Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Odborný výklad (22007)

Jedním z předních úkolů zpravodajských služeb je analyzovat a hodnotit politickou situaci v zájmových zemích (zájmových prostorech*), neboť z politické situace obvykle vycházejí všechny další atributy národního prostředí jako bezpečnost, ekonomika, zahraniční vztahy apod. Stav politické situace v zájmových zemích je důležitým hybatelem zahraniční politiky příslušné vlády, která právě pro upřesňování obsahu a směru vlastní zahraniční politiky využívá (měla by využívat) závěrů svých zpravodajských služeb.  

Hodnocení politické situace se provádí prostřednictvím hodnocení příslušných politických funkcionářů, respektive jejich vystupování a rozhodování v konkrétních záležitostech, protože právě tyto osoby zmíněnou politickou situaci vytvářejí. Avšak zpravodajské hodnocení se nevztahuje pouze ke stávajícím politickým činitelům, ale také ke kandidátům na klíčové politické funkce. Nejnázornějším příkladem je hodnocení kandidátů na úřad prezidenta Spojených států. Angažování USA v široké škále aktivit a „projektů“ po celém světě je příčinou toho, že se o americké kandidáty na prezidentský úřad, na rozdíl od politických kandidátů v jiných státech, zajímá vždy nejvyšší počet zpravodajských služeb z různých zemí, což vyplývá právě z toho, že většina zemí je americkou zahraniční politikou ovlivňována. Výjimku v tomto zpravodajském zájmu lze spatřovat u služeb z tzv. bývalého východního bloku (ČR, Slovensko, Litva a další), jejichž vlády tento zájem nepovažují vůči současným „spojencům“ za vhodný. Pravdivějším důvodem je však to, že novodobí výkonní politici dřívějších socialistických zemí se v případě zjištění jejich zájmu druhou stranou obávají reakcí Američanů a tím také o své vlastní politické postavení.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty