Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnný výklad (22033) 

Výklad správných a odůvodněných odpovědí navazuje jako druhý díl na výklad s objasněnou první polovinou otázek vědomostního testu D obsaženého v produktu 22032.

Výklad je součástí Odborné zpravodajské nauky. Souhrnný výklad s řešením a odůvodněním odpovědí vědomostního testu objasňuje podstatné věci z působení zpravodajských služeb. Ve výkladu je uveden zajímavý faktický údaj o cizích zpravodajských důstojnících a k tomu odhad špionů a agentů na území České republiky (viz odůvodnění odpovědi u otázky 14 – Kolik je v ČR cizích zpravodajských důstojníků, špionů a agentů?). 

Samotný vědomostní test je součástí produktu 23006 Dokáže se BIS vypořádat s těmito otázkami? (vědomostní test D). Odpověď na každou z 18 otázek je v testu vybírána ze čtyř nabídnutých možností. V tomto produktu uvádíme řešení vědomostního testu a odůvodnění správných odpovědí na otázky 10 až 18.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty