Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Odborný výklad (22006)

Pro zpravodajskou podporu a práci zpravodajské agentury v oblasti terorismu* je nutné jednoznačně vymezit činnost, která je skutečně teroristická, čímž spadá do pracovní náplně zpravodajských služeb. Terorismus je tak rozšířený a propojený fenomén, že se tato oblast stala společnou jak pro kontrazpravodajství*, tak pro zahraniční zpravodajství*. Příslušníci obou směrů zpravodajské činnosti se na různých stupních podílejí na boji proti terorismu a v této souvislosti vytvářejí pravidelná hodnocení teroristické hrozby* pro různé prostory a objekty od území jednotlivé země až po konkrétní budovu jako důležitý objekt.  

Jakékoli hodnocení teroristické hrozby je v současnosti ovlivňováno tím, co všechno budeme za terorismus považovat. Vlivem situace a politické neobratnosti je za terorismus považována i ta činnost, která nenaplňuje podstatu terorismu.1 Je to způsobeno především tím, že kromě obecné a různě interpretované definice nebyly stanoveny a vysvětleny konkrétní kritéria, která musí být splněna, abychom příslušnou činnost (aktivitu) zařadili do oblasti terorismu.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty