Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Analytická úloha (31019)

Přinášíme řešení analytické úlohy, jejíž zadání je obsahem produktu 31017 s upřesněním v produktu 31018. Z odpovědí, které jsme obdrželi, můžeme konstatovat, že správné řešení dosáhlo úrovně 43 %. Z toho vyplývá, že 57 % řešitelů analytické úlohy neodpovědělo správně.

Pro správné vyřešení jakékoli analytické úlohy je důležité si důkladně přečíst celé zadání a případné doplňující upřesnění. Dále je důležité pozorně si prohlédnout přiložený obrázek, fotografii nebo jinou ilustraci. Obrázek v naší analytické úloze není skutečnou fotografií, ale i přesto spolu s podpůrnými informacemi poskytuje dostatečné vodítko pro správné vyřešení úlohy. Není vhodné hledat na obrázku to, co tam není. Je důležité ujasnit si, co na obrázku vidíme a toto zrakové vnímání propojit s písemným zadáním úlohy.

Výsledné řešení analytické úlohy má jako nabytá znalost své praktické využití kdekoli v terénu, přičemž je možné tuto konkrétní nabytou znalost dál rozšiřovat o další související vědomosti. Jedná se zejména o vědomosti v oblasti určování času a světových stran, a to bez moderních aplikací či mobilních telefonů, které nebudou vždy k dispozici, anebo nebudou vždy plně funkční.

V následující části objasňujeme postup při řešení analytické úlohy a předkládáme její správný výsledek.

 Analytická úloha – upřesnění (31018)

Upřesnění analytické úlohy se vztahuje k úloze publikované v produktu 31017. Kromě několik správných odpovědí se množí odpovědi, které přehlížejí základní věci v ilustračním obrázku. Ilustrační obrázek není skutečnou fotografií, ale i přesto spolu s podpůrnými informacemi poskytuje vodítko pro správné vyřešení úlohy. K prvnímu ilustračnímu obrázku přidáváme ještě jeden lehce upravený obrázek, pro který platí stejné zadání. Pod obrázky je přiloženo vysvětlení k oběma obrázkům s upřesněním pro řešení analytické úlohy. Odpovědi je možné posílat volnou formou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 31. ledna 2021.

Vzhledem k tomu, že úspěšné vyřešení úlohy znamená získání volného přístupu k veškerému obsahu na stránkách EXANPRO pro příslušné časové období (podrobněji viz produkt 31017 a též dále v textu), přibývají také dotazy od čtenářů, kteří píší, že by se chtěli účastnit řešení úlohy, ale že nejsou předplatiteli, a tudíž nemají přístup k úplnému zadání analytické úlohy. Na to odpovídáme, že pro přístup k úplnému zadání úlohy nemusí být čtenáři předplatiteli, ale stačí, když se zdarma zaregistrují. K registraci nemusí používat své pravé jméno, ale třeba přezdívku nebo jakýkoli název či pojmenování. Jak je uvedeno v podmínkách pro používání stránek EXANPRO, tak uvádět pravé jméno není povinností registrovaného uživatele ani předplatitele a ze strany provozovatele toto nelze zajistit.

   

Následně shrnujeme původní zadání analytické úlohy a přidáváme upřesnění k jejímu vyřešení. Upřesnění lze považovat za částečnou nápovědu.

Analytická úloha (31017)

V poslední době se zpravodajské služby* prostřednictvím svých internetových stránek a sociálních sítí snaží větší měrou orientovat na širokou veřejnost. Jednou takovou oblastí tohoto orientování je vytváření veřejně přístupných analytických úloh* a vědomostních testů. Úlohy a testy se převážně vztahují k ilustracím představujícím snímky určitého prostoru, dále pak k písemným, číselným nebo jiným šifrám* a k různým skládankám. Cílem je formou zábavy částečně přiblížit práci zpravodajských analytiků*, budovat u dětí a mládeže povědomí o této státní organizaci a zároveň podnítit vhodné zájemce, aby se ucházeli o nabízené profese uvnitř služby. Všeobecným cílem je zlepšovat vztah s veřejností.

Podobně jako některé zpravodajské služby jsme i my připravili analytickou úlohu pro veřejnost, avšak na rozdíl od státních zpravodajských služeb jsme ji nezveřejnili na konci minulého roku 2020, ale přinášíme ji nyní v prvních dnech roku 2021. Naše předložená úloha se od úloh státních zpravodajských služeb liší tím, že znalost jejího řešení má své trvalé praktické využití při venkovních činnostech, přičemž čtenáři mohou tuto nabytou znalost nejenom využívat ve svůj prospěch, ale mohou ji dále rozšiřovat o další spojené vědomostní položky.

Analytická úloha vychází z přiloženého snímku a na jejím řešení se mohou podílet všichni čtenáři. Úspěšné vyřešení úlohy znamená získání volného přístupu k veškerému obsahu na stránkách EXANPRO pro příslušné časové období (podrobněji vysvětleno dále v textu). Následně uvádíme zadání analytické úlohy a podpůrné informace potřebné k jejímu správnému a včasnému vyřešení.

Doplnění k řešení zpravodajského cvičení (33015)

Kromě několika zpravodajských analýz a hodnocení ke kauze údajné ruské hrozby proti třem nižším českým politikům jsme 29. května 2020 publikovali zpravodajské cvičení, v němž vedle uvedení do situace bylo zadání se šesti úkoly. O tři dny později 1. června jsme zveřejnili řešení zpravodajského cvičení. K úkolům patřilo také stanovit, zda může být pověřený vedoucí Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v Praze Andrej Končakov příslušníkem ruské zpravodajské služby a případně jaké služby. V řešení jsme v případě Končakova vymezili konkrétní ruskou zpravodajskou službu.

Dne 5. června 2020 byl Andrej Končakov společně se svým podřízeným kolegou Igorem Rybakovem vyhoštěn z České republiky (podrobněji viz produkt 12084). Následující den 6. června se v ruských médiích objevilo prohlášení jednoho významného ruského funkcionáře, čímž se potvrdilo řešení zpravodajského cvičení ohledně příslušnosti Končakova ke konkrétní zpravodajské službě. Ruský funkcionář navíc poskytl několik dalších zajímavých vodítek.

Zpravodajské cvičení – řešení a závěr (33014)

Zadání zpravodajského cvičení je obsahem produktu 33013.

Řešení úkolů zpravodajského cvičení poodhalí působení ruských zpravodajských služeb v České republice, což je však možné vztáhnout i na jiné mocnosti, které mají své zastoupení v ČR. Řešení rovněž ukáže, jak diletantské snahy vyvíjejí příslušníci Bezpečnostní informační služby* (BIS), aby za pomoci předpojatých nebo neznalých novinářů a bez jakýchkoli pádných důkazů očerňovali ruský diplomatický sbor v ČR.

Nejčtenější zpravodajské produkty