exanpro.cz do 31. ledna 2021.

Vzhledem k tomu, že úspěšné vyřešení úlohy znamená získání volného přístupu k veškerému obsahu na stránkách EXANPRO pro příslušné časové období (podrobněji viz produkt 31017 a též dále v textu), přibývají také dotazy od čtenářů, kteří píší, že by se chtěli účastnit řešení úlohy, ale že nejsou předplatiteli, a tudíž nemají přístup k úplnému zadání analytické úlohy. Na to odpovídáme, že pro přístup k úplnému zadání úlohy nemusí být čtenáři předplatiteli, ale stačí, když se zdarma zaregistrují. K registraci nemusí používat své pravé jméno, ale třeba přezdívku nebo jakýkoli název či pojmenování. Jak je uvedeno v podmínkách pro používání stránek EXANPRO, tak uvádět pravé jméno není povinností registrovaného uživatele ani předplatitele a ze strany provozovatele toto nelze zajistit.

   

Následně shrnujeme původní zadání analytické úlohy a přidáváme upřesnění k jejímu vyřešení. Upřesnění lze považovat za částečnou nápovědu.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty