Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Analytická úloha - zadání (31001)

Obecná poznámka: Předmětem analýzy je vždy obsah ústní a/nebo písemné zprávy a výsledky řešení se tak vztahují jen ke zprávě samotné a někdy i k tomu, jak je zpráva podána (prezentována veřejnosti). Některé skutečnosti a souvislosti (pozadí zprávy) tak mohou zůstat skryty (často záměrně), čímž může být výsledek analýzy neúplný a jen přibližný. Některé zprávy jsou ale tak jednoznačné, že nepotřebují k přesnější analýze žádné doplnění. Naopak jiné zprávy jsou svými původci či prostředníky podány tak vyhýbavě a neurčitě, že je nutné klást doplňující otázky. Avšak už tento projev samotný obsahuje hodnotné prvky k analýze. Podrobněji k analýzám písemných a ústních zpráv viz Úvodník do podkategorie.

Úvodní poznámka k úloze: Řešení analytické úlohy není spojeno s jinými případy vojenských operací, ani se znalostmi taktických zásad činnosti speciálních sil USA. Cílem je odpovědět na otázky právě a jen k textu uvedeného v zadání úlohy. 

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty