Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Krátká analytická reakce (11136)

Epidemiolog Roman Prymula byl k 1. červnu 2020 jmenován vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Jedná se o zřízení zcela nové funkce při Úřadu vlády na návrh předsedy vlády Andreje Babiše. Rozhodnutí národní vlády o vytvoření této nové funkce bylo učiněno 25. května 2020. Ve stejný den vláda zároveň rozhodla, že do nově vytvořené funkce jmenuje Romana Prymulu, a to s účinností od 1. června 2020. Rozhodnutí vlády s oběma zmíněnými položkami bylo zapsáno do Usnesení vlády České republiky č. 575 ze dne 25. května 2020.

Epidemiolog Prymula původně zastával post náměstka ministra zdravotnictví, avšak v polovině května 2020 veřejně oznámil, že chce ještě do konce května z ministerstva odejít. Jenže Prymula je velmi ambiciózní a vypočítavý (vysvětlení s příklady dále v textu), a tak svůj odchod oznámil s náležitým dodatkem. Prymula přesně uvedl, že z ministerstva odejde, pokud nenastanou dvě skutečnosti. Pro média už ale odmítl upřesnit, o jaké skutečnosti se jedná (blíže v další části textu).

Než Prymula své úvahy o odchodu sdělil médiím, tak nejprve informoval premiéra Babiše, kterému prozradil i ty dvě skutečnosti. Jinými slovy Prymula premiérovi nastínil, za jaké situace je ochoten na ministerstvu setrvat. Lze otevřeně hovořit o tom, že si Prymula kladl podmínky, přičemž moc dobře věděl, že je v postavení, kdy si podmínky klást může, neboť za sebou měl a stále má vlivnou osobnost. Babiš byl postaven před dilema, které vyřešil za pomoci své bezcharakterní povahy (podrobněji dále v textu).

Je naprosto jasné, že funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví byla urychleně vytvořena jen kvůli Prymulovi, a nikoli proto, že by snad samotná funkce a její pracovní obsah měly být pro vládu nějak významné. V organizační struktuře Ministerstva zdravotnictví ČR je Odbor vědy a lékařských povolání a pod tímto odborem je Oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání. Proč tedy ještě další totožný element při Úřadu vlády? Kdyby Prymula nechtěl odejít z postu náměstka ministra, tak by nová funkce vládního zmocněnce zřízena nebyla. Je Roman Prymula tak cenným odborníkem, aby si ho Babiš takto předcházel, anebo je za tím jiný důvod a jiná osoba než premiér Babiš? (Objasnění dále v textu.)

Následující text zahrnuje prvky, jež bychom mohli z části přiřadit k psychologickému profilování*, protože zpravodajský produkt* na dané téma nelze vytvořit bez hodnocení* chování zájmové osoby*, jíž je Roman Prymula. Hodnocení Prymulova charakteru se tak přibližuje k sestavování jeho psychologického profilu*.

Specifická analýza (13086)

Analytický produkt přímo navazuje na zpravodajský výstup 13085.

V médiích se začaly objevovat zprávy, že za otravou mohl stát ruský režim, což jsou tradiční jednostranné závěry. Pokud je ruská vláda obviňována jenom proto, že byl Navalnyj aktivním opozičním politikem, tak je to trochu málo. Takový závěr je zavádějící už jenom proto, že nebere v úvahu jiné reálné možnosti. U incidentů nejen s politickým podtextem je vždy nutno zkoumat, šetřit*, či přímo vyšetřovat* celý případ ze dvou stran. Všechno má svůj líc i rub, a tak je nutné k tomu také přistupovat. Podobné incidenty mohou páchat jak političtí protivníci, tak lidé z nejbližšího okolí oběti, případně státy a organizace, které oběť politicky a jinak podporovaly. Říká se tomu výnosná či přínosná oběť (payoff victim) vhodné politické figury z vlastních či podporovaných řad pro naplnění takzvaného vyššího cíle.

Opravdu byl Navalnyj pro ruský režim tak vážným problémem, aby musel být odstraněn, a ještě navíc tak zpackaným způsobem, a dokonce za použití velmi smrtelné látky z řady Novičok, která opět nefungovala? Anebo si jeho zahraniční podporovatelé usmysleli, že jim v boji proti ruskému režimu může posloužit mnohem lépe jako oběť?

Specifická analýza (13085)

Od německých představitelů jsme se 2. září 2020 dozvěděli, že ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl otráven bojovou chemickou látkou ze skupiny Novičok, která patří do kategorie nervově paralytických látek. Do skupiny Novičok patří ty nejsmrtelnější nervově paralytické látky. Obecně už jakákoli nervově paralytická látka je vážný problém pro lidské zdraví a život, avšak v případě skupiny Novičok je tento problém několikrát znásoben. Je proto velmi zvláštní, že Navalnyj nezemřel během několika málo minut (v další části textu uvádíme smrtelnou dávku [1] či smrtelnou koncentraci [2] pro skupinu Novičok při inhalaci/vdechnutí, konzumaci/požití v nápoji nebo ve stravě a při intoxikaci přes kůži; stejně tak jsou dále v textu uvedeny symptomy otravy nervově paralytickou látkou a její průběh).

Ptát se tedy po výše uvedeném textu na to, kdo otrávil Navalného, se nezdá být tou první nejdůležitější otázkou jako ptát se na to, jak je možné, že Navalnyj stále žije (i když je v kritickém stavu), jestliže byl otráven látkou ze skupiny Novičok, tedy dosud nejsmrtelnější nervově paralytickou látkou (přesněji nejsmrtelnější odtajněnou látkou). V tomto případě není ani tak záhadou, kdo to provedl, ale že to Navalnyj „přežil“, případně, že to přežil po tak dlouhou dobu (otráven byl 20. srpna 2020).

Pokud sem zahrneme kauzu s údajnou a nepovedenou otravou bývalého ruského dvojitého agenta* Sergeje Skripala a jeho dcery Julie, pak musíme konstatovat, že ti obviňovaní Rusové mají podezřele velký pech, když se jim s tak smrtelnou látkou nepodařilo otrávit ani jednu ze tří uvedených osob. To bychom už měli začít pochybovat o smrtelnosti toxinů z řady Novičok.

Jenže obě kauzy (Skripal i Navalnyj) mají své „špinavé“ pozadí, z něhož do popředí vystupují jen smyšlené příběhy neboli zpravodajské historky*. Tyto historky jsou předkládány médiím a veřejnosti se snahou očernit předurčeného protivníka. Avšak velkou slabinou těchto historek je, že z protivníka opakovaně dělají úplného hlupáka a z profesionálních vykonavatelů neschopné „zabijáky“. Těch slabin je samozřejmě více – například interní* a externí rozpory* nebo předkládané rádoby důkazy*, které jsou spíše přitěžujícími okolnostmi pro ty, kteří chtějí někoho obvinit.

 Publikované zpravodajské produkty ke kauze údajné otravy Sergeje Skripala:

Co se týče nervově paralytických látek, tak se do prokázané fabulace zapojila i Česká televize, když se její reportér Jakub Szántó snažil svou reportáží přesvědčit diváky, že v Sýrii byla proti civilistům použita nervově paralytická látka sarin. Výpovědi svědků v této reportáži nedávaly smysl, přičemž jeden svědek dokonce „vstal z mrtvých“, a to bez jakékoli pomoci. Tento a další hrubé rozpory ale reportérovi ČT nevadily, a stejně tak nevadily redaktorům ČT. Zmíněná reportáž byla analyzována v produktu 13027 Prohlubující se nespolehlivost České televize v mediálním zpravodajství: Případ 4 – Sarin v Sýrii.

Podívejme se nyní blíže na „špinavé“ pozadí případu otravy Navalného včetně motivu a průběhu eliminační operace. K tomu patří i vysvětlení, proč Němci pro jeho převoz z berlínského letiště Tegel do berlínské nemocnice Charité použili speciální zdravotnické vozidlo německých ozbrojených sil v němčině známých pod označením Bundeswehr. Důležité jsou rovněž politické aktivity, které se odehrály mezi volbami v Bělorusku a údajnou otravou politického aktivisty Alexeje Navalného (období mezi 9. a 20. srpnem).

Souhrnné hodnocení (12087)

Celá kauza se zadržením a odsouzením dvou českých občanů v Turecku s následnou starostlivostí české strany při jejich propuštění a dopravě do ČR je velkou blamáží jak české vlády, tak Bezpečnostní informační služby* (BIS).

Turecká zpravodajská služba MİT*, která celou kauzu rozpoutala, uštědřila české BIS trapnou lekci. MİT o aktivitách a mediální prezentaci Miroslava Farkase a Markéty Všelichové věděla všechno, a to s předstihem několika měsíců před jejich zadržením během cesty do Sýrie přes turecké území (blíže viz produkt 12018). BIS nedokázala predikovat*, natož zjistit zvýšenou činnost Turků zaměřenou na Českou republiku v souvislosti s otevřením kurdské kanceláře v Praze. Tato kancelář byla v Praze otevřena v dubnu 2016 a dvojice Farkas–Všelichová byla zadržena v listopadu 2016. Kurdská kancelář pak byla v prosinci 2016 náhle uzavřena. Souvislost se zadrženou českou dvojicí mělo také zatčení Kurda Sáliha Muslima v Praze v roce 2018 (obě události patří k české blamáži).

S uvednou kauzou souvisejí tyto již dříve publikované zpravodajské produkty:

V následujícím hodnocení objasníme, proč BIS v této záležitosti selhala a proč se česká vláda zostudila (i když to pro mnohé nemusí tak vypadat). Vedení BIS mělo být už několikrát vyšetřováno a bráno k zodpovědnosti za své hromadící se prohřešky (za úniky utajovaných informací* – viz např. produkty 12081, 12046 a 12077, za vstupování do státních zakázek – viz např. produkty 12075 a 12076, za odbornou nezpůsobilost – viz např. produkty 31013, 13069 a 12057, a za zanedbávání kontrazpravodajských* povinností – viz např. případ rozebíraný v tomto produktu).

BIS se neustále někam propadá, ale i přesto se jí dostává pokrytecké a opakované pochvaly ze strany premiéra Andreje Babiše a některých zákonodárců (viz např. produkt 12085 a především bod 16 zmíněného produktu, kde je zhodnoceno bizarní poděkování BIS za údajnou výbornou práci ohledně vyhoštění dvou ruských diplomatů). Babiš neopomněl poděkovat BIS také za popisovanou kauzu dvou propuštěných Čechů. Na sociální síť Twitter napsal, že děkuje BIS za pomoc a za roli, kterou v této kauze sehrála. Babiš nezapomněl pochválit také sám sebe (bližší rozbor dále v textu). Možná kvůli tomu, aby bylo možné BIS poděkovat, bylo řediteli BIS Michalu Koudelkovi umožněno být na palubě českého vojenského speciálu, který letěl do Turecka vyzvednout propuštěné Čechy. Trochu divná role ředitele BIS společně s tvrzením, že BIS měla pro jejich propuštění poskytnout jakési záruky (podrobněji o této absurditě dále v textu).   

Podivný vztah mezi premiérem, potažmo vládou a BIS vychází z „reverzního“ vztahu mezi těmito subjekty. Pokud bychom v této aktuální kauze měli tento vztah porovnat s tureckým prostředím, tak bychom řekli, že v Turecku má vláda v čele s prezidentem (dle turecké ústavy) svou zpravodajskou službu MİT, kdežto v České republice má BIS svého submisivního premiéra (ostatní členové vlády, ač by ze zákona měli, se do toho nemíchají, neurčí-li premiér jinak). BIS je totiž pod patronátem USA, respektive americké CIA* (podrobněji viz produkt 12075), na základě čehož Babiš pronesl, že požadavky BIS je potřeba respektovat (viz produkt 12084).

Přibližme si nyní selhání BIS, a především pak české vlády, která BIS dlouhodobě neřídí, a tedy ani neúkoluje v potřebných směrech, vlády, která nepochopila tureckou zahraniční politiku zejména v kurdské otázce (ani objasnění této politiky nepožadovala po svých zbylých zpravodajských službách VZ* a ÚZSI*) a která se záhy turecké zahraniční politice podřídila a která svým „laskavým“ přístupem k zadrženým a odsouzeným českým dobrodruhům vytvořila precedens pro budoucí naivní „drsňáky“.

Specifická analýza (11135)

Ve dnech 5. až 11. srpna 2020 působila v libanonské metropoli Bejrútu česká záchranná jednotka, jejíž vyslání bylo zneužito k politickému boji mezi koaličními partnery čili k boji mezi ČSSD a hnutím ANO. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se ve svých prohlášeních na adresu Ministerstva obrany, v jehož čele stojí Lubomír Metnar (hnutí ANO), dopustil chyby a zároveň nechtěně prozradil dlouho neřešené nedostatky ohledně prováděcího předpisu, který by měl stanovit jasná pravidla pro zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací. Za obsah příslušného prováděcího předpisu je odpovědná vláda, kterou v současné době reprezentují především oba předsedové vládních koaličních subjektů: předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš a předseda ČSSD a vicepremiér zastávající funkci ministra vnitra Jan Hamáček.

V následující analýze vysvětlíme nedostatky v organizování záchranných operací v zahraničí z pohledu zákona o integrovaném záchranném systému a velmi slabého nařízení vlády ve stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, dále jakou chybu ministr Hamáček učinil a jak stereotypně a nepromyšleně české vlády pracují, když takzvaně vytvářejí papír (rozuměj dokument) pro jiný papír, přičemž z předchozího dokumentu opisují text i s překlepem a nejsou schopny tento překlep odhalit a opravit po dobu celých 20 let. Rovněž doplníme, proč a jak by měly být pro rozhodování politiků a přípravu záchranné jednotky využity zpravodajské služby.

Nejčtenější zpravodajské produkty