Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

22. listopad 2021
Předplatitelé

Specifická analýza a předpověď (11170)

Předseda ODS a budoucí předseda české vlády Petr Fiala vystupuje spíše jako akademik než jako politik s praktickými politickými schopnostmi. Jako premiér bude muset řídit vládu složenou z pěti politických subjektů, k čemuž by potřeboval přirozenou autoritu a rozhodnost (což ale pořád nemusí stačit). Fiala je člověk, který jedná až příliš opatrně a který je ochoten podlézat jenom proto, aby se ujistil, že je všechno kolem jeho osoby v pořádku. Tímto si u sebe vytváří iluzorní pocit, že on sám dělá všechno dobře a že vše je na dobré cestě.

To je také případ jeho aktivit směrem k prezidentu Miloši Zemanovi, které byly zcela zbytečné a hodně submisivní, ale především nerozvážně předčasné. Zeman chování Petra Fialy ihned využil a postavil se do role, ve které chce ukázat, že je to on, kdo rozhoduje o složení vlády, a nikoli Fiala. Navržení členové vlády sice nejsou ty nejlepší osoby a jejich nedostatky se brzy projeví, ale základem je postavení předsedy vlády, které rovněž vyplývá ze vztahu s prezidentem republiky.

Fiala ve vztahu k Zemanovi učinil po volbách do Poslanecké sněmovny čtyři základní chyby, což se postupně promítlo do chování Zemana, který uvedl, že využije jakési své veto proti jmenování jednoho z kandidátů na ministerský post. Někteří politici se k tomu vyjádřili tak, že by tento spor mohl skončit kompetenční žalobou u Ústavního soudu, což je ale naprosto zbytečné. Tento problém je totiž možné z Fialovy strany vyřešit mnohem jednodušeji a elegantněji (podrobněji viz další část produktu). Potíž je v tom, že Fiala to takto vyřešit nedokáže.

Následně objasníme náhlý podlézavý vztah Petra Fialy k prezidentu Zemanovi, který začal po volbách a který trvá doteď. Vysvětlíme, jakých čtyř základních chyb se Fiala dopustil a jak měl v minulých dnech jako budoucí premiér správně postupovat a jak by měl postupovat také v následujících dnech. K tomu rozebereme konkrétní Fialovo vyjádření z jednání s prezidentem Zemanem. Dále ukážeme, jak Fialův přístup odkrývá jeho budoucí chování ve funkci předsedy vlády. Taktéž ozřejmíme, co se skutečně skrývá za snahou Zemana, jenž je proti jmenování jednoho z kandidátů na ministra české vlády. Stejně tak vysvětlíme nesmyslný a manipulativní termín „ústavní zvyklost“, který je mnohými politiky a novináři často zmiňován v souvislosti s prezidentovým pověřením k sestavení vlády, a na což chybným a se svými dřívějšími slovy rozporuplným způsobem reagoval předseda ODS Petr Fiala.

16. listopad 2021

Souhrnné hodnocení (13114)

Očkování proti nemoci Covid-19 se stalo pochybným fenoménem dnešní doby a je otázkou, proč se česká vláda k němu tak pošetile upnula, jako by to bylo něco, bez čeho nemůže nikdo přežít, a co si proto musí nechat vpravit do těla každý a ne jednou, ale v několikaměsíčních intervalech opakovaně, aby byl mylně považován za plně imunizovaného a bezinfekčního, a tudíž i řádného občana, který se smí neomezeně pohybovat po území vlastní země.

Od počátku uvedení prvních vakcín proti nemoci Covid-19 na trh bylo patrné, že se jedná o velký experiment představovaný s neúplnými údaji (proto ty podmínečné registrace vakcín), a především se spoustou dezinformací*, a to jak ze strany vlády, tak dokonce ze strany některých odborníků. Tyto dezinformace se postupem času obnažují a vyplouvají stále ve větším množství na povrch, avšak vláda nereaguje a dál trvá na tom, že jedině očkovaní občané mají šanci přežít a neskončit s těžkým průběhem nemoci ve zdravotnickém zařízení.

Abychom byly konkrétní, tak uvedeme dvě dezinformace. Mezi první dezinformace patřilo tvrzení mnohých politiků, a dokonce i některých odborníků, že očkovaná osoba virus dále nepřenáší. Tohle však mohli tvrdit jenom fantasté, protože očkovací látka by musela odpuzovat či ničit virus ještě před tím, než by pronikl do lidského těla. A pokud by virus nepronikl do těla, pak by se přirozeně nemohl z těla šířit či přenášet dál. Jenže ničit virus mimo lidské tělo, to žádná vakcína nedokáže, neboť nemůže pochopitelně působit na virus ve volném prostředí, ale pouze na virus, který pronikne do lidského těla, jelikož právě uvnitř těla (nikoli mimo tělo) je vlivem očkovací látky vytvářena obranná odpověď. Jakmile virus vnikne do těla, stává se tělo kontaminovanou schránkou, která může virus zpětně uvolňovat do okolí, a to tak dlouho, dokud se virus v těle nachází. Virus v těle očkované osoby není zničen během krátké chvilky, pokud je vůbec zničen, což znamená, že se z těla může po celou tu dobu, kdy se v něm nachází, šířit dál do okolí.

Druhou dezinformací, která je s tou první spojena, je nesmyslné tvrzení, že očkovaná osoba je bezinfekční. Tuto dezinformaci pomáhají šířit média včetně České televize, aniž by se pozastavila nad její nesmyslností (viz infografický obrázek níže a viz pořad ČT Události ze dne 20. října 2021). Je úplně jedno, kolik má v sobě člověk různých vakcín nebo kolik dávek jedné vakcíny, protože to samo o sobě permanentní nebo dlouhodobější bezinfekčnost nevytváří. To by muselo znamenat, že do těla očkované osoby nemůže proniknout virus, což, jak už jsme vysvětlili v odstavci výše, je jeden velký nesmysl. Vakcína slouží pouze k tomu, aby tělu pomohla vytvořit odpověď, když do těla vstoupí nežádoucí virové částice. Tělo není pevnost, čímž chceme naznačit, že tělo si s pomocí očkovací látky nebuduje svoji obranu na povrchu lidského těla, nýbrž uvnitř těla, proto virus i do očkovaného těla bez problémů pronikne a až teprve tam se setká s různou mírou odezvy. Z toho jasně vyplývá, že virus proniká naprosto stejným způsobem jak do těla neočkované osoby, tak do těla očkované osoby.

A nyní bychom se mohli ptát, kdo je pro své okolí nebezpečnější. Je to virem kontaminovaná očkovaná osoba, nebo naopak infikovaná neočkovaná osoba? Podotýkáme, že přítomnost viru v těle ještě neznamená rozvinutí nemoci Covid-19, což platí jak pro očkovaného jedince, tak pro neočkovanou osobu. Tady narážíme na propagandu o tom, že neočkovaní jedinci jsou neodpovědní vůči ostatním či vůči své společnosti. Falešnost tohoto tvrzení je v tom, že se z očkovaných jedinců vytvářejí jacísi ochránci společnosti. Jenže očkovaný jedinec nemůže v dostatečné míře chránit před nákazou ostatní, ale chrání především sám sebe, a to zase jen do určité míry, přičemž nikdo nyní neřeší a vláda o tom nechce mluvit, že vlivem očkovací látky v těle se mohou v pozdější době projevit jistá negativa pro jiné oblasti lidského zdraví. V tomto spojení znovu připomínáme, že vakcínám byla udělena jen podmínečná registrace, což o něčem vypovídá.

Ohledně termínu „bezinfekčnost“ můžeme opět prokázat prolhanost premiéra Andreje Babiše (nyní již v demisi), ale také poukázat na falešné vystupování opozičních politiků, kteří v současné době formují novou vládu a kteří se už dlouhodobě vyjadřují k opatřením proti šíření koronaviru (v Babišově případě jsme jeho prolhanost vzhledem k jeho dlouhodobějšímu chování a vystupování označili za patologickou vlastnost – viz produkt 11169). Babiš na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek datovaný ke 14. listopadu 2021, v němž kritizuje „Stanovisko AntiCovid týmu pro MZČR“ (AntiCovid tým je tým vytvořený koalicí Spolu, tedy stranami ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Ve čtvrtém bodě stanoviska AntiCovid týmu je napsáno následující:

„Důrazně doporučujeme ministerstvu, aby přestalo používat termín ‚bezinfekčnost‘ a nahradilo ho termínem ‚covid bezpečnostní pas‘.“

Babiš na to ve svém příspěvku pod příslušným bodem reagoval těmito slovy:

„Bezinfekčnost veřejně nepoužíváme, moc dobře si uvědomujeme, že i očkovaní se mohou nakazit. Zcela zbytečný bod. Jaký má přínos?“

Babišovy reakce jsou naprosto tristní. V této reakci Babiš odhalil dvě zásadní věci. Zaprvé lhal, že vláda či Ministerstvo zdravotnictví (MZd) veřejně nepoužívají termín „bezinfekčnost“. Důkazem jeho prolhanosti je například dokument MZd z 22. října 2021, kde je 6x uveden výraz „bezinfekčnost“, a to v souvislosti s prokazováním údajné bezinfekčnosti (všechna opatření MZd mohou být dle zákona nařízena až po předchozím souhlasu vlády, čímž vláda souhlasí i s textem v jednotlivých dokumentech MZd).

Jako další z mnoha důkazů můžeme uvést text na stránkách MZd vystavený dne 1. července 2021, který je opatřen tímto titulkem: „Vláda schválila nové podmínky pro stanovení bezinfekčnosti a zavedla testy pro zaměstnance po návratu ze zahraničí“ (viz kopie textu z příslušné stránky MZd níže). První dvě věty tohoto textu jsou opravdu důkazní a usvědčují Babiše nejenom ze lži, ale také z naprosto špatného a pokryteckého přístupu proti šíření koronaviru. Znění zmíněných vět je následující:

„Vláda na dnešním jednání schválila změnu v prokazování bezinfekčnosti po očkování. Od 9. července budou za bezinfekční považovány osoby 14 dnů po plně dokončeném očkování. (…)“

Takže Babiš na jednu stranu tvrdí, že vláda včetně MZd nepoužívá termín „bezinfekčnost“, ale na druhou stranu je to právě vláda, která se jasně vyslovila v tom smyslu, že očkované osoby považuje za bezinfekční. Najednou ale jakýsi AntiCovid tým vytvořený politickou opozicí vydá v 11 bodech své stanovisko a Babiš, aby všechny body zkritizoval, tak se ohradil i ke čtvrtému bodu ohledně bezinfekčnosti, čímž však obnažil onu vládní faleš. A zde se dostáváme ke druhé zásadní věci, kterou Babiš ve své reakci odhalil.

Druhá zásadní věc, kterou Babiš svou tristní reakcí odkryl, se týká jeho slov „… moc dobře si uvědomujeme, že i očkovaní se mohou nakazit“ (viz celý text výše). Tímto Babiš přiznal, že neočkovaní lidé jsou záměrně diskriminováni s cílem přinutit je, aby se nechali očkovat. V tomto smyslu je totiž neodůvodnitelné, a tudíž i nepřípustné, aby při vstupu do vybraných veřejných prostor (zejména se jedná o stravovací zařízení) to byly jen neočkované osoby, které se musejí prokazovat negativním výsledkem z testování. Pokud mohou infekci roznášet všichni bez ohledu na očkování nebo prodělanou nemoc, tak by negativní výsledky testu měli prokazovat rovněž všichni, a nikoli jen skupina neočkovaných, která je u vlády neoblíbenou skupinou hlavně proto, že kazí sledovanou statistiku proočkovanosti.

Pokud se podíváme na stanovisko AntiCovid týmu, pak musíme říct, že je značně pokrytecké a že není ani v jednom bodě přínosné. Nemá smysl se vyjadřovat ke všem bodům, které jsou nicneříkající a nezapřou alibismus, ale ve vztahu k oné pokryteckosti se vyjádříme k rozebíranému čtvrtému bodu spojenému s bezinfekčností. Jestliže AntiCovid tým důrazně doporučuje, aby MZd přestalo používat termín „bezinfekčnost“, přičemž důvod je jasný, pak by tento stejný tým měl zároveň doporučit, aby se v této souvislosti přistupovalo spravedlivě ke všem skupinám. Jenomže žádný bod stanoviska neobsahuje doporučení, aby vláda v odsouhlaseném opatření přestala diskriminovat jednu skupinu osob, anebo aby zavedla stejnou povinnost testování u všech skupin osob bez jakéhokoli rozdílu, protože zde žádný rozdíl v přenášení viru není.

AntiCovid tým chce upozadit výraz „bezinfekčnost“ a nahradit ho termínem „covid bezpečnostní pas“, ale v duchu nadále považuje očkované osoby za bezinfekční. Pokud by to mělo být jinak, pak by tento tým musel ve svém stanovisku protestovat proti diskriminačnímu opatření, které klamně říká, že infekci šíří pouze neočkovaní lidé, protože jenom oni se musí testovat a jenom oni musí po prokázaném styku s infekční osobou do karantény. Jinými slovy lze hodnotit, že pro AntiCovid tým je termín „bezinfekčnost“ příliš provokativní, a proto ho chce nahradit mírnějším termínem „covid bezpečnostní pas“, avšak v reálu zůstane stejný pokrytecký přístup k opatřením proti šíření koronaviru. Tím opoziční politici z koalice Spolu, jejichž zástupci jsou zastoupeni v AntiCovid týmu, právě prostřednictvím jakéhosi stanoviska prokázali stejné falešné vystupování jako dosluhující vláda.

Tímto se dostáváme k termínu „kolektivní imunita“, který ve spojení se současným očkováním podmínečně registrovanými vakcínami, a navíc za situace, kdy virus SARS-CoV-2 neustále kultivuje své schopnosti, a to ať už přirozenou, nebo umělou cestou, je bajkou a bohulibým přáním politiků. S tím souvisejí i následující fakta*.

Nesporným faktem je, že existuje část populace, která vakcínu proti nemoci Covid-19 nepotřebuje. Jenže ti vakcinologové, imunologové a epidemiologové, kteří jsou kvůli svému oboru zapálení pro vakcíny, nechtějí tento fakt připustit. Dobrým jevem mezi těmito odborníky ale je, že se mezi nimi objevují tací, kteří tvrdí, že všeobecně věří v očkování, ale že za stávající situace nevěří vakcínám proti nemoci Covid-19. Dalším faktem je to, že části lidí vakcína nepomůže, protože se u nich nevytvoří dostatečná hladina protilátek. A pak je tu skupina lidí, kteří zaznamenají omezující a déletrvající vedlejší účinky. A zde musíme zdůraznit, že mnoho lidí pociťované vedlejší účinky ani nehlásí.

Lékaři různých odborností, kteří podporují očkování proti nemoci Covid-19 novými vakcínami, namítají na nesouhlasné názory například to, že lidé, kteří odmítají toto očkování, se přece nechali bez problémů očkovat proti tetanu a jiným zákeřným nemocem. To je však udivující srovnání, a zvláště pak od osob, od kterých by se očekávalo, že mají praktické vědomosti a schopnosti uvádět tyto věci na pravou míru. Cožpak vakcíny proti tetanu jsou nějakou novinkou, o kterých víme tak málo jako v případě vakcín proti Covid-19? Chtějí snad tito lékaři říci, že vakcíny proti tetanu mají po tolika letech stále podmínečnou registraci stejně jako nově vyvinuté vakcíny proti Covid-19? Anebo snad chtějí tvrdit, že oni po necelém roce používání vakcín proti Covid-19 už vědí, že budou mít tyto vakcíny v současném dynamickém světě rozvíjejících se variant a mutací viru SARS-CoV-2 významný přínos pro společnost? Případně že už vědí, že nebudou existovat žádná zásadní negativa tohoto očkování?

U očkování proti tetanu je dlouhodobě doporučováno přeočkování v rozmezí 10 až 15 let, ale u vakcín proti Covid-19 to nikdo zatím přesněji neví, protože dosud není znám jejich účinek a doba trvání tohoto účinku. Něco o tom vypovídá „rozpačitě“ a nově zavedená třetí dávka označovaná jako posilující. Bude tedy nutné aplikovat posilující očkování či přeočkování každých několik měsíců? To je spousta otázek na to, abychom mohli očkování proti nemoci Covid-19 srovnávat s dlouhodobě zaběhnutým očkováním proti tetanu.

V březnu 2021, kdy kvůli zdravotním komplikacím pozastavilo 15 zemí Evropské unie očkování látkou od společnosti AstraZeneca, vystoupil na brífinku Ministerstva zdravotnictví epidemiolog Roman Chlíbek a prohlásil, že tato vakcína je u všech věkových kategorií 100% účinná proti závažnému průběhu onemocnění Covid-19, proti hospitalizacím a proti úmrtím (viz hlavní zpravodajská relace ČT Události ze dne 11. března 2021). To bylo hodně kurážné, ale hlavně falešné tvrzení. Jak může někdo z odborníků tvrdit, že má jakákoli vakcína 100% účinnost proti hospitalizacím a úmrtím, a ještě k tomu ve všech věkových kategoriích? A jak to může kdokoli tvrdit v případě nové neprověřené vakcíny, která má podmínečnou registraci?

V srpnu 2021 se už uvádělo, že nové vakcíny mají účinnost proti hospitalizaci něco málo přes 90 %. Je velmi špatné, když od odborníků jednou slyšíme, že po očkování látkou od firmy AstraZeneca nemůžeme být hospitalizováni, a když se později dozvíme, že určitá pravděpodobnost hospitalizace přece jenom existuje, i když možná malá. Kdyby byl rozdíl v účinnosti jednou předkládán na úrovni 90 % a později na úrovni 80 %, tak je to mnohem přijatelnější, než když někdo hloupě tvrdí, že neexistuje žádná možnost hospitalizace nebo úmrtí. Po pravdě řečeno i laik dokáže zhodnotit, že Chlíbkovo odvážné tvrzení o 100% účinnosti bylo pošetilé a že nemohlo vycházet z žádných faktů. Tohle opravdu nemohl říct odborník. Od odborníků očekáváme, že dokážou odborně a racionálně posoudit přebírané údaje od farmaceutických společností a jiných institucí včetně institucí Evropské unie, a ne je jen bez uvážení papouškovat české veřejnosti.

Vakcíny proti nemoci Covid-19 nejsou dostatečně prověřené a lidé by měli porozumět tomu, že jejich testování pokračuje. A nyní „naostro“ pokračuje i se zapojením lidí z široké veřejnosti, kteří si nechali dobrovolně aplikovat jednu a více dávek z nových vakcín – někteří si už dokonce během roku 2021 nechali aplikovat tři dávky. Interval mezi první a druhou dávkou byl opakovaně upravován, což je rovněž znak stále probíhajícího testování. Zcela nově byla taktéž zavedena tzv. třetí posilující dávka, kterou je doporučeno aplikovat po uplynutí alespoň šesti měsíců od podání druhé dávky či od dokončené vakcinace jednodávkovou vakcínou. Otázkou je, kdy vláda přijde s doporučením aplikovat čtvrtou, pátou a další dávku. Ale to lze už teď dobře odhadnout. Už jsou zde návrhy, aby se platnost takzvaných „covid pasů“ snížila na šest měsíců, takže to vypadá, že lidé by měli dostávat očkovací dávku každý půlrok. Tady ale může nastat odpor lidí, kteří se nebudou chtít nechat tak často očkovat.

Babišova vláda i dosavadní opozice, která se chystá vládnout, řeší, jak přimět zbylé občany, aby se podrobili očkování s cílem dosáhnout, nebo ještě lépe překročit hranici 75 % v proočkovanosti české populace (aktuálně je dvěma dávkami naočkováno téměř 65 % dospělé populace ČR – věk 18 let a více). Na druhou stranu vláda neuvažuje o tom, že příští rok může procento proočkovaných osob klesnout pod 50 %. Zatím to totiž vypadá tak, že aby se proočkovanost obyvatel udržovala alespoň na stejné úrovni, museli by se k požadovanému přeočkování dostavit všichni ti, kteří se už nechali očkovat. A to bude problém, neboť se navyšují důvody, proč to lidé začnou odmítat. Jedním z důvodů jsou nepříjemné vedlejší účinky, které část lidí pocítila, přičemž jsou zde obavy také z toho, že příště by se vedlejší účinky mohly projevit v ještě horší podobě. Dalším důvodem jsou pochyby u některých lidí ohledně účinnosti vakcíny. Lidé budou přemýšlet o tom, zda je pro ně vakcína prospěšná, a to zvláště za podmínek, kdy je nutné ji aplikovat tak často. S tím pochopitelně souvisejí i úvahy o škodlivém působení nedostatečně prověřených vakcín na lidský organismus v budoucnosti.

K účinnosti vakcín musíme podotknout, že vytváření obranné odpovědi či vytváření protilátek funguje u každého jedince různým způsobem a v různé míře, což není u nových proticovidových vakcín dosud přesněji známo a procentuálně rozlišeno. Vláda by u dostatečně velkého vybraného počtu očkovaných osob měla v tomto směru provádět výzkum, což se prakticky neděje. Výzkum by se měl rovněž týkat vedlejších účinků objevujících se v krátké době po očkování a taktéž vedlejších účinků, které se mohou objevit v dlouhodobějším horizontu. O druhé jmenované položce zatím nikdo nic neví a nikdo to nemohl v tak krátké době ani otestovat či vyzkoumat. Tento výzkum a řízené sledování očkovaných osob vláda zanedbává, jelikož věří farmaceutickým firmám, za které se zaručila Evropská unie prostřednictvím Evropské lékové agentury. A možná se také bojí, na co všechno by svým výzkumem mohla přijít, tak to raději nechává na zahraničních institucích, což nemusí být dobrý zdroj informací.

Babišova vláda se naproti tomu všemu snaží zaměřit na skupinu neočkovaných osob s cílem ji skrze opatření ztěžovat veřejný život, a tím ji přesvědčit, nebo spíše donutit k očkování. Avšak očkování bylo stanoveno jako dobrovolná záležitost, což pořád trvá. Vláda by tento stav měla respektovat, a především by měla přistupovat ke všem skupinám spravedlivě bez jakékoli diskriminace. Premiér Babiš by měl veřejně vystoupit a důrazně oznámit, že očkování není a nemůže být potvrzením o bezinfekčnosti. Následně by měl taktéž důrazně doplnit, že z tohoto důvodu musí být testováni všichni, anebo nikdo. Jenže poctivé vystupování je pro bezcharakterního Babiše cizí. On raději bude dál lhát a z podvodů obviňovat jen své politické oponenty. Přitom „nucené“ testování neočkovaných osob tam, kde očkovaní mají volný přístup, je jeden velký podvod na českých občanech.

Diskuze o očkování se rozšířila i na možnost celoplošného povinného očkování. To však ale není aktuální a minimálně ještě celý příští rok 2022 to aktuální nebude, protože nelze povinně očkovat vakcínami, kterým byla udělena jen podmínečná registrace (v případě nových nedostatečně prověřených vakcín se též používá termín „nouzové použití“). Vakcíny ještě nebyly plně schváleny, poněvadž o nich nejsou známy všechny potřebné údaje, které se týkají zejména dlouhodobějších pozitivních i negativních účinků. Také proto je udivující, že vláda tyto vakcíny tak vehementně prosazuje a nutí skrze podvodnou manipulaci a diskriminaci neočkované osoby k něčemu, k čemu by se každý měl rozhodnout svobodně bez jakékoli perzekuce pro příslušnost k neočkované skupině.

Ohledně povinného očkování existuje v současné době celá řada dalších překážek, k nimž patří nejen překážky zdravotní a odborné, ale významnou měrou také překážky právní. Překážky se svým obsahem vzájemně překrývají, což můžeme vidět právě na překážce ve formě toho, že vakcíny jsou jen podmínečně registrované. Zde existují překážky jak právní, tak zdravotní i odborné a mohli bychom přidat i překážku politickou: Kdo z politiků si dnes dovolí prosazovat a implementovat celoplošné povinné očkování, aniž by nepomyslel na politické důsledky?

Z výše uvedeného hlediska k povinnému očkování je udivující, že AntiCovid tým v prvním bodě svého stanoviska píše následující:

„Vyzýváme ministerstvo, aby nešlo cestou celoplošného povinného očkování a více se zaměřilo na pozitivní motivaci k očkování.“

Z čeho AntiCovid tým vychází, když si myslí, že by očkování mohlo být povinné? Cožpak vakcíny jsou už na takové poznané úrovni, aby se jimi mohlo očkovat povinně? Udivující je i to, že tým spojuje povinné očkování jen s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Když už, tak tým měl v této věci vyzývat vládu jako celek, a nikoli jen MZd, které ani svá jednotlivá opatření nemůže nařizovat bez předchozího souhlasu vlády (to je litera zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19).

O skupině neočkovaných se často mluví jako o odmítačích nebo odpíračích či odpůrcích očkování, což je dáváno do spojení s něčím špatným. Ale pokud někdo svobodně odmítá dobrovolné očkování, které ani nemůže být za stávajících podmínek povinné, tak je to jen jeho legitimní volba, na kterou má nezpochybnitelné právo. A může dokonce svobodně vyjádřit svůj názor na očkování, s nímž nemusí jiní souhlasit. Vyjádřit svůj názor je v demokratické společnosti zcela běžné, vhodné a očekávané. Něco jiného než vyjádření vlastního názoru je tento názor aktivně vnucovat ostatním se snahou je přesvědčit, že tento názor je jediný správný. To naopak ukazuje na omezenost šiřitelů takzvaných jediných správných názorů. Avšak v prvé řadě je to vláda, která by neměla šířit „jediné správné názory“, ale názory nebo stanoviska či závěry, které se v maximální možné míře opírají o fakta a pravdivé údaje.

Jenomže vláda nám naopak předkládá dezinformace o jakési bezinfekčnosti očkovaných, na základě čehož se rozhodla testovat jen neočkované. Vládě přitom vůbec nevadí, že svým rozhodnutím diskriminuje jednu skupinu osob. Dále nám vláda vnucuje názor, že očkování novými a dosud nedostatečně prověřenými vakcínami je jedinou možnou cestou. Ale jak hodně se tento názor přibližuje pravdě? Pokud je to podle vlády jediná možná a správná cesta, tak by nám vláda už nyní měla také umět říct, jak často se budeme muset očkovat proti nemoci Covid-19 v příštích deseti letech, a rovněž to, jak budou současné vakcíny účinné proti novým variantám virusu SARS-CoV-2, jenž způsobuje nemoc Covid-19. Jenže když na tohle nedokážou odpovědět lékaři příslušných odborností, pak na to nedokáže odpovědět ani vláda.

Vláda se tímto způsobem uchyluje k laciným tvrzením, která nejsou věrohodná. Vláda by naopak měla poctivě sdělit co ví a co neví, a hlavně by měla podporovat dobrovolnost v očkování, když už ji Babiš jako předseda vlády na počátku očkování jednoznačně potvrdil. Proč se vláda najednou snaží zmanipulovat neočkovanou veřejnost a udělat z očkování tzv. „dobrovolně-povinnou“ aktivitu?

Žalostná manipulace vlády byla korunována jakousi „brutální kampaní“ ve prospěch očkování, skrze kterou se vláda snaží zmanipulovat skupinu neočkovaných (kromě jiných prezentací představil tuto kampaň i premiér Babiš ve svém videopořadu Čau lidi ze 7. listopadu 2021). Během této kampaně jsou ukazovány fotografie osob zemřelých nebo umírajících v souvislosti s onemocněním Covid-19, přičemž fotografie jsou doplněny podivnými slogany typu „Neměl čas na očkování“, „Nevěřila, že očkování pomůže“, „Měl svou pravdu“, „Měl plno výmluv“, „Uvěřil dezinformacím“, „Říkala, že není ovce“ apod. Ale opravdu hloupou třešničkou na vládním dortu a gólem do vlastní branky je slogan „Nestihl třetí dávku“.

Pokud člověk trochu uvažuje, pak se musí zarazit nad tím, zda uvedené slogany opravdu vystihují postoj osoby na fotografii. Aby to byla kampaň věrohodná, měla by vláda prokázat, že se slogany pojí k jednotlivým osobám. Jenže ve skutečnosti se jedná jen o reklamní slogany, které s lidmi na fotografiích nesouvisejí. To redaktorům deníku Echo24 přiznal mluvčí Ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl (viz článek na webu Echo24.cz). Nechceme rozporovat úmrtí daných osob, ale kampaň se tímto zjištěním snižuje na trapnou úroveň. A zvláště trapně pak působí slogan „Uvěřil dezinformacím“, když si v této souvislosti uvědomíme, že je to vláda, která šíří dezinformace o jakési bezinfekčnosti očkovaných, což je spjato s dezinformací o tom, že očkovaní lidé virus nepřenášejí, protože oni jsou podle vládních úředníků bezpeční pro kolektiv (tak se vyjádřila i náměstkyně ministra zdravotnictví – viz její přesné tvrzení níže).

Slogan „Měl svou pravdu“ je hodně zavádějící, protože pravda je jen jedna, to ostatní jsou jen různá tvrzení nebo názory, které se k pravdě přibližují, anebo se od ní naopak oddalují. Na světě není tolik pravd, kolik je obyvatel planety. To se jen tak říká, že každý má svou pravdu, ale ve skutečnosti má každý jen svůj názor. Správně tedy mělo být vyjádřeno, že „Měl svůj názor“, avšak to není tak chytlavé, jako když se použije slovo „pravda“. Navíc výraz „názor“ už jasně značí, že je to věc, na kterou má každý právo. Mohli bychom se tedy ptát, zda je to špatně, když má někdo svůj názor, a třeba i mylný. Stejně tak můžeme namítnout, že zde selhala spíše vláda, která nedokázala pravdivě a bez jediné úmyslné dezinformace lidem vysvětlit, jak se věci mají. Jakmile občan rozpozná, že mu vláda lže, ztrácí k ní důvěru. A Babišova vláda od svého počátku zalhala už mockrát.

Nejbizarnějším ze všech sloganů je slogan „Nestihl třetí dávku“, čímž vláda překvapivě cílí i do řad očkovaných osob. Skupina očkovaných osob musí být tímto sloganem zděšena, protože těmto osobám vláda vlastně říká, že i když mají za sebou dvě očkovací dávky, tak stále mohou umřít, pokud si včas nenechají aplikovat třetí dávku. Někteří lidé si určitě řeknou, že když si nechají dát třetí dávku, tak mohou očekávat slogan „Nestihl čtvrtou dávku“. Za dosavadního přístupu vlády by to nebylo až tak překvapivé. Opravdu si vláda myslí, že tahle kampaň je povedená?

Poznámka: Slogan „Nestihl třetí dávku“ je zmíněn ve výše uvedeném článku na webu Echo24.cz a vyobrazení sloganu ve spojení s fotografií lze nalézt v článku na portálu Seznam Zprávy (v přehledu fotografií na konci článku pod anketou).

Na závěr toto souhrnné hodnocení doplníme o výše avizované vyjádření náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové, která je specialistkou na imunologii. Náměstkyně Vašáková v pořadu ČT Události ze dne 27. října 2021 na zavádějící otázku moderátorky Marcely Augustové ohledně prokazování bezinfekčnosti na pracovišti prohlásila následující:

„Ano, já si také nemyslím, že to je nesmyslné opatření. Je to opatření, které zcela legitimně zavedla řada evropských zemí, které chtěly v podstatě udělat bezpečnější pracoviště, nemuset zavírat provozy a vyjádřit jasný postoj k tomu, že očkovaný pracovník je pro kolektiv bezpečný, a ten neočkovaný prostě bezpečný není, tak se musí prokázat testem, který říká ano, můžu na pracoviště, nikoho nenakazím.“

Náměstkyně Vašáková zcela vážně prohlásila, že očkovaný pracovník nemůže nikoho nakazit, protože tuto schopnost má podle ní jen neočkovaný pracovník, který se proto musí testovat. Bylo by zajímavé zjistit, jak by se paní náměstkyně popasovala s otázkou, zda je bezpečnější netestovaný očkovaný pracovník, nebo testovaný neočkovaný pracovník. Náměstkyně Vašáková měla již více zavádějících až dezinformačních výstupů v České televizi a v Českém rozhlase, a nejen v případě jejího vystupování bychom mohli říct, že odborník se zlehka diví, ale laik přímo žasne. Anebo by to mělo být obráceně? Ono je to jedno, protože dnes u některých odborníků nepoznáme rozdíl při srovnání s laikem.

A na úplný závěr podtrhneme prohlášení, že pokud chce být vláda opravdu svrchovanou a kompetentní vládou, tak se nemůže ve svém rozhodovacím procesu* řídit podle postoje cizích vlád ani se odvolávat na opatření v cizích zemích. To však česká vláda neumí, jelikož z úst vládních úředníků často slýcháváme, že tak to mají i ve Velké Británii, v Německu nebo v Rakousku. Pak to vyznívá, jako by se vláda či Ministerstvo zdravotnictví bály svá rozhodnutí odůvodnit vlastním výkladem. Z cizích zemí je možné se poučit, ale rozhodnutí musí být nezávislé a nestranné. Vláda ale trvale ukazuje svou politickou závislost na západních zemích a vždy straní jedné skupině osob. Nyní straní skupině očkovaných lidí, které se snaží falešně prezentovat jako plně imunizované a bezinfekční osoby.

Vybrané související zpravodajské produkty:


* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 13114
Souhrnné hodnocení
© 2021 Agentura EXANPRO
10. listopad 2021
Předplatitelé

Souhrnná analýza a předpověď (11169)

Na úvod zopakujeme, že komplotem Hradu v žádném případě nemíníme jakýsi nedostatek informací o skutečném zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana, ale to, že když už byly nějaké informace o Zemanovi uvolněny, tak vždy obsahovaly lživé položky, a to s cílem klamat o skutečném zdravotním stavu prezidenta Zemana tak, aby byl vytvářen obraz, že Zeman je stále aktivní jak v průběhu voleb, tak v povolebním vývoji a že tudíž Babiš je stále ve hře jako Zemanův preferovaný politik, což mělo během prvních dvou povolebních týdnů znejistit a možná i rozklížit takzvanou pětikoalici (koalice „Spolu“ složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL + koalice tvořená STAN a Piráty).

Komplotem Hradu označujeme prokázané lživé vystupování personálu Kanceláře prezidenta republiky (KPR) a stejně tak lživé vystupování premiéra Andreje Babiše, který své výstupy do určité míry koordinoval právě s KPR, a to i přes tehdejšího předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (mandát mu skončil dnem 21. října), přičemž všechno bylo prováděno se záměrem vytvářet dojem, jak je prezident aktivní a jak ještě před převozem do nemocnice na nedělní schůzce 10. října vyjádřil Babišovi podporu jako hlavnímu kandidátovi, který by měl sestavovat vládu, a to dokonce s možností dvou pokusů (to tvrdil Babiš 12. a 17. října – viz odkazy na níže uvedené produkty a taktéž viz další část aktuálního produktu).

Zeman ale svou podporu Babišovi po volbách nikdy nevyjádřil, protože to už kvůli svému zdravotnímu stavu udělat nemohl. Proto se k tomu nevyjádřil ani veřejně a záměr dát Babišovi dva pokusy nepotvrdil ani nyní. Velmi podrobně jsme tyto zákulisní aktivity vysvětlili v produktu 13111, v produktu 13113 a v produktu 13112, na který bude přímo navazovat ještě jeden zpravodajský výstup. (V produktu 13113 je důkazním způsobem připomenuto, jak Babiš intrikoval a lhal i v minulosti, což lze dnes u Babiše považovat za patologickou vlastnost.)

Mluvíme obecně o komplotu Hradu, jelikož prezident Zeman se do tohoto komplotu zapojil, případně alespoň kryl nekalé aktivity svých podřízených a lživé vystupování premiéra Babiše, což prokázal svým telefonickým rozhovorem poskytnutým rozhlasové stanici Frekvence 1. Tento rozhovor se uskutečnil 5. listopadu 2021 neboli den poté, kdy byl Zeman v rámci Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) přemístěn z KARIM [1] na ORFM [2]. Rozhovor na Frekvenci 1 zvýraznil, že zákulisní praktiky Hradu pokračují, což odkrylo i to, k čemu rozhovor sloužil a jakým způsobem byl dopředu připraven.

Vzhledem k vývoji situace můžeme říct, že komplot Hradu ve spojení s Babišem „rétoricky“ započal 5. října 2021, kdy se objevily informace o tom, že Zemanův ošetřující lékař a ředitel ÚVN Miroslav Zavoral požadoval, aby se Zeman kvůli svému zhoršujícímu zdravotnímu stavu vrátil do nemocnice, odkud byl 22. září po osmidenní hospitalizaci propuštěn. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ale ve stejný den umístil na sociální síť Twitter příspěvek s tím, že všichni mohou být v klidu, protože prezident v Lánech velmi pečlivě připravuje povolební strategii a nesmírně se těší na povolební vyjednávání (blíže viz produkt 13111). Fyzicky se tento zákulisní vývoj projevil 10. října, kdy se do lánského zámku na schůzku s prezidentem dostavil předseda vlády Babiš, avšak ve skutečnosti se žádná schůzka neuskutečnila a Babiš začal o schůzce i o jejím obsahu lhát, přičemž své výmysly postupně rozvíjel (viz stejný produkt výše). Už to, jak se termín schůzky z nedělního odpoledne narychlo měnil na nedělní dopoledne, bylo podezřelé.

Následně rozebereme rozhovor prezidenta Miloše Zemana, který 5. listopadu 2021 po telefonu poskytl rozhlasové stanici Frekvence 1, a videopořad premiéra Andreje Babiše Čau lidi ze dne 7. listopadu 2021, jenž se částí svého obsahu vztahuje právě k rozhovoru prezidenta pro Frekvenci 1. S pomocí těchto dvou mediálních výstupů ještě více zdůrazníme již doložená lživá tvrzení ze strany Babiše a personálu KPR převážně reprezentovaného vedoucím KPR Vratislavem Mynářem a tiskovým mluvčím Jiřím Ovčáčkem (viz přehled hlavních lživých tvrzení v další části produktu).

V obsahu i ve způsobu vedení rozhovoru s prezidentem republiky odkryjeme slabiny ze strany moderátora a na příkladech demonstrujeme, jak měl moderátor jako profesionál postupovat. Jedná se o malou ukázku práce zpravodajských analytiků*, kteří připravují jednoduché, ale přitom cílené a s jinými souvislostmi propojené otázky pro své operativce* v terénu tak, aby tito operativci od svých informačních zdrojů* získali potřebné informace pro jejich zahrnutí do všezdrojové analýzy* a následného vytváření aktuálního zpravodajského vědění*. Novináři ale neumějí nebo nechtějí pokládat správné otázky, a proto nemohou veřejnosti přinášet dobré mediální zpravodajství.

Dále na vystoupení Zemana pro Frekvenci 1 ukážeme, jak prezident nadále mlží a odklání se od reálné situace. S tím souvisí zajímavý sled událostí, který nebyl jen jakousi shodou okolností, nýbrž aktivní a „promyšlenou“ činností hradního kancléře Mynáře za podpory prezidenta Zemana a ve spolupráci s Babišem. Proto jsme se v pátek 5. listopadu ze sdělovacích prostředků dozvěděli, že ještě před odpoledním vystoupením multioborového lékařského konzilia ke zdravotnímu stavu prezidenta Zemana se odehrál „účelový“ rozhovor pro Frekvenci 1 a že ještě před tímto rozhovorem pro rozhlasovou stanici se uskutečnil telefonický rozhovor mezi Zemanem a Babišem.

O tom, že prezident uskutečnil telefonický rozhovor s Babišem jsme se z médií dozvěděli 5. listopadu asi v 11.00 hod. a zhruba ve stejnou dobu jsme se dozvěděli, že rozhovor moderátora a šéfredaktora Frekvence 1 Luboše Procházky s prezidentem Zemanem bude vysílán v 11.15 hod., přičemž rozhovor pro Frekvenci 1 byl fakticky uskutečněn (předtočen) již v čase mezi 10.23 a 10.34 hod. Je zajímavé, že rozhovor nebyl vysílán živě, ale se zpožděním téměř jedné hodiny, což mělo svůj význam. Je též zajímavé, kým a jak byl tento rozhovor iniciován. Vystoupení zástupců lékařského konzilia se uskutečnilo 5. listopadu ve čtyřech minutách se zahájením v čase 13.00 hod. Rovněž závěr konzilia z tohoto dne bude předmětem následující analýzy.

4. listopad 2021
Předplatitelé

Specifická analýza a hodnocení (13113)

Produkt přímo navazuje na zpravodajský výstup 13111, kde jsme podrobně vysvětlili zákulisní machinace personálu Kanceláře prezidenta republiky (KPR) a premiéra Andreje Babiše. V této záležitosti se nejedná o to, že personál KPR v čele s Vratislavem Mynářem nechtěl nebo snad ani nemohl sdělovat konkrétnosti o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana, ale především o to, že naopak veřejnosti poskytovali lživé informace o tom, jak se prezident doslova nesmírně těší na povolební vyjednávání, jak k tomu v Lánech velmi pečlivě připravuje svou strategii, jak vzniká plán schůzek apod. Personál Hradu se těmito výmysly snažil vytvářet dojem, že prezident je ve „skvělé“ formě, přitom nejpozději 5. října 2021 už všichni jeho blízcí spolupracovníci věděli, že prezident by kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu měl být převezen zpátky do nemocnice, odkud byl propuštěn 22. září 2021. Vedoucí KPR Vratislav Mynář však těsně před volbami odmítal, že by měl Zeman vážné potíže, k čemuž dodával, že hospitalizace prezidenta není v plánu.

Zemanovo zdraví je nenávratně poškozeno a jeho hospitalizace mezi dny 14. až 22. září 2021 měla sloužit k tomu, aby se dostal do dostatečné formy, která mu měla vydržet pro období voleb do Poslanecké sněmovny a pro krátké období po nich. Ale ještě před volbami bylo jasné, že Zeman v žádné dobré formě není, naopak se jeho zdravotní stav zhoršoval. Avšak z důvodů jeho politické podpory Babišovi bylo nutné, aby Zeman na lánském zámku setrval alespoň do nedělní schůzky s Babišem dne 10. října 2021. Tato schůzka ale byla jen pouhým divadlem pro veřejnost, přičemž snahou bylo vytvořit zdání, že se Zeman s Babišem sešel a že Babišovi vyjádřil podporu. Nic z toho se ale nestalo, proto Babiš ze zámku v Lánech doslova ujel před novináři, aby se nemusel k ničemu vyjadřovat a nemusel odpovídat na žádné otázky novinářů – nechtěl se zamotat do svých vymyšlených slov. Dříve se Babiš vždy po schůzce v Lánech zastavil u novinářů, kteří čekali u hlavního vjezdu do objektu zámku. 

Babiš mlčel i druhý den a teprve až v úterý 12. října, tedy po 48hodinovém mlčení předstoupil před novináře a náhle oznámil, že mu prezident Zeman na nedělní schůzce sdělil, že ho chce pověřit sestavením vlády. Babiš své oznámení ještě vylepšil v neděli 17. října ve svém videopořadu Čau lidi, když uvedl, že mu prezident sdělil, že mu k sestavení vlády dá dokonce dva pokusy. Babiš celé dny přemýšlel, co mu vlastně prezident na nedělní schůzce řekl, než byl schopen to oznámit veřejnosti. Měl snad Babiš krátkodobou ztrátu paměti, že nedokázal tyto informace v několika slovech sdělit novinářům už při svém odjezdu z lánského zámku? (Bližší objasnění viz předcházející produkt 13111.)

Andrej Babiš i vedoucí KPR Vratislav Mynář tvrdí, že nedělní převoz prezidenta Zemana z Lán do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) po schůzce s Babišem byla plánovaná záležitost. To je ale jenom další hloupá manipulace ze strany těchto dvou osob, a to už jenom proto, že Mynář těsně před volbami tvrdil, že hospitalizace prezidenta není v plánu (viz výše). Bylo to tedy plánováno, nebo to nebylo plánováno? Aktéři dění nám opět předkládají dvě verze jedné události, což je zřetelným znakem lhaní (podrobněji k odhalování lhaní viz předchozí produkt 13111, kde u Babišových vyjádření odkrýváme dvě verze pro jednu konkrétní popisovanou událost).

         

  

  

Poznámka: Ten, kdo mluví pravdu, opakuje i s odstupem času to samé a jeho opakované výpovědi se obvykle liší jen v detailech, které však nerozporují hlavní sdělení. Když někdo mluví pravdu, tak mluví o tom, co zažil, popřípadě co viděl, slyšel nebo četl, čímž opakovaně předkládá ten samý obraz, který má uložený ve své mysli. Odlišnosti mohou nastat v tom, že dotyčný občas zapomene doplnit některé kousky z celkového obrazu, anebo že postupem času si některé kousky obrazu vybavuje hůře. Ten, kdo neříká pravdu, tak nevypovídá o tom, co má z vlastního poznání uložené ve své hlavě, ale vymýšlí si čili myšlenkově improvizuje. Pro takového člověka je obtížné opakovat ve své řeči ten stejný vymyšlený obraz, neboť ten obraz není kvůli absenci osobního poznání uložený v jeho mysli. Dobrý lhář si takový obraz umí ve své mysli vytvořit, avšak i on se v něm může ztrácet s ohledem na časový vývoj, zvláště ukáže-li se, že některé nové reálné souvislosti do tohoto obrazu nezapadají. Je těžké vytvořit umělý obraz tak, aby byl v souladu s budoucím vývojem a aby i v budoucí době skryl svou vymyšlenost. Inu pravdu nelze jen tak přelstít. Je to především otázka diváků, čtenářů a posluchačů, kteří mají tendenci se nechat zmanipulovat nebo ošálit.

     
 
 

Pokud byl Zeman podle personálu KPR v pořádku a byl schopen schůzky s Babišem, proč by byl dopředu plánován jeho převoz do nemocnice specializovaným zdravotnickým vozem v podobě mobilní jednotky intenzivní péče? Tento specializovaný vůz si není možné objednat dopředu jako taxi. Tato mobilní JIP vyjíždí jen v aktuálních a naléhavých případech, případně převáží vážně nemocného pacienta mezi zdravotnickými zařízeními. Pokud bychom měli připustit, že převoz byl plánovaný, tak by to pak znamenalo, že Zemanovi byla lékařská intenzivní péče poskytována již v době, kdy pobýval na zámku v Lánech, kde byl účelově držen (snad s jeho souhlasem) právě kvůli naoko odehrané schůzce s Babišem, což měl být signál pro politickou opozici.

Mynář zalhal i v tom, když tvrdil, že Zeman při převozu do nemocnice usnul. Tím chtěl odůvodnit Zemanovo bezvládné tělo při jeho vykládání ze sanitního vozu. Takže podle Mynáře si Zeman několik dnů předem objednal mobilní JIP, aby se v ní mohl po cestě do nemocnice prospat, a to tak tvrdě, že se probudil až po nějaké době na nemocničním pokoji. Pokud personál KPR tohle považoval za přirozený spánek, pak není divu, že zejména Mynář a prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček veřejnosti trvale předkládají, jak je Zeman stále v pohodě a jak se už těší na schůzky s předsedy politických subjektů. Jenže tohle opakují od počátku Zemanovy hospitalizace, ale od té doby už uplynuly téměř čtyři týdny a Zeman se sám za tu dobu dosud k povolební situaci ani písemně, ani hlasově nevyjádřil. Ani nepotvrdil Babišova slova o tom, že ho dvakrát pověří sestavením vlády. To je divné už jenom proto, že Mynář i Ovčáček zároveň opakovaně tvrdí, že Zeman se denně sám z médií seznamuje s aktuálním děním doma i v zahraničí (údajně si sám čte denní monitoring tisku). Zeman je tedy schopen vše sledovat a chápat, ale zřejmě nemá potřebu se zatím k ničemu vyjadřovat. Pravděpodobně chce být originální, jak nám sdělil dnes již bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (hnutí ANO) po návštěvě prezidenta v nemocnici (podrobně k této návštěvě viz produkt 13112).


Výše uvedené věci jsou společně s dalšími souvislostmi (např. vyvracení Babišových lží v pořadu Press klub na Frekvenci 1) zevrubně rozebrány v předcházejícím produktu 13111 včetně odkazů na příslušná vyjádření a rozhovory. Než budeme pokračovat v našem tématu, chceme ještě poukázat na jednu lež, která byla natolik viditelná, že jsme ji nemohli ponechat bez povšimnutí. V rámci povolebního večerního vystoupení dne 9. října 2021 řekl Babiš následující:

„(…) A my uvidíme, jak pan prezident… ehm, jak se rozhodne. Já předpokládám teda, aspoň tak mi bylo řečeno, že ty rozhovory začnou až ve středu, a jestli mě pověří, nebo nepověří, nebo jak to bude, to se samozřejmě dozvíme. (…)“

Babiš ještě v sobotu večer 9. října uváděl, že povolební rozhovory s prezidentem začnou ve středu, což už v tu dobu nemohla být pravda. Zase se nám tady tlučou dvě verze jedné události. Zeman měl ve středu 13. října zahájit povolební rozhovory s představiteli sněmovních stran a hnutí, ale podle jiných pozdějších Babišových a Mynářových slov měl Zeman již v době Babišova vystoupení naplánovaný převoz do ÚVN, a to mobilní JIPkou. Převoz byl údajně naplánovaný na neděli 10. října po setkání s Babišem. Dnes už víme, že Zeman byl převezen na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), která je jednou z klinik v objektu ÚVN. Potom ale i tato klinika pro umístění Zemana musela být předem plánována, což neodpovídalo tomu, že by měl Zeman o tři dny později zahájit nějaké rozhovory. K tomu doplňme, že jasnou ukázkou prezidentova špatného stavu bylo už to, že nebyl schopen odvolit v oficiální volební místnosti. Zemanův zubožený stav nám dokonce přiblížil mluvčí Ovčáček, když Zemanovy fotografie z volebního aktu na lánském zámku vystavil na sociální síti Twitter. Přesto si Mynář s Ovčáčkem trvali na svém a tvrdili, jak se prezident nesmírně těší na povolební vyjednávání a že už vzniká plán schůzek. Ale proč byl tedy na neděli 10. října podle Mynáře naplánován jeho převoz mobilní JIPkou na KARIM?


Abychom to před přistoupením k další části produktu nějak shrnuli, tak v případě kancléře Mynáře a mluvčího Ovčáčka (a z hlediska celku i v případě Babiše) se nejedná o to, že říkají či uveřejňují o Zemanovi málo informací, nýbrž o to, že když už něco říkají nebo uveřejňují, tak to není zcela pravdivé – jinými slovy jejich sdělení obsahují i lživá tvrzení (nazýváme věci pravými jmény).


V další části zpravodajského výstupu rozebereme Babišův videopořad Čau lidi ze 17. října 2021 ohledně údajné schůzky s prezidentem. K tomu připomeneme jednu Babišovu politickou intriku a jedno jeho lhaní z minulých let, abychom zdůraznili, že se ze strany Babiše nejedná o ojedinělé prohřešky (tím samozřejmě netvrdíme, že je Babiš horším politikem než jeho političtí soupeři – vesměs jsou politici ze sněmovních stran a hnutí jedno a to samé, což je ve výsledku pro Českou republiku nepříznivé – nikdo z politiků nehájí skutečné zájmy ČR, ale jen pro vlastní prospěch bojují mezi sebou o přístup ke státnímu vrcholu, kde se snaží udržet – více viz předchozí produkt 13111). Dále zhodnotíme vystoupení prezidentovy manželky Ivany Zemanové, přičemž odůvodníme, proč bylo její vystoupení nepatřičně ohlášeno a obsahově nevhodně vyplněno a proč se konalo zrovna v době jiné zvláštní události. A na závěr se vyjádříme k samotné hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana.

Poznámka: Návštěva Radka Vondráčka v ÚVN s podepsáním dokumentu prezidentem republiky ohledně svolání zasedání Poslanecké sněmovny byla z tohoto tématu kvůli obsáhlejšímu objasňování detailů vyjmuta a převedena do samostatného produktu (viz produkt 13112).

1. listopad 2021

Specifické hodnocení (12109)

Novodobě a uměle rozpohybovaná kauza „Vrbětice“ byla tou nejlepší, ale také tou nejžalostnější ukázkou toho, jak se česká politická scéna na národní úrovni vždy podřídí západní mocnosti, a to ať už se jedná o vládní koalici, nebo o politickou opozici. Všichni jsou ve vztahu k silnějším mocnostem jedním a tím samým služebníkem (viz odkazy na produkty níže). Andrej Babiš (hnutí ANO) může při různých příležitostech stokrát tvrdit, že Česká republika je svrchovaný stát a že on je premiérem svrchované země, když pak on sám koná věci, které nejsou pro ČR výhodné a ani opodstatněné (zákonné), ale naopak jsou výhodné pro cizí mocnost.

„Zářným“ příkladem je právě kauza „Vrbětice“, kde je Policie ČR stále ve fázi prověřování, což znamená, že nebylo dosud zahájeno trestní stíhání*. Tento stav, kdy policisté ani po více než půl roce nedokázali nikoho obvinit (obvinění je spojené s trestním stíháním), vůbec nevadil Babišovi a Hamáčkovi, kteří už 17. dubna 2021 ve svém dramatickém vystoupení okamžitě a podivně rozhodli o vyhoštění 18 ruských diplomatů a záměrně tím pro cizí mocnost zhoršili vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací (blíže viz produkt 12097). Navíc oba porušili Ústavu ČR, neboť o takto závažné věci mezistátního významu nerozhodovala vláda ve sboru, jak ukládá Ústava, ale jen Babiš s Hamáčkem. Vláda zasedala o dva dny později, avšak to už bylo vše rozhodnuto (viz též poslední odstavec v produktu 11163 – jedná se o produkt, v němž je vysvětleno, že ani o evakuaci Afghánců do ČR nebylo rozhodnuto v souladu s českými zákony).

Stejně tak zákonodárci se pasivně podvolili a někteří z nich se dokonce předháněli v očerňování Ruska, i když jim ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek ihned na samém počátku ve Sněmovně sdělil, že policisté nedisponují takovými důkazy*, aby mohli zahájit trestní stíhání. Od zákonodárců se očekávala zcela jiná role, ta spravedlivější a ve vztahu k vládě nesmlouvavě přísná. Tento podřízený stav napříč celou národní politickou scénou jak v kauze „Vrbětice“, tak i v jiných záležitostech jsme doložili například v těchto zpravodajských výstupech:

Politici, ať už členové vládního kabinetu, nebo zákonodárci, se podřizují buď proto, že jsou přesvědčeni o správnosti sdělení ze strany západní mocnosti (často předaného přes český státní orgán – většinou se v těchto případech jedná o BIS*), anebo proto, že jsou vystrašeni, čímž se obávají o své postavení a kariéru (někteří politici navíc vědí, že by mohli být cizí mocností vzhledem ke svým aktivitám a zapojení do určitých záležitostí snadno kompromitováni).

U vedoucích představitelů zpravodajských služeb* se nemůže jednat o idealistické přesvědčení o správnosti závěrů cizí mocnosti, jelikož činovníci zpravodajských služeb vědí nejlépe, jak se věci mají a jaké mají souvislosti, případně mohou vše velmi dobře ověřit (zvláště týká-li se to vlastního území). Jejich jednání je spíše hnáno pudem kariérní sebezáchovy, skrze něhož se podřizují hlavnímu nastavenému trendu, a to bez ohledu na fakta* a bez snahy odhalit nebo se alespoň přiblížit k pravdě. Příkladem takovéhoto jednání je ředitel vojenské zpravodajské služby* pojmenované jako Vojenské zpravodajství* (VZ).

Ředitel VZ Jan Beroun, aniž by musel, tak se o kauze „Vrbětice“ zvláštním způsobem vyjádřil pro Hospodářské noviny, avšak na druhou stranu ani nenaznačil nic o tom, že by VZ mohlo celou kauzu zvrátit. Zdůrazňujeme, že v případě ředitele Berouna nehodnotíme osobu jako konkrétního jedince, ale hodnotíme počínání této osoby ve významné národní záležitosti s přesahem do soupeření mezi USA a Ruskem (k tomuto soupeření viz např. produkt 11147 Studená válka nikdy neskončila – nyní pokračuje už svou třetí fází a blíží se do bodu konfrontace, a to i za podpory a spoluúčasti ČR).

Rozhovor s ředitelem VZ byl zveřejněn na portálu Hospodářských novin dne 4. května 2021. Přepsaný rozhovor do podoby článku byl opatřen následujícím úvodním odstavcem:

„Kybernetickým prostorem se začala šířit proruská kampaň podkopávající českou verzi událostí v kauze Vrbětice ještě před tím, než premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zprávu oznámili veřejnosti. Rusové podle ředitele vojenského zpravodajství Jana Berouna s předstihem věděli, že Česko má důkazy o zapojení jejich tajných agentů do explozí muničních skladů v roce 2014. »Jednoznačně vidíme zvýšenou aktivitu různých proruských sociálních sítí, dezinformací a zkreslených interpretací faktů. Takže Rusové na to zjevně byli připravení a přizpůsobili tomu svou strategii,« říká Beroun v exkluzivním rozhovoru pro HN. (…)“

Od ředitele Berouna je to na adresu Rusů nešťastné vyjádření, které není založeno na žádných faktech, nýbrž jen na pouhých domněnkách* (chtěných domněnkách). Analytici Vojenského zpravodajství nemohou tvrzení svého ředitele ničím konkrétním doložit (podrobněji viz navazující produkt). Na druhou stranu může Vojenské zpravodajství lehce prokázat, že informace o zapojení zpravodajských důstojníků* ruské vojenské rozvědky* GRU*/GU* do výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích jsou klamnými informacemi vypuštěnými Bezpečnostní informační službou* (BIS), jejíž ředitel Michal Koudelka, od 16. srpna 2021 pověřený vedením BIS, už několik let pracuje ve prospěch cizí mocnosti.

Hned na první otázku redaktorky Hospodářských novin Markéty Řehákové směřující na vrbětickou kauzu ředitel VZ odpověděl, že obecně se k Vrběticím nechce vyjadřovat. Ale přitom se vyjádřil, jak Rusové s předstihem věděli, že ČR má důkazy o zapojení ruských zpravodajců* do výbuchů dvou muničních hal. Jenže ČR nikdy žádné relevantní důkazy neměla, proto policisté dosud nebyli schopni zahájit trestní stíhání a stále jen prověřují. O jakých důkazech ředitel VZ tedy hovořil? Pokud by chtěl opravdu hovořit o důkazech musel by zmínit fakta z inkriminovaného období spojená s Vojenským technickým ústavem (státní podnik s ústředím v Praze), který je prostřednictvím jednoho ze svých odštěpných závodů ve Slavičíně správcem vrbětického muničního areálu (odštěpný závod ve Slavičíně nese název Vojenský technický ústav výzbroje a munice – VTÚVM).

Vojenské zpravodajství je rozděleno na výzvědnou* a kontrazpravodajskou* část, a právě vojenští kontrazpravodajci* se už ze své profese zajímají o vojenské objekty na území ČR, a zvláště pak o ty objekty, do kterých přijíždějí návštěvy ze zahraničí, a ještě k tomu z postsovětských republik. Do tohoto zájmu pochopitelně spadá i Vojenský technický ústav, který ve vojenském muničním areálu Vrbětice v inkriminovaném období pronajímal prostory soukromým firmám a který do tohoto areálu vydával taktéž povolení ke vstupu včetně povolení ke vstupu zahraničním návštěvám. A právě zde míříme na existenci takzvaných kontradůkazů* (counterevidence), čímž míníme důkazy, případně protichůdné důkazy, které vyvracejí zdánlivé důkazy předložené ze strany BIS a následně i policejním útvarem NCOZ. Pokud by chtěl ředitel VZ existenci těchto kontradůkazů popřít, pak by musel zároveň připustit, že Vojenské zpravodajství selhalo v plnění svých kontrazpravodajských pracovních povinností a uložených úkolů, a to už v roce 2014, kdy se incident ve Vrbětičích odehrál.

Ředitel VZ Jan Beroun poskytl rozhovor Hospodářským novinám (HN) zhruba dva týdny poté, kdy s nepodloženým nařknutím Rusů vystoupili premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček (t. č. též úřadující ministr zahraničních věcí). Bylo tedy logické, že se redaktorka HN kromě jiného bude ptát také na kauzu „Vrbětice“, přičemž Beroun to musel předpokládat. Pak je možné uvažovat, že ředitel VZ poskytl rozhovor záměrně s cílem podpořit nařčení Rusů, a tím podpořit i falešnou práci BIS. Ředitel VZ v rozhovoru řekl, že se nechce k této kauze vyjadřovat, ale na druhou stranu neměl problém s tím, aby tvrdil, že Rusové na uvolnění nových informací k dané kauze byli připraveni, jako by snad chtěl poukázat na to, že Rusové o své vině vědí. Berounovo tvrzení je z faktického pohledu nesmysl a v navazujícím produktu to objasníme.

Podivné a rozporuplné rovněž je, že se Beroun ve stejném rozhovoru vyslovil tak, že zpravodajské služby se k vrbětické kauze snaží sehnat co nejvíce informací. To totiž znamená, že těch informací mají příslušné orgány stále nedostatek, čímž nelze vyvozovat žádný závěr. Proč tedy ta Berounova slova o tom, že Rusové o všem věděli s předstihem? Podrobněji k tématu shánění informací ke kauze „Vrbětice“ viz produkt 12103 Ředitel Vojenského zpravodajství potvrdil, že české zpravodajské služby teprve shánějí informace o zapojení ruské GRU do kauzy „Vrbětice“, což se shoduje s tápáním NCOZ.

Servilní přístup ředitele VZ Jana Berouna je zarážející. Je možné, že vedení BIS jako iniciátor celého komplotu vydalo směrem ke klíčovým státním orgánům signál, že „nyní už v tom jedeme všichni“ a že „ten, kdo v tom jet nechce, bude muset z kola ven, ale tím pádem ho to bude něco stát“. Anebo si Jan Beroun jako ředitel zpravodajské služby myslí, že ve prospěch plnění jakýchsi spojeneckých závazků ve prospěch USA může klamat a přispívat tím v boji proti Rusku, které je tzv. předurčeným nepřítelem. Možnost, že by Beroun nevěděl, jaké je zákulisí celé kauzy, vylučujeme, protože pak by to znamenalo, že je tato služba na velmi nízké úrovni (a to už jenom vzhledem k tomu, že zmíněné kontradůkazy se nacházejí ve vojenském prostředí).

Následující zpravodajské produkty* jsou svým obsahem těmi produkty, které by v kauzách jako je kauza „Vrbětice“, mělo vytvářet Vojenské zpravodajství a poskytovat je vládě a příslušným komisím a výborům obou komor Parlamentu ČR a taktéž Policii ČR. Obsah prvních dvou produktů souvisí se zmíněnými kontradůkazy:

navazujícím produktu podrobně rozebereme výše uvedené tvrzení ředitele VZ a zevrubně objasníme zmíněné kontradůkazy vztahující se k Vojenskému technickému ústavu a k vrbětickému muničnímu areálu. Rovněž vysvětlíme, že existují další skupiny kontradůkazů, k čemuž doplníme oblasti, v nichž se tyto další kontradůkazy nacházejí. Na závěr s pomocí předložených a osvětlených kontradůkazů doložíme, proč se jedná o klamnou operaci* vedenou ze strany BIS a prováděnou ve prospěch cizí mocnosti.


* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 12109
Specifické hodnocení
© 2021 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty