Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Analytická úloha - zadání (31003)

Analytická úloha vychází ze zpravodajského produktu 12002, který analyzuje a hodnotí vyjádření českého premiéra k problematice terorismu. Zadání úlohy je zaměřeno na záležitosti, které nejsou součástí původního produktu, proto se jedná o doplňující analýzu.

Další analytická úloha, která vychází ze stejného produktu, se týká sestavování otázek na prověření povahy vyjádření českého premiéra (viz produkt 32003 v podkategorii „Vytváření zpravodajských otázek“).

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty