Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

8. prosinec 2017

Schéma níže znázorňuje základní pracovní postupy při tvorbě zpravodajských produktů a při provádění zpravodajské podpory různým subjektům. Doplňující výklad o pracovní činnosti je možné nalézt v dokumentu Jak se orientovat na webu agentury EXANPRO a jak porozumět její práci. Popis a schematické znázornění všeobecného zpravodajského procesu je součástí produktu Fáze zpravodajského procesu aneb Jak funguje kruh zrání.

 

Nejčtenější zpravodajské produkty