Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

28. srpen 2020
Předplatitelé

Souhrnné hodnocení (12087)

Celá kauza se zadržením a odsouzením dvou českých občanů v Turecku s následnou starostlivostí české strany při jejich propuštění a dopravě do ČR je velkou blamáží jak české vlády, tak Bezpečnostní informační služby* (BIS).

Turecká zpravodajská služba MİT*, která celou kauzu rozpoutala, uštědřila české BIS trapnou lekci. MİT o aktivitách a mediální prezentaci Miroslava Farkase a Markéty Všelichové věděla všechno, a to s předstihem několika měsíců před jejich zadržením během cesty do Sýrie přes turecké území (blíže viz produkt 12018). BIS nedokázala predikovat*, natož zjistit zvýšenou činnost Turků zaměřenou na Českou republiku v souvislosti s otevřením kurdské kanceláře v Praze. Tato kancelář byla v Praze otevřena v dubnu 2016 a dvojice Farkas–Všelichová byla zadržena v listopadu 2016. Kurdská kancelář pak byla v prosinci 2016 náhle uzavřena. Souvislost se zadrženou českou dvojicí mělo také zatčení Kurda Sáliha Muslima v Praze v roce 2018 (obě události patří k české blamáži).

S uvednou kauzou souvisejí tyto již dříve publikované zpravodajské produkty:

V následujícím hodnocení objasníme, proč BIS v této záležitosti selhala a proč se česká vláda zostudila (i když to pro mnohé nemusí tak vypadat). Vedení BIS mělo být už několikrát vyšetřováno a bráno k zodpovědnosti za své hromadící se prohřešky (za úniky utajovaných informací* – viz např. produkty 12081, 12046 a 12077, za vstupování do státních zakázek – viz např. produkty 12075 a 12076, za odbornou nezpůsobilost – viz např. produkty 31013, 13069 a 12057, a za zanedbávání kontrazpravodajských* povinností – viz např. případ rozebíraný v tomto produktu).

BIS se neustále někam propadá, ale i přesto se jí dostává pokrytecké a opakované pochvaly ze strany premiéra Andreje Babiše a některých zákonodárců (viz např. produkt 12085 a především bod 16 zmíněného produktu, kde je zhodnoceno bizarní poděkování BIS za údajnou výbornou práci ohledně vyhoštění dvou ruských diplomatů). Babiš neopomněl poděkovat BIS také za popisovanou kauzu dvou propuštěných Čechů. Na sociální síť Twitter napsal, že děkuje BIS za pomoc a za roli, kterou v této kauze sehrála. Babiš nezapomněl pochválit také sám sebe (bližší rozbor dále v textu). Možná kvůli tomu, aby bylo možné BIS poděkovat, bylo řediteli BIS Michalu Koudelkovi umožněno být na palubě českého vojenského speciálu, který letěl do Turecka vyzvednout propuštěné Čechy. Trochu divná role ředitele BIS společně s tvrzením, že BIS měla pro jejich propuštění poskytnout jakési záruky (podrobněji o této absurditě dále v textu).   

Podivný vztah mezi premiérem, potažmo vládou a BIS vychází z „reverzního“ vztahu mezi těmito subjekty. Pokud bychom v této aktuální kauze měli tento vztah porovnat s tureckým prostředím, tak bychom řekli, že v Turecku má vláda v čele s prezidentem (dle turecké ústavy) svou zpravodajskou službu MİT, kdežto v České republice má BIS svého submisivního premiéra (ostatní členové vlády, ač by ze zákona měli, se do toho nemíchají, neurčí-li premiér jinak). BIS je totiž pod patronátem USA, respektive americké CIA* (podrobněji viz produkt 12075), na základě čehož Babiš pronesl, že požadavky BIS je potřeba respektovat (viz produkt 12084).

Přibližme si nyní selhání BIS, a především pak české vlády, která BIS dlouhodobě neřídí, a tedy ani neúkoluje v potřebných směrech, vlády, která nepochopila tureckou zahraniční politiku zejména v kurdské otázce (ani objasnění této politiky nepožadovala po svých zbylých zpravodajských službách VZ* a ÚZSI*) a která se záhy turecké zahraniční politice podřídila a která svým „laskavým“ přístupem k zadrženým a odsouzeným českým dobrodruhům vytvořila precedens pro budoucí naivní „drsňáky“.

20. srpen 2020
Předplatitelé

Specifická analýza (11135)

Ve dnech 5. až 11. srpna 2020 působila v libanonské metropoli Bejrútu česká záchranná jednotka, jejíž vyslání bylo zneužito k politickému boji mezi koaličními partnery čili k boji mezi ČSSD a hnutím ANO. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se ve svých prohlášeních na adresu Ministerstva obrany, v jehož čele stojí Lubomír Metnar (hnutí ANO), dopustil chyby a zároveň nechtěně prozradil dlouho neřešené nedostatky ohledně prováděcího předpisu, který by měl stanovit jasná pravidla pro zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací. Za obsah příslušného prováděcího předpisu je odpovědná vláda, kterou v současné době reprezentují především oba předsedové vládních koaličních subjektů: předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš a předseda ČSSD a vicepremiér zastávající funkci ministra vnitra Jan Hamáček.

V následující analýze vysvětlíme nedostatky v organizování záchranných operací v zahraničí z pohledu zákona o integrovaném záchranném systému a velmi slabého nařízení vlády ve stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, dále jakou chybu ministr Hamáček učinil a jak stereotypně a nepromyšleně české vlády pracují, když takzvaně vytvářejí papír (rozuměj dokument) pro jiný papír, přičemž z předchozího dokumentu opisují text i s překlepem a nejsou schopny tento překlep odhalit a opravit po dobu celých 20 let. Rovněž doplníme, proč a jak by měly být pro rozhodování politiků a přípravu záchranné jednotky využity zpravodajské služby.

13. srpen 2020
Registrovaní

Souhrnné hodnocení (13084)

Onemocnění COVID-19 zapříčiněné novým typem koronaviru SARS-CoV-2 stále je a ještě „chvíli“ bude neprobádanou hrozbou pro lidstvo v oblasti infekčních chorob, k čemuž patří i to, že teprve několik následujících let ukáže, jak velký vliv toto onemocnění bude mít na lidské pokolení, a to i v případě osob, které se z tohoto onemocnění zotavily a které zaznamenaly mírný průběh nemoci (podrobněji dále v textu). Onemocnění COVID-19 navíc nelze z pragmatického důvodu srovnávat s nádorovým onemocněním, infarkty a mozkovými příhodami (vysvětlení dále v textu).

Z hlediska velké neprobádanosti nové infekční nemoci je zajímavé, jak proměnlivě a klamně k tomuto virovému fenoménu přistupují čeští výkonní politici a státní úředníci, k nimž z hlediska zavádějícího vystupování v médiích přednostně řadíme premiéra Andreje Babiše, vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymulu (dříve náměstek ministra zdravotnictví), ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (k tomu patří i opakovaná manipulace s daty, na což jsme poprvé poukazovali již 19. března 2020 v produktu 13077 Ministerstvo zdravotnictví ČR manipuluje s údaji nakažených osob)

Všichni výše jmenovaní v médiích několikrát vystupovali nepříliš poctivým a někdy až zbytečně chaotickým způsobem → jakoby bez základních znalostí včetně důležitých souvislostí, ale zato s tvrzeními postrádajícími jakékoli podpůrné argumenty (někteří z nich se dokonce propůjčili k politickým intrikám). Politici a odborníci nemusejí vědět všechno, zvláště když se jedná o neznámou novou infekci, ale nemohou tvrdit něco, co nemohou prokázat a co ve spojení s dalšími souvislostmi vyznívá nesmyslně. Stejně tak nemohou postupovat způsobem, jako by chod státu spočíval jen na resortu zdravotnictví. Vláda dále nemůže nechat za sebe rozhodovat odborníky, kteří navíc řeší jen jednu z mnoha oblastí důležitých pro zdárné fungování státu (viz produkt 13080 a hodnocení 1128 s vysvětlením, jak se Babiš jako premiér několikrát zřekl odpovědnosti v rozhodování ohledně řízení státu v krizové situaci). A už vůbec si vláda nemůže vykládat zákony podle toho, jak se jí to hodí vzhledem k aktuální situaci (týká se zákona o krizovém řízení a zákona o ochraně veřejného zdraví – blíže objasněno v produktech 11131 a 31015)

11. srpen 2020

Odborný slovník – přehled termínů (41033)

Obsahem produktu je abecední přehled odborných termínů zpracovaných ke dni 10. srpna 2020 (644 položek včetně zdvojených termínů se shodným významem). Nové položky, které byly do slovníku zahrnuty od posledního shrnutí (únor 2020) jsou psány modrým písmem. Definice termínů s jejich výkladem jsou uvedeny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze". Slovník je nepřetržitě rozšiřován a doplňován o další výrazy a slovní spojení (Definice či výklad některých termínů mohou být doplňovány o další vysvětlení, případně mohou být upravovány z důvodu jejich zpřesnění). Obsah slovníku se pojí jak k odbornému zpravodajskému názvosloví, tak ke slangovým obratům zpravodajského žargonu, a dále k obecnějším výrazům, které mají se zpravodajskou činností souvislost. Součástí slovníku jsou také zpravodajské agentury (služby) a jejich stručný popis (postupně rozšiřováno a doplňováno). 

ABECEDNÍ PŘEHLED

A
 
Agáta
Agent
Agent dublér (double agent)
Agent chodec
Agent krtek (mole)
Agent legál (legal)
Agent nelegál/ilegál (illegal)
Agent pramen
Agent provokatér
Agent s přístupem (access agent)
Agent s vlivem (agent of influence)
Agent v utajení (undercover agent)
Agent ve svém místě (agent-in-place, recruitment-in-place)
Agentura (agency)
Agenturní síť (agent net)
Agenturní situace (agent situation)
Akceschopnost (actionability)
Aktivní opatření (active measure)
Aktuálnost
Analytická důvěra (analytic confidence)
Analytická úloha
Analytický nález
Analytik (analyst)
Analytika (analytics)
Analýza (analysis)
Argument (argument)
Argumentace (argumentation)
Argumentování (arguing)
Asymetrická hrozba (asymmetric threat)
Asymetrický boj / asymetrický způsob vedení boje (asymmetric[al] warfare)
Atentát
Autoritativní zdroj (authoritative source)
 
B
 
Berkut (orel skalní)
Bezpečnost operace (Operation Security – OPSEC)
Bezpečnostní hrozba (security threat)
Bezpečnostní incident (security incident)
Bezpečnostní informační služba – BIS (Security Information Service)
Bezpečnostní kontraktor (security contractor)
Bezpečnostní opatření (security measure)
Bezpečnostní osvědčení / bezpečnostní oprávnění (security clearance)
Bezpečnostní prověřování (security clearance investigation, security vetting)
Bezpečnostní riziko (security risk)
Bezpečnostní služba (security service)
Bezpečnostní vakuum (security vacuum)
Bezprostřední nebezpečí (imminent danger)
Bezprostřední ohrožení (imminent threat)
Bílá infiltrace (white infiltration)
BIRDS (Bureau of Intelligence and Research of the Department of State)
BIS
Blackout (blackout)
BND (Bundesnachrichtendienst)
Bojová operace (combat operation)
Bojové zpravodajské vědění / bojové zpravodajství (combat intelligence)
Brífink (briefing)
 
C
 
CIA (Central Intelligence Agency)
Cíl (target)
Cirkulující hlášení (circular reporting)
Cirkulující informace (circular information)
CSIS (Canadian Security Intelligence Service)
CSO (Controlled Source Operation)
Cvičení (exercise)
 
Č
 
Časově citlivý cíl (time-sensitive target, TST)
Časově citlivý targeting (time-sensitive targeting, TST)
Částečně uvolněné informace (partially released information)
Černá infiltrace (black infiltration)
Černá základna (black site)
Černý pas (black passport)
 
D
 
Datová žurnalistika (data journalism)
datový analytik (data analyst)
Debrífink (debrief/debriefing)
Defekce (defection)
Defektor (defector)
Defenzivní kontrazpravodajské aktivity (defensive counterintelligence activities)
Defenzivní kontrazpravodajství (Defensive Counterintelligence Activities)
Deklarovaný zpravodajský důstojník (declared intelligence officer)
Dekódování (decoding)
Dekonflikce (deconfliction)
Dekonspirace (deconspiracy)
Demaskující příznaky
Dešifrování (decryption, decoding, deciphering)
Detekce (detection)
Dezinformace (disinformation)
Dezinformace pravdou (disinformation by telling/releasing the truth)
Dezinterpretace (desinterpretation)
DIA (Defense Intelligence Agency)
Diagnostická hodnota (diagnostic value)
Diverze, diverzní akce (diversion, diversionary action)
Domácí terorismus (domestic terrorism)
Domněnka (assumption)
Doznání (confession)
DRM (Direction du renseignement militaire)
Druhotný zdroj (secondary source)
Dublér (doubler)
Důkaz (evidence)
Dvojitý agent (double agent)
 
E
 
Ekonomická špionáž (economic espionage)
Ekonomický terorismus (economic terrorism)
Elektronická sabotáž (electronic sabotage)
Elektronický odposlech (electronic eavesdropping)
Eliminace (elimination)
Exfiltrace (exfiltration)
Externí rozpor (external discrepancy)
Extrateritoriální operace (extraterritorial operation)
Extremismus (extremism)
Extremista (extremist)
Extremistická aktivita (extremist aktivity)
 
F
 
Fabulace (fabrication)
Fabulátor / fabulista (fabricator)
Fake news (falešné zprávy)
Fakt / Faktum (fact)
Fakta (facts)
Faktická informace 
Faktický údaj / fakt / faktum
Falešná identita (false identity)
Fasáda (front)
FBI (Federal Bureau of Investigation)
FBI CI DIV (FBI Counterintelligence Division)
FIS (Foreign Intelligence Service)
FISS (Foreign Intelligence & Security Service)
FSB (ФСБ – Федеральная служба безопасности)
Fundamentalismus (fundamentalism)
Fundamentalista (fundamentalist)
 
G
 
GCHQ (Government Communications Headquarters)
Geoprostorová informace (geospatial information)
Geoprostorové zpravodajské vědění / geoprostorové zpravodajství (geospatial intelligence, GEOINT)
GRU (ГРУ – Главное разведывательное управление)
GU (ГУ – Главное управление)
 
H
 
Hard target
HIC (high-intensity conflict)
Hlášení (report)
Hlavní správa Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace (Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации)
Hluchý prostor
Hodnocení (assessment)
Hodnocení informačního zdroje (collection source evaluation)
Hodnocení teroristické hrozby (terrorism threat assessment)
Hrozba (threat)
HUMINT / Human Intelligence
Hybridní válka/válčení (hybrid warfare)
Hypotéza (hypothesis)
 
Ch
 
Chráněná informace (protected information)
 
I
 
Identifikace (identification)
Identita (identity)
Ideologie (ideology)
IED (Improvised Explosive Device, IED)
Ilegál / nelegál (illegal)
Improvizované výbušné zařízení (Improvised Explosive Device, IED)
IMSI Catcher (International Mobile Subscriber Identity Catcher) 
Incident 
Indicie (indication, circumstantial evidence)
Indikace (indication)
Indikátor (indicator)
Infiltrace (infiltration)
Informace (information)
Informace v reálném čase (real-time information)
Informační bezpečnost (information security – INFOSEC)
Informační operace (information operation)
Informační požadavek (information requirement)
Informační vytěžování (information exploitation)
Informační zdroj (information source / source of information)
Informátor (informant)
INR / BIRDS (Bureau of Intelligence and Research / Bureau of Intelligence and Research of the Department of State)
Institucionalizovaný terorismus (institutionalized terrorism)
Institucionalizovaný terorista (institutionalized terrorist)
Interní rozpor (internal discrepancy)
Interpol (International Police)
ISI (Inter-Services Intelligence)
Islamismus (islamism)
Islamista (islamist)
 
J
 
Jednozdrojová analýza (single-source analysis)
Jednozdrojové zpravodajské vědění (single-source intelligence)
Jednozdrojové zpravodajství (single-source intelligence)
Jestřáb (hawk)
Jev
 
K
 
Klamná operace / klamná činnost / klamání (deception operations / deception)
Klíčový terén/prostor (key terrain)
Kódování (encoding)
Komparativní analýza terénu (comparative terrain analysis)
Konflikt nízké intenzity (low-intensity conflict – LIC)
Konflikt střední intenzity (middle-intesity conflict – MIC)
Konflikt vysoké intenzity (high-intensity conflict – HIC)
Konspirace (conspiracy)
Konspirační byt / konspirační dům (safe house)
Konspirační činnost (conspirative aktivity)
Konspirační schůzka
Konspirační teorie (conspiracy theory, správné spojení je „teorie o konspiraci")
Konstrukce (construction)
Kontakt (contact)
Kontraktor (contractor)
Kontrarozvědná činnost
Kontrarozvědná služba
Kontrašpionážní činnost (counterespionage aktivity)
Kontrašpionážní služba / kontrarozvědná služba (counterespionage agency)
Kontrazpravodajec (CI officer)
Kontrazpravodajská činnost (counterintelligence activity / counterintelligence)
Kontrazpravodajská divize FBI (FBI Counterintelligence Division – FBI CI DIV)
Kontrazpravodajská operace (counterintelligence operation)
Kontrazpravodajská podpora (counterintelligence support)
Kontrazpravodajská služba (counterintelligence service)
Kontrazpravodajské operace (counterintelligence operations)
Kontrazpravodajské vědění (counterintelligence)
Kontrazpravodajský důstojník (counterintelligence officer / CI officer)
Konvenční bojovová činnost (válčení) / konvenční způsob vedení boje (conventional warfare)
Konvenční hrozba (conventional threat)
Kritická informace (critical information)
Kritické myšlení (critical thinking)
Krkavec (raven)
Krtek (mole)
Krycí doklady (cover ID documents/papers)
Krycí firma (cover company, front company)
Krycí identita (cover identity)
Krycí legenda/identita (cover legend/identity)
Krycí organizace / krycí firma (front organization / cover organization)
Kryptoanalýza (cryptanalysis)
Kryptografická ochrana (cryptographic protection)
Kryptografický algoritmus (cryptographic algorithm)
Kryptografický klíč (cryptographic key)
Kryptografický virus (cryptographic virus)
Kryptografie (cryptography)
Kryptogram (cryptogram, cryptograph)
Kryptologie (cryptology)
Kryptovirus / kryptovir (cryptovirus)
Kuds (Quds / Quds Force)
Kultivace (cultivation)
Kultivace potenciálního zdroje (potential source cultivation)
Kultivace zverbovaného zdroje (recruited source cultivation)
Kurýr (courier, messenger)
Kyberbezpečnost (cyber security, cybersecurity)
Kyberhrozba (cyber threat)
Kybernetická bezpečnost (cybernetic security / cyber security, cyber security)
Kybernetická hrozba (cybernetic threat)
Kybernetická manipulace (cyber manipulation)
Kybernetická špionáž (cybernetic espionage)
Kybernetické ohrožení (cybernetic threat / cyber threat)
Kybernetický prostor (cyberspace, cybernetic space)
Kybernetický přečin (cybernetic criminal offense)
Kybernetický terorismus (cybernetic terrorism)
Kybernetický terorista (kybernetic terrorist)
Kybernetický teroristický útok (cybernetic terrorist attack)
Kybernetický trestný čin (cybernetic criminal offense, cyber crime)
Kybernetický útok (cyber attack, cybernetic attack)
Kybernetický zločin (cybernetic/cyber crime)
Kybernetický zločinec (cybernetic criminal)
Kyberprostor (cyberspace)
Kyberšpionáž (cyber espionage)
Kyberterorismus (cyber terrorism)
Kyberterorista (cyber terrorist)
Kyberútok (cyber attack) 
Kyberzločin (cyber crime)
Kyberzločinec (cyber criminal)
 
L
 
Léčka (ambush)
Legál
Legenda (legend)
Letmé předání (brush pass)
LIC (low-intensity conflict)
Lidský zdroj (human source)
Logický úsudek (inference)
Lokalizace (localization // containment)
Lokalizace provalu (blow containment)
 
M
 
Mandžuský kandidát (Manchurian candidate)
Maskirovka (маскировка)
Maskování (camouflage)
Měkký cíl / slabý cíl (soft target)
Metodické a praktické úkolování zdrojů a agentur (methodical nad practical tasking of sources and agencies)
Mezinárodní terorismus (international terrorism)
MI5 (Military Intelligence, Section 5)
MI6 (Military Intelligence, Section 6)
MIC (middle-intensity conflict)
Militant (militant)
Militantní radikál (militant radical)
Militantní radikalismus (militant radicalism)
Misinformace (misinformation)
MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst)
Monitorování (monitoring)
Motiv (motive)
 
N
 
Nábor (employment, recruitment)
Náborář (employment officer, recruiting officer, recruiter)
Náborový důstojník (employment officer, recruiting officer, recruiter)
Národní bezpečnost (national security)
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – NÚKIB (National Cyber and Information Security Agency)
Národní zájem (national interest)
Národní zpravodajská rada USA (US National Intelligence Council, US NIC)
Naslouchání
NDS (National Directorate of Security)
Nebojová operace (noncombat operation)
Nedeklarovaný zpravodajský důstojník (undeclared intelligence officer)
Nekonvenční bojová činnost / nekonvenční způsob vedení boje (unconventional warfare / irregular warfare)
Nekonvenční hrozba (unconventional threat)
Nelegál / illegál (illegal)
Nelegální migrace (illegal migration / illegal immigration)
Nelegální migrant (illegal migrant)
Nepřímý důkaz (circumstantial evidence)
Neřízený lidský zdroj (uncontrolled human source)
Neřízený zdroj (uncontrolled source/asset)
Neutajovaná informace (unclassified information)
NSA (National Security Agency)
NÚKIB
NZSIS (New Zealand Security Intelligence Service)
 
O
 
Oblast (area, field) 
Odkopaný agent (blown agent)
ODNI (Office of the Director of National Intelligence, DNI Office)
Odposlech (eavesdropping)
Odpověď na žádost o informaci (Response to Request For Information, RRFI)
Odvetný úder (retaliatory strike)
OFCO (Offensive Counterintelligence Operation)
Ofenzivní kontrazpravodajská operace (Offensive Counterintelligence Operation – OFCO)
Ofenzivní kontrazpravodajství (Offensive Counterintelligence / Offensive Counterintelligence Operation – OFCO)
Ohrožení (threat)
Ochranná vazba (protective custody)
OJVP
Operace (operation)
Operace jiná než válka (operation other than war, OOTW)
Operace pod falešnou vlajkou (false flag operation)
Operace v utajení (undercover operation)
Operační cíl (operational objective)
Operační fabulace (operational fabrication)
Operační systémy bojiště (BOS – Battlefield Operating Systems)
Operační zpravodajské vědění / operační zpravodajství (operational intelligence)
Operativec (operative)
Organizace jednající ve prospěch zahraniční zpravodajské služby (organization acting in the interest of / in favour of foreign intelligence service/agency)
Osamělý vlk (lone wolf / lone wolf fighter)
Osoba jednající ve prospěch zpravodajské služby (person acting in the interest of / in favour of intelligence service/agency)
OSS (Office of Strategic Services)
Otevřený zdroj (open source)
Ozbrojený konflikt (armed conflict)
 
P
 
Parciálně uvolněná informace (partially released information)
Penetrace (penetration)
Phishing (phishing)
Pobřežní stráž Pohraniční služby FSB (Береговая охрана Пограничной службы ФСБ)
Podřízený agent (subordinate agent – subagent)
Podřízený zdroj (subordinate source – subsource)
Podvratná činnost (subversion)
Pohraniční služba FSB (Пограничная служба ФСБ)
Politická korektnost (political correctness)
Politický radikál (political radical)
Populismus (populism)
Populista (populist)
Potvrzená informace (confirmed information)
Potvrzení platnosti zdroje (source validation)
Povrchní kontakt (brush contact)
Pozorování (observation)
Pravděpodobnost (probability, possibility, likelihood)
Predikce (prediction)
Predikovat (predict)
Premisa / předpoklad (premise / premiss)
Preventivní úder (pre-emptive strike)
Primární agent (primary agent)
Primární zdroj (primary source)
Prioritní zpravodajský požadavek (Priority Intelligence Requirement, PIR)
Proaktivní činnost (proactive activity)
Proaktivní opatření (proactive measure)
Proces penetrace (process penetration)
Proces radikalizace (radicalization proces)
Produkt (product)
Produkce (production)
Propaganda (propaganda)
Propátrávání (reconnaissance)
Prostor zájmu (area of interest)
Prostor zpravodajské odpovědnosti (Area of Intelligence Responsibility, AIR)
Prostor zpravodajského zájmu (Area of Intelligence Interest, AII)
Protivýzvědná činnost (counterespionage aktivity)
Proval (blow)
Provalená operace (blown operation)
Provalený agent (blown agent)
Provokace (provocation)
Průmyslová špionáž (industrial espionage)
Průzkum (reconnaissance, RECON/RECCE)
Průzkumná činnost (reconnaissance activity)
Průzkumník (scout, разведчик)
Přeběhlík (defector)
Přebourání
Přebouraný zdroj
Přečin (offence)
Předpojatost (bias, prejudice)
Předpoklad
Předpověď (forecast)
Překrývající se operace (overlapping operations)
Přepad (raid)
Přesnost a správnost (precision and accuracy / precise and accurate)
Příčina (cause)
Příčina a následek (cause and effect)
Přijatelné riziko (acceptable risk)
Přímý důkaz (direct evidence)
Případová studie (case study)
Příznak (indicator, indication)
Přiznaná informace / přiznání platnosti informací (confessed information / confession to validity of information)
Přiznání / doznání (confession)
PSC / PMC (Private Security Company/Contractor // Private Military Company)
Psychologické operace (psychological operations, PSYOP)
Psychologické profilování (psychological profiling)
Psychologický profil (psychological profile)
 
Q
 
Quds
 
R
 
Radikál (radical)
Radikalismus (radicalism)
Radikalizace (radicalization)
Radikalizační proces
Rekrutace (recruitment)
Relevantní informace (information relevancy)
Relevantnost / relevance (relevancy)
Rezident
Rezidentura
Reziduální riziko (residual risk)
Riziko (risk)
Rozhodovací proces (decision-making process)
Rozhodující terén/prostor (decisive terrain)
Rozpoznávací zpravodajství (identity intelligence – I2)
Rozšířené výslechové techniky
Rozvědčík (intelligence officer, scout, разведчик)
Rozvědka (foreign intelligence, espionage, reconnaissance, разведка)
Rozvědná činnost (espionage activity, разведывательная деятельность/активность, разведка)
Rozvracení republiky/státu (subversion)
Rozvratná činnost (subversion, sedition)
 
Ř
 
Ředitel národního zpravodajství (Director of National Intelligence, DNI)
Řídící důstojník (officer in charge, source/agent handler, case officer)
Řízený agent (controlled agent)
Řízený lidský zdroj (controlled human source)
Řízený únik informací (controlled information leak)
Řízený zdroj (controlled source/asset)
 
S
 
Sabotáž (sabotage)
SB (Suicide Bomber)
Sběr informací (information collection)
Sbírat informace (collect information)
SBU (Security Service of Ukraine)
SCRS (Service canadien du renseignement de sécurité)
Sebevražedný útočník (suicide attacker)
Sekundární zdroj (secondary source)
Sféra vlivu (sphere of influence, SOI)
SIED (Suicide Improvised Explosive Device)
Silný cíl (hard target)
Síly zvláštního určení Kuds (special purpose forces Quds / Quds Force)
SIS (Secret Intelligence Service)
Situace (situation)
Situační mezera (situational gap)
Situační rozpor (situational discrepancy)
Situační uvědomění (situational awareness)
Slabý cíl (soft target)
Sledovací a odposlouchávací technika (surveillance and eavesdropping devices)
Sledování (surveillance)
Sociální inženýrství (social engineering)
Sociotechnická metoda (sociotechnical method)
Sociotechnik (sociotechnician)
Sociotechnika (sociotechnics)
Soft target
Soudní příkaz FISA (FISA warrant)
Soukromá bezpečnostní agentura (Private Security Company/Contractor, PSC)
Spam (spam)
Spammer (spammer)
Spear phishing (phishing)
Speciální operace (special operations)
Specifický informační požadavek (Specific Information Requirement, SIR)
Spojka (messenger, courier)
Společná zpravodajská příprava operačního prostředí (Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment, JIPOE)
Spolehlivost zdroje (source reliability)
Spolupracující kontakt (cooperative contact)
Správnost a přesnost (accuracy and precision /accurate and precise)
Státem sponzorovaný terorismus (state-sponzored terrorism)
Státní terorismus (state terrorism)
Strategické zpravodajské vědění / strategické zpravodajství (Strategic Intelligence – STRATINT)
Strategický cíl (strategic objective)
Strategie (strategy)
Studená válka (cold war)
Stupeň bezpečnostního utajení (level of security classification)
Stupeň utajení
Subagent (subagent)
Subverze (subversion)
Subzdroj (subsource)
SVR (СВР – Служба внешней разведки)
Syntéza / sjednocení (synthesis)
 
Š
 
Šaría (sharia[h], shari´a, sheria)
Šedá infiltrace (grey infiltration)
Šetření (inquiry)
Šifra (code, cipher)
Šifrování (encryption, encoding)
Špion (spy)
Špionáž (espionage, spying)
Špionážní síť (espionage net / spy net)
Špionážní technika (spy equipment)
 
T
 
Tajná služba (intelligence service / intelligence agency)
Taktická informace (tactical information)
Taktické zpravodajské vědění / taktické zpravodajství (tactical intelligence, TACINT)
Taktika (tactics)
Targeting
Technické sledovací zařízení (Technical Surveillance Device – TSD)
Technické sledování (technical surveillance)
Technický sledovací prostředek (Technical Surveillance Device – TSD)
Teorie o konspiraci (conspiracy theory)
Terminologická chyba (terminological mistake)
Teror (terror)
Terorismus (terrorism)
Terorismus osamělých vlků (lone wolf terrorism)
Terorismus pod falešnou vlajkou (false flag terrorism)
Terorismus toulavých/zbloudilých psů (stray dog terrorism)
Terorista (terrorist)
Teroristická buňka (terrorist cell)
Teroristická hrozba (terrorist threat)
Teroristická skupina (terrorist group)
Teroristické ohrožení
Teroristický čin (terrorist act)
Teroristický útok / teroristický čin (terrorist attack / terrorist act)
TESS-OC
Totožnost (identity)
Toulavý pes / zbloudilý pes (stray dog)
Trestný čin (criminal offence, crime)
Trojitý agent (triple agent)
Tvrdý cíl / silný cíl (Hard target)
Tvrzení (claim, assertion, statement)
 
U
 
Údaj (data point, entry)
Událost (event)
Úkolové uskupení (task force)
Uprchlík / běženec (refugee)
Úřad pro zahraniční styky a informace – ÚZSI (Office for Foreign Relations and Information)
Úřad ředitele národního zpravodajství (Office of the Director of National Intelligence, DNI Office, ODNI)
Úsudek (judgement, opinion)
Utajovaná informace (classified information)
Utajovaná operace (clandestine operation)
Uvědomění o situaci (situational awareness)
ÚZSI
 
V
 
Válečná operace (war operation)
Válečný jestřáb (war hawk)
Válečný stav (state of war)
Válka (war)
Válka v zastoupení (proxy war)
Vedoucí agent (leading agent)
Vedoucí zdroj (leading source)
Verbíř (recruiter, recruiting officer)
Verbování (recruitment)
Verbování pod falešnou vlajkou (false flag recruitment)
Věrohodnost informace (information credibility)
Veřejně přístupná informace (publicly accessible information)
Veřejně přístupný zdroj (publicly accessible source, open source)
Vlaštovka (swallow)
Vlivové operace (influence operations)
Vlk samotář (lone wolf / lone wolf fighter)
Vnější ohrožení (external threat)
Vnitrostátní terorismus (domestic terrorism)
Vnitřní ohrožení (internal threat)
Vojenská operace (military operation)
Vojenská operace jiná než válka (military operation other than war – MOOTW)
Vojenská zpravodajská služba (military intelligence agency/service)
Vojenské zpravodajství (military intelligence)
Vojenské zpravodajství – VZ (Military Intelligence)
Volně přístupný zdroj (open source)
Všezdrojová analýza (all-source analysis)
Všezdrojové zpravodajské vědění (all-source intelligence)
Všezdrojové zpravodajství (all-source intelligence)
Výpad (foray)
Výstup
Vyšetřování (investigation)
Vytěžování (exploitation)
Vyzvědač (spy, agent)
Vyzvědačství (espionage, spying)
Výzvědná činnost (espionage activity, foreign intelligence activity, разведывательная деятельность/активность)
Výzvědná služba (foreign intelligence service, spy service) 
VZ (Vojenské zpravodajství, Military Intelligence)
 
W
 
Whistleblower (doslova „ten, kdo hvízdá na píšťalku“)
Walk-in
 
Z
 
Zahraniční zpravodajství (foreign intelligence, FI)
Zájmová osoba (person of interest / subject of interest)
Zájmový objekt (object of interest)
Zájmový prostor (area of interest)
Zájmový stát/země (state/country of interest)
Zájmový subjekt (subject of interest)
Základní zpravodajství / základní zpravodajské vědění (basic intelligence)
Zastřená operace (covert operation)
Zástupná válka (proxy war)
Zavádějící zpráva (výstup)
Závěr (conclusion)
Zbytkové riziko (residual risk)
Zdravotní zpravodajství (medical intelligence)
Zdroj (source, asset)
Zdrojový řetězec (source chain)
Zesílené výslechové techniky (enhanced interrogation techniques)
Získávání informací (information acquiring, information obtaining)
Získávat informace (acquire information, obtain information)
Zločin (crime, felony)
Zločinec (criminal, felon)
Zpráva / hlášení (report)
Zpravodajec
Zpravodajská agentura (intelligence agency)
Zpravodajská aktuálnost
Zpravodajská analýza (intelligence analysis)
Zpravodajská činnost (intelligence activity)
Zpravodajská činnost jiná než špionáž (intelligence activity other than espionage)
Zpravodajská disciplína / zpravodajský obor (intelligence discipline)
Zpravodajská fabulace (intelligence fabrication)
Zpravodajská historka / zpravodajský příběh (intelligence narrative)
Zpravodajská hra
Zpravodajská hypotéza (intelligence hypothesis)
Zpravodajská informace (intelligence information – intel info)
Zpravodajská komunita (intelligence community)
Zpravodajská konstrukce (intelligence construction)
Zpravodajská mezera (intelligence gap)
Zpravodajská odpovědnost (intelligence responsibility)
Zpravodajská operace (intelligence operation)
Zpravodajská organizace (intelligence organization)
Zpravodajská otázka
Zpravodajská podpora (intelligence support)
Zpravodajská produkce (intelligence production)
Zpravodajská příprava bojiště/operace (Intelligence Preparation of the Battlefield/Operation, IPB)
Zpravodajská síť (intelligence net)
Zpravodajská situace (intelligence picture/situation)
Zpravodajská služba (intelligence service, intelligence agency)
Zpravodajská technika (technical means of intelligence agencies)
Zpravodajská terminologie (intelligence terminology)
Zpravodajská vycpávka (intelligence padding)
Zpravodajské cvičení (intelligence exercise)
Zpravodajské hlášení (Intelligence Report – INTREP)
Zpravodajské hodnocení (intelligence assessment)
Zpravodajské názvosloví (intelligence terminology)
Zpravodajské operace (intelligence operations)
Zpravodajské překlenutí/překřížení (intelligence crossover)
Zpravodajské vědění (intelligence)
Zpravodajské vědění z lidských zdrojů (Human Intelligence, HUMINT)
Zpravodajský analytik (intelligence analyst)
Zpravodajský balast (intelligence ballast)
Zpravodajský brífink (intelligence brief/briefing)
Zpravodajský cyklus (intelligence cycle, intelligence process)
Zpravodajský důstojník / zpravodajec (intelligence officer)
Zpravodajský fabulátor (intelligence fabricator)
Zpravodajský námět
Zpravodajský obor / zpravodajská disciplína (intelligence discipline)
Zpravodajský operativec (intelligence operative)
Zpravodajský požadavek (intelligence requirement)
Zpravodajský proces (intelligence process, intelligence cycle)
Zpravodajský produkt (intelligence product)
Zpravodajský přínos
Zpravodajský souhrn (Intelligence Summary – INTSUM)
Zpravodajský štáb (intelligence staff)
Zpravodajský výstup (intelligence output)
Zpravodajský zájem (intelligence interest)
Zpravodajský závěr (intelligence conclusion)
Zpravodajský žargon (intelligence jargon)
Zpravodajství z lidských zdrojů (Human Intelligence, HUMINT)
Zprostředkovaná informace
Způsoby pozemního průzkumu
Způsoby získávání informací při pozemním průzkumu / způsoby pozemního průzkumu
Ztráty (casualties)
Zverbování v místě (recruitment in place)
Zverbovat (recruit)
Zvlášť závažný kybernetický zločin (cybernetic serious crime)
Zvlášť závažný zločin (felony)
Zvláštní agent (special agent)
Zvláštní operace 
 
Ž
 
Žádost o informaci (Reguest For Information, RFI)
Životně důležitý (rozhodující) terén/prostor (vital ground / decisive terrain)
 
 
Definice a výklady všech uvedených odborných termínů jsou dostupné v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze".
 

Zpravodajský produkt 41033
Odborný slovník – přehled termínů
© 2017 Agentura EXANPRO
29. červenec 2020
Předplatitelé

Odborný výklad s analýzou a poučeními (22038)

Odborný výklad přímo navazuje na produkt 22037, ve kterém jsme představili reálné příklady vyděračských e-mailů a následně analyticky objasnili, jak rozpoznat podvrženou adresu odesilatele shodnou s adresátem a jak odhalit nevěrohodnost vyděračského obsahu.

V aktuálním produktu se zastavíme u dalších možností ve využití podvržené e-mailové adresy odesilatele, co tyto e-maily mohou způsobit a jaká je proti tomu možná obrana. Vysvětlíme si, co je to sociotechnika* a kdo je sociotechnik* a taktéž jaký je rozdíl mezi kybernetickým útokem* a kybernetickou manipulací*. Dále budeme pokračovat s předkládáním různých doporučení pro manipulaci s elektronickými zařízeními a e-mailovou schránkou a s předkládáním různých poučení spojených s reakcí na podvodné e-maily. V souvislosti s elektronickou komunikací budeme rovněž pokračovat v poznámkách o schopnostech zpravodajských služeb*.

Kromě vyděračských e-mailů se podvržené adresy odesilatele využívají k hromadnému rozesílání nevyžádaných zpráv neboli „spamu“ obvykle s komerčním obsahem (různé nabídky, reklamy, propagace apod.), dále k rozesílání takzvaných „phishingových“ zpráv s cílem vylákat od adresátů citlivé údaje používané v chráněném rozhraní internetu – například v internetovém bankovnictví nebo v elektronické osobní či pracovní komunikaci (viz termín chráněné informace*) a k zablokování e-mailové schránky vybraného uživatele, což má jako vynucené opatření provést poskytovatel služby.

Nejčtenější zpravodajské produkty