Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnný výklad s hodnocením migrační politiky (22008)

Bezpečnostní prověřování nelegálních migrantů je součástí komplexního a aktivního přístupu k řešení nelegální migrace. Komplexní řešení nelegální migrace se skládá z několika oblastí, jež jsou popsány ve zpravodajském produktu 22005Zásady potírání nelegální migrace. Obsahem tohoto produktu je oblast bezpečnostního prověřování migrantů, která je zanedbávána a politiky falešně interpretována.

Nejdříve je nutné zdůraznit, že do Evropy nevstupují váleční uprchlíci, ale pouze migranti, kteří mohou být legálními migranty, anebo migranty nelegálními. Rozdíl mezi válečným uprchlíkem a legálním či nelegálním migrantem (někdy také obecně ekonomickým migrantem) byl agenturou EXANPRO objasněn již v několika dokumentech s tematikou nelegální migrace.1 Všeobecně však můžeme shrnout na příkladu České republiky, že v ČR nemůžeme mít válečné uprchlíky, neboť ani v jedné naší sousední zemi nezuří ozbrojený konflikt. Váleční uprchlíci jsou shromažďováni v uprchlických táborech, avšak v ČR není ani jeden uprchlický tábor, ale pouze zařízení pro zajištění cizinců. Osoba, jež uprchla ze země zmítané válkou, se nemůže pohybovat přes libovolný počet zemí a mít přitom neměnný status „válečného uprchlíka“. Navíc to není v pořádku ani časově, jelikož mnoho z těch, kteří se vydali na cestu do Evropy, tak učinili až po několikaletém pobytu v Turecku či jiných zemích, v nichž neexistoval ozbrojený konflikt. 

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty