Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnný výklad (22032)

Výklad navazuje na vědomostní test zveřejněný v produktu 23006 Dokáže se BIS vypořádat s těmito otázkami? (vědomostní test D).

Výklad je součástí Odborné zpravodajské nauky (např. podkategorie Zpravodajský proces a jeho obsah). Souhrnný výklad s řešením a odůvodněním odpovědí vědomostního testu objasňuje podstatné věci z působení zpravodajských služeb. V závěru výkladu je uveden zajímavý faktický údaj o cizích zpravodajských sítích v České republice. 

Odpověď na každou z 18 otázek je v testu vybírána ze čtyř nabídnutých možností. V tomto produktu uvádíme řešení vědomostního testu a odůvodnění správných odpovědí na otázky 1 až 9.  

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty