Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Odborný výklad a hodnocení migrační politiky (22005)

V problematice migrace je snahou každé země provádět migraci řízenou čili legální. Uskutečňováním řízené migrace stát prokazuje, že ji má pod svojí kontrolou. Pokud situace dospěje do stavu neřízené migrace, tak je naopak zvýrazněna nelegálnost celé záležitosti v podobě nekontrolovaného1 přílivu nelegálních migrantů. Otázkou vždycky je, proč může být migrace nekontrolovaná, když mají evropské země a mezinárodní instituce po řadu let k dispozici všechny možné mechanismy, aby jí preventivně čelily a usměrňovaly.

Současná migrace je sice z pohledu evropských zemí migrací neřízenou, ale o to víc je řízena jinými organizacemi, a to v některých případech i na státní úrovni zaangažovaných zemí. Svůj podíl na tom má také vedení Evropské unie a některé evropské země, jež vlastně nelegální migraci zlegalizovaly, čímž k tomu nutí i ostatní státy.2 Avšak ať už je migrace jakákoli, existuje několik jednoduchých zásad, jak tento (ne)řízený jev zvládat. V prvé řadě se jedná o určitý samostatný přístup jednotlivých vlád a k tomu využití vlastních sil a prostředků jak na domácí půdě, tak v zahraničí včetně diplomacie. Následně je to způsob použití příslušných státních složek, přičemž zvláštní úlohu by z hlediska zpravodajské podpory v boji proti terorismu, extremismu a militantním skupinám měly sehrávat státní zpravodajské služby a průzkumný a zpravodajský personál ozbrojených sil. 

V souvislosti s migrační politikou je vhodné před objasněním určitých zásad zdůraznit vybrané texty ze Smlouvy o Evropské unii a ze Strategie migrační politiky ČR. Ve Smlouvě o Evropské unii se jedná o článek 4, ve kterém můžeme najít následující věty: „(Unie) Respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. Zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu.“ A nelegální migrace v tomto rozsahu spolu s trvalým faktem platným více než 10 let, že migrace je vždy v různé míře propojena s terorismem a organizovaným zločinem, je nesporně věcí národní bezpečnosti. Text ve Strategii migrační politiky ČR uvádí v oblasti nelegální migrace toto: Česká republika zajistí bezpečnost svých občanů a efektivní vynucování práva v oblasti nelegální migrace, návratové politiky a organizovaného zločinu spojeného s převaděčstvím a obchodováním s lidmi.“ Záleží tedy ryze na členech vládního kabinetu, jak dokáží rozhodovat a řídit státní instituce s cílem zajistit bezpečné prostředí pro své občany. Evropská unie může být v této záležitosti jen podpůrným orgánem, ale nikdy tím rozhodujícím.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty