Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

7. prosinec 2021
Předplatitelé

Souhrnné hodnocení (11172)

Předseda ODS Petr Fiala, který je od 28. listopadu 2021 designovaným předsedou vlády, pokračuje ve svém poníženém vystupování směrem k prezidentu Miloši Zemanovi. V produktu 11170 jsme vysvětlili, jakých čtyř základních chyb se Fiala dopustil v rozmezí od 13. října do 17. listopadu 2021, k čemuž jsme doplnili, jak měl správně a zcela legitimně a také vzpřímeně postupovat. Petr Fiala ukázal své slabiny ihned po volbách a ve svém obnažování pokračuje i po svém jmenování do funkce předsedy vlády.

Petr Fiala po schůzce s prezidentem v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) prohlásil, že vláda jako celek by mohla být jmenována do tří týdnů. Schůzka se konala 17. listopadu a po ní následovala tisková konference, kde tento časový údaj Fiala sdělil novinářům (viz pořad České televize Studio ČT24 ze dne 17. listopadu 2021 se záznamem TK od 21.33 hod.). Fiala tak 17. listopadu tvrdil, že vláda by mohla být jmenována do 8. prosince 2021 (což byla časová hranice oněch tří týdnů). Avšak 26. listopadu Fiala oznámil, že jmenování vlády by se nemělo posunout za původně uvažovaný termín, který podle něj směřoval k polovině prosince (viz pořad ČT Studio ČT24 ze dne 26. listopadu 2021 v čase 11.32 hod.).

Fiala má zřejmě krátkou paměť, když náhle tvrdí, že polovina prosince byl původně uvažovaný termín. Vždyť o několik dní dříve tvrdil, že ten termín je do 8. prosince 2021. Ono to není pamětí, ale submisivností Petra Fialy, který se přizpůsobuje Zemanovi a který raději řekne, že polovina prosince byl původně uvažovaný termín, než aby přiznal, že se ten termín jmenování vlády kvůli Zemanovým rozmarům posunuje. Jenže ona to nebude ani polovina prosince, ale až druhá polovina prosince, a to za předpokladu, že Fiala udělá další „nevynucený“ ústupek ohledně složení vlády (posunutí jmenování vlády do druhé poloviny prosince jsme uvedli již 22. listopadu v produktu 11170).

Prezident Zeman ihned po jmenování Petra Fialy premiérem oznámil, že prezident republiky má přispět k hladkému průběhu vytváření nové vlády, a proto on jako prezident zahájí již následující den schůzky s kandidáty na členy vlády. Zeman dále sdělil, že tento seriál schůzek skončí 13. prosince a že od té doby bude možné připravovat ustanovení vlády jako celku (viz pořad ČT Speciál ČT24 ze dne 28. listopadu 2021 se Zemanovými slovy v čase 11.04 hod.).

Zeman tedy přispěje k hladkému průběhu vytváření vlády tím, že bude dva týdny jednat s kandidáty na členy vlády. Tyto jakési personální pohovory v trvání dvou týdnů jsou naprosto bezpředmětné a Zeman pouze hraje o čas a o svůj vliv, aby ohledně složení vlády docílil svého. Zeman chce vzbudit dojem, že jako hlava státu bdí nad vládou, jenže vláda není odpovědna prezidentovi republiky, nýbrž Poslanecké sněmovně.

Jsou zde názory, že Zeman má na tyto pohovory právo a že má také právo mluvit do složení vlády. Pravda je však taková, že toto právo je na straně premiéra, a nikoli na straně prezidenta. A je také věcí designovaného premiéra, co prezidentovi směrem k nominantům na ministerské posty dovolí. A pak je to také věcí jednotlivých nominantů, zda na schůzku s prezidentem ještě před svým jmenováním přistoupí. Tuto záležitost v další části produktu podrobně vysvětlíme, a to takovým způsobem, který dosud nebyl nikde prezentován. Tímto způsobem vysvětlíme i mylnou interpretaci Ústavy ČR ze strany některých ústavních právníků v tom, že podle nich není prezident povinen vyhovět premiérovi v jeho návrhu na jmenování členů vlády. Tyto názory jsou obhajovány tím, že předseda vlády dává návrh, o kterém ale rozhoduje prezident republiky (viz např. ústavní právník Jiří Hřebejk – pořad ČT Události ze dne 19. listopadu 2021). Takto by to mohlo vypadat logicky, jenže ta logika tkví v celém příslušném odstavci, který se váže jak ke jmenování předsedy vlády, tak ke jmenování ostatních členů vlády a jasně vypovídá o čem prezident rozhoduje a o čem nikoli (podrobné vysvětlení viz další část produktu).

Na Zemanových slovech ze dne 28. listopadu je ještě jedna pozoruhodná věc a bystří čtenáři či diváci dotčeného ceremoniálu si toho jistě povšimli. Zeman neřekl, že po schůzkách s jednotlivými kandidáty bude následovat jejich jmenování do ministerských funkcí, nýbrž pronesl, že od doby skončení schůzek bude možné připravovat ustanovení vlády jako celku. Takže poté to ještě stále nebude o jmenování vlády jako celku, nýbrž o jakýchsi přípravách na toto jmenování. Za těmito přípravami se může skrývat mnohé, například další schůzky s Fialou a jeho přesvědčování podle Zemanových osobních potřeb.

Trumfy má designovaný premiér, nikoli prezident, ale Fiala si to kvůli své submisivnosti nechce uvědomit. Přitom v médiích vykládá, že jejich sestavená vládní koalice je připravena převzít vládu už od 16. listopadu. Fiala dokonce 26. listopadu pronesl, že má představu, jak urychlit převzetí vlády, a že v neděli 28. listopadu ji sdělí prezidentovi. Také řekl, že bude prezidenta přesvědčovat o tom, že v zájmu všech je, aby tu nová vláda byla co nejdříve (viz přesné citace v další části produktu). Vidíme, že se Fialovi jeho přesvědčování nijak nepodařilo, když prezident zahájil bizarní hru na personální pohovory. Ale vůbec nejhorší je, že se designovaný premiér snaží prezidenta v něčem přesvědčovat, a zvláště jedná-li se o Miloše Zemana. Už tohle je ze strany Fialy ponížené chování. Fiala měl postupovat zcela jinak a přitom si zachovat svou čest a eleganci včetně zachování litery zákona (viz produkt 11170 a rozvedení rozebíraného postupu v další části tohoto produktu).

Po volbách do Poslanecké sněmovny udělal Fiala čtyři základní chyby (podrobně viz produkt 11170). Čtvrtou chybou byl obsah jednání s prezidentem v ÚVN dne 17. listopadu. Fiala si své chyby nedokázal uvědomit, ale jasným „budíčkem“ mu měl být rozhovor prezidenta pro TV Nova, který byl předtočen asi hodinu před schůzkou Zemana a Fialy v ÚVN a který byl odvysílán krátce po této schůzce. Stěžejní částí rozhovoru byla Zemanova následující slova:

„Včera u mě byla paní prezidentka Čaputová a říkala, že také vetovala několik ministrů na Slovensku. No, já se budu snažit Petrovi Fialovi vyjít vstříc, koneckonců známe se dlouhá léta, tykáme si a měli bychom spolupracovat, takže i když u několika ministrů mám podezření, že resortu, který mají řídit, vůbec nerozumí, protože se jím nikdy nezabývali, tak budu tak tolerantní, že velmi pravděpodobně svoje veto vztáhnu pouze k jedné jediné osobě. Mimochodem nebude to žádná personální averze, protože já jsem toho člověka v životě neviděl, ale budu mít důvody, které premiéru Fialovi řeknu a přes které nepojede vlak. Ale abych nebrzdil ustavení vlády jako celku, protože když vetujete, byť jednoho ministra, vetujete tím celou vládu, poradím Petrovi, aby tento resort buď obsadil sám, anebo to pověřil některému z členů vlády. Koneckonců Karel Havlíček byl také dvojministr, že?“ 

Zeman v rozhovoru řekl něco, na co měl Fiala okamžitě reagovat změnou svého postupu vůči němu. Problémem však je, že toho Fiala není schopen. Ve výše uvedených slovech sdělil Zeman šest klíčových věcí, které směřoval na Fialu a kterými Fialovi naznačoval, jak má dál postupovat a jaké má od prezidenta mantinely. Podrobně tyto věci rozebereme v další části produktu.

Podivné rovněž je, že se společně s designovaným premiérem dobrovolně ponižují také ostatní kandidáti na členy vlády. Přitom v médiích vystupují vůči Zemanovi tak rezolutně. Je jasné, že jsou natěšení na ministerské posty, a tak i oni se poslušně přizpůsobí Zemanovým rozmarům, čímž však ztrácejí svou čest. Ale oni ji ztratí rádi, neboť se bojí o svou dosud stále nenabytou funkci. A ve vysoké politice ohledně funkce a vlastní cti často platí, že si nelze udržet obojí najednou. Taktéž u kandidátů na členy vlády objasníme, jaký postup měli zvolit, aby ještě před svým jmenováním neztráceli svou čest.

1. prosinec 2021
Předplatitelé

Specifická analýza a hodnocení (13115)

Zpravodajský produkt volně navazuje na výstup 13114 a je druhým produktem v nové řadě produktů, které se vztahují k problematice koronaviru SARS-CoV-2, jím způsobované nemoci Covid-19 a opatřením proti šíření tohoto viru. Speciální kategorií v této problematice je očkování proti nemoci Covid-19. Nová řada produktů k této problematice tak po osmi měsících navazuje na první řadu, která byla ukončena v březnu 2021 (viz přehled vybraných produktů první řady na konci výstupu 13114).

Všeobecná účinnost vakcín byla pro území České republiky zjištěna v hodnotě nižší než 60 % (výpočet viz další část produktu), což vůbec neodpovídá hodnotám, které byly jako jedny z výchozích hodnot uváděny při podmínečné registraci vakcín u Evropské lékové agentury (European Medicines Agency – EMA). Například u vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech, která byla aplikována více než 80 % naočkovaných obyvatel ČR, je tato účinnost na stránkách EMA dosud uváděna v hodnotě 95 %. Avšak musíme podotknout, že vakcíny proti nemoci Covid-19 jsou stále předmětem klinických studií, čímž žádný údaj není konečný. Proto také ta podmínečná registrace, což znamená, že ohledně vakcín nejsou známy takové komplexní údaje, jaké jsou požadovány pro úplné schválení (a to ani údaje o vedlejších účincích). Podmínečný tržní prodej byl agenturou EMA pro vakcínu Comirnaty povolen dne 21. prosince 2020, a to na období jednoho roku. Dne 3. listopadu 2021 byla tato podmínečná registrace prodloužena o další rok.

EMA vysvětluje, že podmínečná registrace byla udělena v zájmu veřejného zdraví, neboť stávající vakcíny řeší v současné situaci neuspokojenou lékařskou potřebu, k čemuž EMA dodává, že přínos okamžité dostupnosti vakcín převažuje nad rizikem plynoucím z méně komplexních údajů. A my doplňujeme, že riziko v používání vakcín není a nemůže být dosud známo, a to zvláště uvažujeme-li dlouhodobější horizont (o sledování tohoto rizika navíc není ze strany odpovědných orgánů dostatečný zájem). Za této situace není možné vznášet jakékoli námitky na to, když někdo řekne, že se vlastně stále jedná o experimentální vakcíny. Anebo si snad někdo myslí, že během několika málo měsíců může být na trh dána takzvaná finální vakcína, u které už byla prokázána potřebná míra účinnosti a maximální míra bezpečnosti?

Babišova vláda veřejnosti nikdy nevysvětlila, jak to s těmi vakcínami doopravdy je, ale naopak se u české veřejnosti trvale snaží navodit dojem, že vakcíny jsou již plně schválené a bezpečné. To můžeme doložit na čerstvých slovech Andreje Babiše, který 25. listopadu 2021 na tiskové konferenci vlády prohlásil následující:

„(…) A já znovu chci apelovat na všechny, aby skutečně nevěřili těm různým dezinformacím, že se jedná o experimentální vakcínu. Není to pravda. Všechny vakcíny, které my v Čechách používáme, jsou schválené Evropskou lékovou agenturou. (…)“ (viz pořad ČT Studio ČT24 ze dne 25. listopadu 2021 v čase 16.38 hod.)

Proč premiér v demisi Andrej Babiš a ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch dezinformují veřejnost tím, že zamlčují informaci o tom, že vakcíny byly pro trh Evropské unie schváleny jen podmínečně? Proč česká vláda veřejnosti nikdy nevysvětlila, co to znamená podmínečné schválení? Odpovědi jsou více než nasnadě: Protože by k očkování nepřilákali tolik dobrovolníků, kteří se de facto podílejí na dalších studiích ohledně účinnosti a bezpečnosti nově a rychle vzniklých vakcín.

Babiš ve svém projevu tvrdil, že se nejedná o experimentální vakcíny, jenže vzápětí po těchto slovech uvedl něco, čím absolutně popřel svá předchozí slova. Toho by si lidé měli všímat, a zvláště u Babiše, jehož projevy jsou natolik žalostné, že je nikdy není možné brát zcela vážně. Babiš svými projevy často popírá své předchozí výroky, a to se dokonce děje během jednoho vystoupení. To je znak rétoriky, která je záměrně klamná, nebo pomatená.

Babiš po svých slovech, kterými odmítl, že by se jednalo o experimentální vakcíny, sdělil následující fakt:

„(…) Dnes doporučila Evropská komise, aby certifikáty o očkování měly platnost devět měsíců od druhé dávky. Je to doporučení a předpokládám, že to Ministerstvo zdravotnictví bude akceptovat. Další dobrá zpráva je, že Evropská komise a Evropská (léková) agentura schválila konečně vakcínu pro děti od 5 do 11 let. (…)“

Vakcíny proti nemoci Covid-19 jsou na trhu téměř rok, ale stále se řeší doba jejich účinnosti. Cožpak to není znak, že vakcíny stále podléhají dalšímu výzkumu a dalším klinickým studiím? Vždyť to přece znamená, že jsou dosud předmětem dalších experimentů. Dříve se předpokládalo, že doba účinnosti bude mít trvání několika let, ale posléze se tato doba začala zkracovat. Při uvedení prvních „proticovidových“ vakcín na trh na konci roku 2020 nikdo nevěděl, že bude po šesti měsících od ukončeného očkování doporučována třetí posilující dávka. V případě obdržení dvou dávek se neustále hovořilo a hovoří o dokončeném očkování, ale jak po několika měsících vidíme, tak očkování patrně nikdy nebude dokončené (už se dokonce hovoří o čtvrté dávce). Cožpak tyhle neustálé změny a úpravy nejsou znakem pokračujících experimentů?

U očkování proti nemoci Covid-19 se neustále řeší různé věkové kategorie. Babiš zničehonic 25. listopadu 2021 řekne, že byla konečně schválena vakcína pro děti od 5 do 11 let, ale už nevysvětlil, jak je to možné, když podle něj byly vakcíny už dávno schváleny, a tedy už dávno nebyly experimentálními vakcínami.

Pravda ohledně „proticovidových“ vakcín je taková, že když se podíváme na stránky EMA, tak u jednotlivých podmínečně registrovaných vakcín nalezneme větu, že v současné době není známo, jak dlouho může vakcína chránit očkovanou osobu a že je to stále předmětem klinických zkoušek neboli experimentů. Konkrétně u vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech je uvedeno, že osoby zahrnuté do klinického testování a hodnocení budou nadále sledováni po dobu dalších dvou let, aby se získalo více informací o délce účinné ochrany (viz příslušná internetová stránka). U všech vakcín se nadále zkoumá jejich účinnost, a zvláště pak upozorňujeme, že přirozeně s tím se nadále zkoumá také jejich dlouhodobější bezpečnost (i když často trestuhodným nedbalým způsobem, což je případ právě české vlády a odpovědných státních institucí).

A nyní se už blíže podíváme na všeobecnou účinnost vakcín zjištěnou pro Českou republiku v hodnotě nižší než 60 %, přičemž zároveň objasníme, co všeobecná účinnost vakcín v uvedené hodnotě znamená pro očkované osoby. Hodnocení účinnosti vakcín vychází z analýzy údajů pocházejících z datových sad, které nepřetržitě vytváří Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). ÚZIS je státní instituce, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Následně vysvětlíme, jakou analytickou metodou jsme dospěli k výsledné hodnotě o účinnosti vakcín. Do analytického procesu jsme zahrnuli data z přehledu osob s prokázanou nákazou, data z přehledu hospitalizací, data z přehledu hospitalizací na JIP a data z přehledu úmrtí, přičemž všechny využité přehledy osob jsou zpracovány s ohledem na vykázaná očkování. Protože hodnotíme účinnost vakcín, je naše pozornost v jednotlivých datových sadách zaměřena na osoby, které mají dokončené očkování včetně těch osob, které obdržely posilující dávku vakcíny (do skupiny očkovaných osob nezahrnujeme osoby, které mají nedokončené očkování čili které obdržely jen jednu dávku vakcíny, což vytváří spravedlivější a přesnější výsledky pro skupinu plně očkovacích osob).

Následující rozbor prokáže, že se v žádném případě nejedná o epidemii neočkovaných, jak pomýleně šíří ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, nýbrž o epidemii hlouposti české vlády, která skupině očkovaných, a tedy lehkomyslně zvýhodněných osob umožnila, aby koronavirus volně šířila mezi všechny skupiny obyvatel bez ohledu na věk a proočkovanost. A to celé vláda koná jenom proto, aby diskriminovala neočkované občany s cílem je přinutit k očkování, a tím zvýšit statistiku proočkovanosti české populace v politické soutěži zemí Evropské unie.

Rozbor názorně doloží, že počet hospitalizovaných osob s nemocí Covid-19 vůbec nevykazuje výrazný rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými osobami. Na rozboru taktéž ukážeme, že neočkované osoby jsou v případě nákazy odolnější vůči hospitalizaci než osoby plně očkované a rovněž nakažené. To ale může být způsobeno tím, že úmyslným neřešením očkovaných osob tam, kde se neočkovaní museli povinně preventivně testovat, nebo neřešením kontaktu očkovaných s infikovanými osobami se snižuje oficiální počet nakažených osob v řadách plně očkovaných lidí oproti reálnému počtu. To na druhou stranu navyšuje procento hospitalizovaných osob z řad očkovaných lidí, kteří byli shledáni jako infikovaní. Musíme však podtrhnout, že bez ohledu na tento úmyslný vládní šlendrián nejsou počty hospitalizovaných osob ze skupiny očkovaných v poměru k hospitalizovaným neočkovaným osobám ani trochu uspokojivé (podrobněji viz další část produktu). 

Poznámka: Očkované osoby jsou vládou lehkomyslně a nesmyslně považovány za trvale bezinfekční a při kontaktu s infikovanou osobou se nemusejí vůbec nijak omezovat ve svém pohybu a ani se nemusejí testovat. Tento stupidní přístup, který vláda zvolila, aby záměrně diskriminovala skupinu neočkovaných, a naopak zvýhodňovala skupinu očkovaných, není věcí jen Ministerstva zdravotnictví, ale věcí celé vlády, jelikož MZd nemůže zavést žádné opatření bez předchozího souhlasu vlády – to je litera zákona (podrobněji k tomuto přístupu viz produkt 13114). Nyní má přijít určitá změna v testování očkovaných jedinců, ale jen při jakémsi „významném“ kontaktu s infikovanou osobou (např. v domácnosti), čímž vláda jenom potvrzuje, jak hloupě a pokrytecky postupovala s nedomyšlenou snahou vyvíjet nátlak na neočkované osoby.

26. listopad 2021
Předplatitelé

Krátká analytická reakce (11171) AKTUALIZACE 27. 11. 2021

Prezident republiky Miloš Zeman byl 25. listopadu 2021 asi v 10.00 hod. propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Po svém propuštění byl prezident Zeman převezen na zámek v Lánech, kde mu měla být poskytována domácí ošetřovatelská péče. Pro tuto péči byla najata společnost Senior Home Group. Překvapivé však bylo, že zhruba v 19.30 hod. tentýž den byl Zeman opětovně hospitalizován v ÚVN. Jako důvod byl uveden pozitivní výsledek testu na koronavirus SARS-CoV-2. Prezident byl testován poskytovatelem domácí péče na lánském zámku v odpoledních hodinách. Jenomže tady nastává celá řada nejasností a pochybení.

První nejasnost je v tom, že podle zmatečného vyjádření lékařů z ÚVN není jasné, zda u Zemana propukla nemoc Covid-19, anebo zda byla u Zemana zjištěna jen přítomnost viru SARS-CoV-2 bez propuknutí oné nemoci, kterou tento virus způsobuje.

tiskové zprávě ÚVN se píše, že Miloš Zeman byl do nemocnice znovu přijat z důvodu pozitivního výsledku testu na Covid-19. Avšak dále ve zprávě se píše, že prezident je asymptomatický, plně očkován, a to včetně třetí dávky vakcíny proti Covid-19, a že podání monoklonálních protilátek má především preventivní účel. Takže co tedy? Propukla u prezidenta nemoc Covid-19, anebo byla v těle prezidenta zjištěna jen přítomnost koronaviru bez propuknutí nemoci?

Testování se provádí s cílem odhalit, nebo vyloučit přítomnost konkrétního viru v lidském těle. A očkování se provádí s cílem zabránit propuknutí určité nemoci. Testování cílí na virus, kdežto očkování cílí na nemoc, které má zabránit nebo ji utlumit. Ten, kdo má v těle virus SARS-CoV-2, nemusí mít ještě nemoc Covid-19.

Taktéž Kancelář prezidenta republiky (KPR) ve své tiskové zprávě prostřednictvím tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka uvedla, že prezident byl testován na přítomnost onemocnění Covid-19 s pozitivním výsledkem. Takže podle ÚVN i KPR onemocněl prezident nemocí Covid-19, ale ÚVN k tomu dodává, že Zeman nevykazuje žádné symptomy. Testujeme proti viru a očkujeme proti nemoci Covid-19. To už jasně naznačuje, že očkovaní může zabránit nemoci, ale nemůže zabránit proniknutí viru do lidského těla (podrobně viz produkt 13114).

Další nejasností, a hlavně pochybením je to, že se ÚVN ve své tiskové zprávě hájí, že každá návštěva prezidenta byla v nemocnici prověřena dle striktně stanovených pravidel, k čemuž uvádí, že návštěva musela doložit, zda je očkovaná, nebo testovaná PCR s negativním výsledkem, nebo v posledních měsících prodělala Covid-19. Je to psáno tak, že vždy musela platit alespoň jedna možnost. A to je další problém ze strany ÚVN.

Odborný personál ÚVN svým prohlášením vlastně tvrdí, že očkovaní lidé a lidé po prodělané nemoci Covid-19 nemohou být infekční. To je samozřejmě odborný nesmysl a není vůbec dobré, že to tvrdí personál ÚVN (podrobněji je tato falešná bezinfekčnost vysvětlena v produktu 13114). U všech návštěv měl být vyžadován test na přítomnost koronaviru – to je základní opatření, jak účinněji zabránit kontaktu s infikovanou osobou (bez ohledu na to, zda jsou osoby očkované, nebo neočkované). Vypadá to, že lékaři, kteří by měli nejlépe vědět, jak se věci mají, podlehli vládní fabulaci o tom, že očkované osoby jsou bezinfekční (blíže i s přesným důkazem viz produkt 13114).

Názorným příkladem toho, jak může být osoba i po třetí očkovací dávce infekční, je právě sám prezident Zeman. Je podivné, když odbornému personálu z nemocnice stačí, aby byla návštěva očkovaná, ale už ne testovaná. Přitom je navíc známo, že očkovaný se nemusí po kontaktu s nakaženou osobou testovat ani nemusí odejít do karantény, čímž může sám asymptomaticky roznášet virus ve svém okolí, a tedy i do nemocnice.

To ale není ta hlavní nejasnost a pochybení. Je toho více a ukazuje to na personál ÚVN, a pak také na personál KPR. Co se týče Zemanova návratu do nemocnice, existují zde tři důvody, kvůli kterým se tak stalo. Svízel je v tom, že každý důvod vychází pro zapojené osoby špatně (více viz další část produktu).

Pokud se jedná o odložení jmenování Petra Fialy předsedou vlády, tak to pro Fialu vůbec nic neznamená, protože je to prezident, který je po přijetí demise Babišovy vlády na tahu a dříve či později bude muset on nebo v zastoupení jiný ústavní činitel toto jmenování provést. Nevýhodou pro Fialu je, že ještě jako poslanec předčasně odhalil Zemanovi své karty a nepočkal si až po jmenování premiérem. Tím odhalil své slabiny ve svých politických schopnostech pro budoucí období (podrobněji viz produkt 11170).

22. listopad 2021
Předplatitelé

Specifická analýza a předpověď (11170)

Předseda ODS a budoucí předseda české vlády Petr Fiala vystupuje spíše jako akademik než jako politik s praktickými politickými schopnostmi. Jako premiér bude muset řídit vládu složenou z pěti politických subjektů, k čemuž by potřeboval přirozenou autoritu a rozhodnost (což ale pořád nemusí stačit). Fiala je člověk, který jedná až příliš opatrně a který je ochoten podlézat jenom proto, aby se ujistil, že je všechno kolem jeho osoby v pořádku. Tímto si u sebe vytváří iluzorní pocit, že on sám dělá všechno dobře a že vše je na dobré cestě.

To je také případ jeho aktivit směrem k prezidentu Miloši Zemanovi, které byly zcela zbytečné a hodně submisivní, ale především nerozvážně předčasné. Zeman chování Petra Fialy ihned využil a postavil se do role, ve které chce ukázat, že je to on, kdo rozhoduje o složení vlády, a nikoli Fiala. Navržení členové vlády sice nejsou ty nejlepší osoby a jejich nedostatky se brzy projeví, ale základem je postavení předsedy vlády, které rovněž vyplývá ze vztahu s prezidentem republiky.

Fiala ve vztahu k Zemanovi učinil po volbách do Poslanecké sněmovny čtyři základní chyby, což se postupně promítlo do chování Zemana, který uvedl, že využije jakési své veto proti jmenování jednoho z kandidátů na ministerský post. Někteří politici se k tomu vyjádřili tak, že by tento spor mohl skončit kompetenční žalobou u Ústavního soudu, což je ale naprosto zbytečné. Tento problém je totiž možné z Fialovy strany vyřešit mnohem jednodušeji a elegantněji (podrobněji viz další část produktu). Potíž je v tom, že Fiala to takto vyřešit nedokáže.

Následně objasníme náhlý podlézavý vztah Petra Fialy k prezidentu Zemanovi, který začal po volbách a který trvá doteď. Vysvětlíme, jakých čtyř základních chyb se Fiala dopustil a jak měl v minulých dnech jako budoucí premiér správně postupovat a jak by měl postupovat také v následujících dnech. K tomu rozebereme konkrétní Fialovo vyjádření z jednání s prezidentem Zemanem. Dále ukážeme, jak Fialův přístup odkrývá jeho budoucí chování ve funkci předsedy vlády. Taktéž ozřejmíme, co se skutečně skrývá za snahou Zemana, jenž je proti jmenování jednoho z kandidátů na ministra české vlády. Stejně tak vysvětlíme nesmyslný a manipulativní termín „ústavní zvyklost“, který je mnohými politiky a novináři často zmiňován v souvislosti s prezidentovým pověřením k sestavení vlády, a na což chybným a se svými dřívějšími slovy rozporuplným způsobem reagoval předseda ODS Petr Fiala.

16. listopad 2021

Souhrnné hodnocení (13114)

Očkování proti nemoci Covid-19 se stalo pochybným fenoménem dnešní doby a je otázkou, proč se česká vláda k němu tak pošetile upnula, jako by to bylo něco, bez čeho nemůže nikdo přežít, a co si proto musí nechat vpravit do těla každý a ne jednou, ale v několikaměsíčních intervalech opakovaně, aby byl mylně považován za plně imunizovaného a bezinfekčního, a tudíž i řádného občana, který se smí neomezeně pohybovat po území vlastní země.

Od počátku uvedení prvních vakcín proti nemoci Covid-19 na trh bylo patrné, že se jedná o velký experiment představovaný s neúplnými údaji (proto ty podmínečné registrace vakcín), a především se spoustou dezinformací*, a to jak ze strany vlády, tak dokonce ze strany některých odborníků. Tyto dezinformace se postupem času obnažují a vyplouvají stále ve větším množství na povrch, avšak vláda nereaguje a dál trvá na tom, že jedině očkovaní občané mají šanci přežít a neskončit s těžkým průběhem nemoci ve zdravotnickém zařízení.

Abychom byly konkrétní, tak uvedeme dvě dezinformace. Mezi první dezinformace patřilo tvrzení mnohých politiků, a dokonce i některých odborníků, že očkovaná osoba virus dále nepřenáší. Tohle však mohli tvrdit jenom fantasté, protože očkovací látka by musela odpuzovat či ničit virus ještě před tím, než by pronikl do lidského těla. A pokud by virus nepronikl do těla, pak by se přirozeně nemohl z těla šířit či přenášet dál. Jenže ničit virus mimo lidské tělo, to žádná vakcína nedokáže, neboť nemůže pochopitelně působit na virus ve volném prostředí, ale pouze na virus, který pronikne do lidského těla, jelikož právě uvnitř těla (nikoli mimo tělo) je vlivem očkovací látky vytvářena obranná odpověď. Jakmile virus vnikne do těla, stává se tělo kontaminovanou schránkou, která může virus zpětně uvolňovat do okolí, a to tak dlouho, dokud se virus v těle nachází. Virus v těle očkované osoby není zničen během krátké chvilky, pokud je vůbec zničen, což znamená, že se z těla může po celou tu dobu, kdy se v něm nachází, šířit dál do okolí.

Druhou dezinformací, která je s tou první spojena, je nesmyslné tvrzení, že očkovaná osoba je bezinfekční. Tuto dezinformaci pomáhají šířit média včetně České televize, aniž by se pozastavila nad její nesmyslností (viz infografický obrázek níže a viz pořad ČT Události ze dne 20. října 2021). Je úplně jedno, kolik má v sobě člověk různých vakcín nebo kolik dávek jedné vakcíny, protože to samo o sobě permanentní nebo dlouhodobější bezinfekčnost nevytváří. To by muselo znamenat, že do těla očkované osoby nemůže proniknout virus, což, jak už jsme vysvětlili v odstavci výše, je jeden velký nesmysl. Vakcína slouží pouze k tomu, aby tělu pomohla vytvořit odpověď, když do těla vstoupí nežádoucí virové částice. Tělo není pevnost, čímž chceme naznačit, že tělo si s pomocí očkovací látky nebuduje svoji obranu na povrchu lidského těla, nýbrž uvnitř těla, proto virus i do očkovaného těla bez problémů pronikne a až teprve tam se setká s různou mírou odezvy. Z toho jasně vyplývá, že virus proniká naprosto stejným způsobem jak do těla neočkované osoby, tak do těla očkované osoby.

A nyní bychom se mohli ptát, kdo je pro své okolí nebezpečnější. Je to virem kontaminovaná očkovaná osoba, nebo naopak infikovaná neočkovaná osoba? Podotýkáme, že přítomnost viru v těle ještě neznamená rozvinutí nemoci Covid-19, což platí jak pro očkovaného jedince, tak pro neočkovanou osobu. Tady narážíme na propagandu o tom, že neočkovaní jedinci jsou neodpovědní vůči ostatním či vůči své společnosti. Falešnost tohoto tvrzení je v tom, že se z očkovaných jedinců vytvářejí jacísi ochránci společnosti. Jenže očkovaný jedinec nemůže v dostatečné míře chránit před nákazou ostatní, ale chrání především sám sebe, a to zase jen do určité míry, přičemž nikdo nyní neřeší a vláda o tom nechce mluvit, že vlivem očkovací látky v těle se mohou v pozdější době projevit jistá negativa pro jiné oblasti lidského zdraví. V tomto spojení znovu připomínáme, že vakcínám byla udělena jen podmínečná registrace, což o něčem vypovídá.

Ohledně termínu „bezinfekčnost“ můžeme opět prokázat prolhanost premiéra Andreje Babiše (nyní již v demisi), ale také poukázat na falešné vystupování opozičních politiků, kteří v současné době formují novou vládu a kteří se už dlouhodobě vyjadřují k opatřením proti šíření koronaviru (v Babišově případě jsme jeho prolhanost vzhledem k jeho dlouhodobějšímu chování a vystupování označili za patologickou vlastnost – viz produkt 11169). Babiš na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek datovaný ke 14. listopadu 2021, v němž kritizuje „Stanovisko AntiCovid týmu pro MZČR“ (AntiCovid tým je tým vytvořený koalicí Spolu, tedy stranami ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Ve čtvrtém bodě stanoviska AntiCovid týmu je napsáno následující:

„Důrazně doporučujeme ministerstvu, aby přestalo používat termín ‚bezinfekčnost‘ a nahradilo ho termínem ‚covid bezpečnostní pas‘.“

Babiš na to ve svém příspěvku pod příslušným bodem reagoval těmito slovy:

„Bezinfekčnost veřejně nepoužíváme, moc dobře si uvědomujeme, že i očkovaní se mohou nakazit. Zcela zbytečný bod. Jaký má přínos?“

Babišovy reakce jsou naprosto tristní. V této reakci Babiš odhalil dvě zásadní věci. Zaprvé lhal, že vláda či Ministerstvo zdravotnictví (MZd) veřejně nepoužívají termín „bezinfekčnost“. Důkazem jeho prolhanosti je například dokument MZd z 22. října 2021, kde je 6x uveden výraz „bezinfekčnost“, a to v souvislosti s prokazováním údajné bezinfekčnosti (všechna opatření MZd mohou být dle zákona nařízena až po předchozím souhlasu vlády, čímž vláda souhlasí i s textem v jednotlivých dokumentech MZd).

Jako další z mnoha důkazů můžeme uvést text na stránkách MZd vystavený dne 1. července 2021, který je opatřen tímto titulkem: „Vláda schválila nové podmínky pro stanovení bezinfekčnosti a zavedla testy pro zaměstnance po návratu ze zahraničí“ (viz kopie textu z příslušné stránky MZd níže). První dvě věty tohoto textu jsou opravdu důkazní a usvědčují Babiše nejenom ze lži, ale také z naprosto špatného a pokryteckého přístupu proti šíření koronaviru. Znění zmíněných vět je následující:

„Vláda na dnešním jednání schválila změnu v prokazování bezinfekčnosti po očkování. Od 9. července budou za bezinfekční považovány osoby 14 dnů po plně dokončeném očkování. (…)“

Takže Babiš na jednu stranu tvrdí, že vláda včetně MZd nepoužívá termín „bezinfekčnost“, ale na druhou stranu je to právě vláda, která se jasně vyslovila v tom smyslu, že očkované osoby považuje za bezinfekční. Najednou ale jakýsi AntiCovid tým vytvořený politickou opozicí vydá v 11 bodech své stanovisko a Babiš, aby všechny body zkritizoval, tak se ohradil i ke čtvrtému bodu ohledně bezinfekčnosti, čímž však obnažil onu vládní faleš. A zde se dostáváme ke druhé zásadní věci, kterou Babiš ve své reakci odhalil.

Druhá zásadní věc, kterou Babiš svou tristní reakcí odkryl, se týká jeho slov „… moc dobře si uvědomujeme, že i očkovaní se mohou nakazit“ (viz celý text výše). Tímto Babiš přiznal, že neočkovaní lidé jsou záměrně diskriminováni s cílem přinutit je, aby se nechali očkovat. V tomto smyslu je totiž neodůvodnitelné, a tudíž i nepřípustné, aby při vstupu do vybraných veřejných prostor (zejména se jedná o stravovací zařízení) to byly jen neočkované osoby, které se musejí prokazovat negativním výsledkem z testování. Pokud mohou infekci roznášet všichni bez ohledu na očkování nebo prodělanou nemoc, tak by negativní výsledky testu měli prokazovat rovněž všichni, a nikoli jen skupina neočkovaných, která je u vlády neoblíbenou skupinou hlavně proto, že kazí sledovanou statistiku proočkovanosti.

Pokud se podíváme na stanovisko AntiCovid týmu, pak musíme říct, že je značně pokrytecké a že není ani v jednom bodě přínosné. Nemá smysl se vyjadřovat ke všem bodům, které jsou nicneříkající a nezapřou alibismus, ale ve vztahu k oné pokryteckosti se vyjádříme k rozebíranému čtvrtému bodu spojenému s bezinfekčností. Jestliže AntiCovid tým důrazně doporučuje, aby MZd přestalo používat termín „bezinfekčnost“, přičemž důvod je jasný, pak by tento stejný tým měl zároveň doporučit, aby se v této souvislosti přistupovalo spravedlivě ke všem skupinám. Jenomže žádný bod stanoviska neobsahuje doporučení, aby vláda v odsouhlaseném opatření přestala diskriminovat jednu skupinu osob, anebo aby zavedla stejnou povinnost testování u všech skupin osob bez jakéhokoli rozdílu, protože zde žádný rozdíl v přenášení viru není.

AntiCovid tým chce upozadit výraz „bezinfekčnost“ a nahradit ho termínem „covid bezpečnostní pas“, ale v duchu nadále považuje očkované osoby za bezinfekční. Pokud by to mělo být jinak, pak by tento tým musel ve svém stanovisku protestovat proti diskriminačnímu opatření, které klamně říká, že infekci šíří pouze neočkovaní lidé, protože jenom oni se musí testovat a jenom oni musí po prokázaném styku s infekční osobou do karantény. Jinými slovy lze hodnotit, že pro AntiCovid tým je termín „bezinfekčnost“ příliš provokativní, a proto ho chce nahradit mírnějším termínem „covid bezpečnostní pas“, avšak v reálu zůstane stejný pokrytecký přístup k opatřením proti šíření koronaviru. Tím opoziční politici z koalice Spolu, jejichž zástupci jsou zastoupeni v AntiCovid týmu, právě prostřednictvím jakéhosi stanoviska prokázali stejné falešné vystupování jako dosluhující vláda.

Tímto se dostáváme k termínu „kolektivní imunita“, který ve spojení se současným očkováním podmínečně registrovanými vakcínami, a navíc za situace, kdy virus SARS-CoV-2 neustále kultivuje své schopnosti, a to ať už přirozenou, nebo umělou cestou, je bajkou a bohulibým přáním politiků. S tím souvisejí i následující fakta*.

Nesporným faktem je, že existuje část populace, která vakcínu proti nemoci Covid-19 nepotřebuje. Jenže ti vakcinologové, imunologové a epidemiologové, kteří jsou kvůli svému oboru zapálení pro vakcíny, nechtějí tento fakt připustit. Dobrým jevem mezi těmito odborníky ale je, že se mezi nimi objevují tací, kteří tvrdí, že všeobecně věří v očkování, ale že za stávající situace nevěří vakcínám proti nemoci Covid-19. Dalším faktem je to, že části lidí vakcína nepomůže, protože se u nich nevytvoří dostatečná hladina protilátek. A pak je tu skupina lidí, kteří zaznamenají omezující a déletrvající vedlejší účinky. A zde musíme zdůraznit, že mnoho lidí pociťované vedlejší účinky ani nehlásí.

Lékaři různých odborností, kteří podporují očkování proti nemoci Covid-19 novými vakcínami, namítají na nesouhlasné názory například to, že lidé, kteří odmítají toto očkování, se přece nechali bez problémů očkovat proti tetanu a jiným zákeřným nemocem. To je však udivující srovnání, a zvláště pak od osob, od kterých by se očekávalo, že mají praktické vědomosti a schopnosti uvádět tyto věci na pravou míru. Cožpak vakcíny proti tetanu jsou nějakou novinkou, o kterých víme tak málo jako v případě vakcín proti Covid-19? Chtějí snad tito lékaři říci, že vakcíny proti tetanu mají po tolika letech stále podmínečnou registraci stejně jako nově vyvinuté vakcíny proti Covid-19? Anebo snad chtějí tvrdit, že oni po necelém roce používání vakcín proti Covid-19 už vědí, že budou mít tyto vakcíny v současném dynamickém světě rozvíjejících se variant a mutací viru SARS-CoV-2 významný přínos pro společnost? Případně že už vědí, že nebudou existovat žádná zásadní negativa tohoto očkování?

U očkování proti tetanu je dlouhodobě doporučováno přeočkování v rozmezí 10 až 15 let, ale u vakcín proti Covid-19 to nikdo zatím přesněji neví, protože dosud není znám jejich účinek a doba trvání tohoto účinku. Něco o tom vypovídá „rozpačitě“ a nově zavedená třetí dávka označovaná jako posilující. Bude tedy nutné aplikovat posilující očkování či přeočkování každých několik měsíců? To je spousta otázek na to, abychom mohli očkování proti nemoci Covid-19 srovnávat s dlouhodobě zaběhnutým očkováním proti tetanu.

V březnu 2021, kdy kvůli zdravotním komplikacím pozastavilo 15 zemí Evropské unie očkování látkou od společnosti AstraZeneca, vystoupil na brífinku Ministerstva zdravotnictví epidemiolog Roman Chlíbek a prohlásil, že tato vakcína je u všech věkových kategorií 100% účinná proti závažnému průběhu onemocnění Covid-19, proti hospitalizacím a proti úmrtím (viz hlavní zpravodajská relace ČT Události ze dne 11. března 2021). To bylo hodně kurážné, ale hlavně falešné tvrzení. Jak může někdo z odborníků tvrdit, že má jakákoli vakcína 100% účinnost proti hospitalizacím a úmrtím, a ještě k tomu ve všech věkových kategoriích? A jak to může kdokoli tvrdit v případě nové neprověřené vakcíny, která má podmínečnou registraci?

V srpnu 2021 se už uvádělo, že nové vakcíny mají účinnost proti hospitalizaci něco málo přes 90 %. Je velmi špatné, když od odborníků jednou slyšíme, že po očkování látkou od firmy AstraZeneca nemůžeme být hospitalizováni, a když se později dozvíme, že určitá pravděpodobnost hospitalizace přece jenom existuje, i když možná malá. Kdyby byl rozdíl v účinnosti jednou předkládán na úrovni 90 % a později na úrovni 80 %, tak je to mnohem přijatelnější, než když někdo hloupě tvrdí, že neexistuje žádná možnost hospitalizace nebo úmrtí. Po pravdě řečeno i laik dokáže zhodnotit, že Chlíbkovo odvážné tvrzení o 100% účinnosti bylo pošetilé a že nemohlo vycházet z žádných faktů. Tohle opravdu nemohl říct odborník. Od odborníků očekáváme, že dokážou odborně a racionálně posoudit přebírané údaje od farmaceutických společností a jiných institucí včetně institucí Evropské unie, a ne je jen bez uvážení papouškovat české veřejnosti.

Vakcíny proti nemoci Covid-19 nejsou dostatečně prověřené a lidé by měli porozumět tomu, že jejich testování pokračuje. A nyní „naostro“ pokračuje i se zapojením lidí z široké veřejnosti, kteří si nechali dobrovolně aplikovat jednu a více dávek z nových vakcín – někteří si už dokonce během roku 2021 nechali aplikovat tři dávky. Interval mezi první a druhou dávkou byl opakovaně upravován, což je rovněž znak stále probíhajícího testování. Zcela nově byla taktéž zavedena tzv. třetí posilující dávka, kterou je doporučeno aplikovat po uplynutí alespoň šesti měsíců od podání druhé dávky či od dokončené vakcinace jednodávkovou vakcínou. Otázkou je, kdy vláda přijde s doporučením aplikovat čtvrtou, pátou a další dávku. Ale to lze už teď dobře odhadnout. Už jsou zde návrhy, aby se platnost takzvaných „covid pasů“ snížila na šest měsíců, takže to vypadá, že lidé by měli dostávat očkovací dávku každý půlrok. Tady ale může nastat odpor lidí, kteří se nebudou chtít nechat tak často očkovat.

Babišova vláda i dosavadní opozice, která se chystá vládnout, řeší, jak přimět zbylé občany, aby se podrobili očkování s cílem dosáhnout, nebo ještě lépe překročit hranici 75 % v proočkovanosti české populace (aktuálně je dvěma dávkami naočkováno téměř 65 % dospělé populace ČR – věk 18 let a více). Na druhou stranu vláda neuvažuje o tom, že příští rok může procento proočkovaných osob klesnout pod 50 %. Zatím to totiž vypadá tak, že aby se proočkovanost obyvatel udržovala alespoň na stejné úrovni, museli by se k požadovanému přeočkování dostavit všichni ti, kteří se už nechali očkovat. A to bude problém, neboť se navyšují důvody, proč to lidé začnou odmítat. Jedním z důvodů jsou nepříjemné vedlejší účinky, které část lidí pocítila, přičemž jsou zde obavy také z toho, že příště by se vedlejší účinky mohly projevit v ještě horší podobě. Dalším důvodem jsou pochyby u některých lidí ohledně účinnosti vakcíny. Lidé budou přemýšlet o tom, zda je pro ně vakcína prospěšná, a to zvláště za podmínek, kdy je nutné ji aplikovat tak často. S tím pochopitelně souvisejí i úvahy o škodlivém působení nedostatečně prověřených vakcín na lidský organismus v budoucnosti.

K účinnosti vakcín musíme podotknout, že vytváření obranné odpovědi či vytváření protilátek funguje u každého jedince různým způsobem a v různé míře, což není u nových proticovidových vakcín dosud přesněji známo a procentuálně rozlišeno. Vláda by u dostatečně velkého vybraného počtu očkovaných osob měla v tomto směru provádět výzkum, což se prakticky neděje. Výzkum by se měl rovněž týkat vedlejších účinků objevujících se v krátké době po očkování a taktéž vedlejších účinků, které se mohou objevit v dlouhodobějším horizontu. O druhé jmenované položce zatím nikdo nic neví a nikdo to nemohl v tak krátké době ani otestovat či vyzkoumat. Tento výzkum a řízené sledování očkovaných osob vláda zanedbává, jelikož věří farmaceutickým firmám, za které se zaručila Evropská unie prostřednictvím Evropské lékové agentury. A možná se také bojí, na co všechno by svým výzkumem mohla přijít, tak to raději nechává na zahraničních institucích, což nemusí být dobrý zdroj informací.

Babišova vláda se naproti tomu všemu snaží zaměřit na skupinu neočkovaných osob s cílem ji skrze opatření ztěžovat veřejný život, a tím ji přesvědčit, nebo spíše donutit k očkování. Avšak očkování bylo stanoveno jako dobrovolná záležitost, což pořád trvá. Vláda by tento stav měla respektovat, a především by měla přistupovat ke všem skupinám spravedlivě bez jakékoli diskriminace. Premiér Babiš by měl veřejně vystoupit a důrazně oznámit, že očkování není a nemůže být potvrzením o bezinfekčnosti. Následně by měl taktéž důrazně doplnit, že z tohoto důvodu musí být testováni všichni, anebo nikdo. Jenže poctivé vystupování je pro bezcharakterního Babiše cizí. On raději bude dál lhát a z podvodů obviňovat jen své politické oponenty. Přitom „nucené“ testování neočkovaných osob tam, kde očkovaní mají volný přístup, je jeden velký podvod na českých občanech.

Diskuze o očkování se rozšířila i na možnost celoplošného povinného očkování. To však ale není aktuální a minimálně ještě celý příští rok 2022 to aktuální nebude, protože nelze povinně očkovat vakcínami, kterým byla udělena jen podmínečná registrace (v případě nových nedostatečně prověřených vakcín se též používá termín „nouzové použití“). Vakcíny ještě nebyly plně schváleny, poněvadž o nich nejsou známy všechny potřebné údaje, které se týkají zejména dlouhodobějších pozitivních i negativních účinků. Také proto je udivující, že vláda tyto vakcíny tak vehementně prosazuje a nutí skrze podvodnou manipulaci a diskriminaci neočkované osoby k něčemu, k čemu by se každý měl rozhodnout svobodně bez jakékoli perzekuce pro příslušnost k neočkované skupině.

Ohledně povinného očkování existuje v současné době celá řada dalších překážek, k nimž patří nejen překážky zdravotní a odborné, ale významnou měrou také překážky právní. Překážky se svým obsahem vzájemně překrývají, což můžeme vidět právě na překážce ve formě toho, že vakcíny jsou jen podmínečně registrované. Zde existují překážky jak právní, tak zdravotní i odborné a mohli bychom přidat i překážku politickou: Kdo z politiků si dnes dovolí prosazovat a implementovat celoplošné povinné očkování, aniž by nepomyslel na politické důsledky?

Z výše uvedeného hlediska k povinnému očkování je udivující, že AntiCovid tým v prvním bodě svého stanoviska píše následující:

„Vyzýváme ministerstvo, aby nešlo cestou celoplošného povinného očkování a více se zaměřilo na pozitivní motivaci k očkování.“

Z čeho AntiCovid tým vychází, když si myslí, že by očkování mohlo být povinné? Cožpak vakcíny jsou už na takové poznané úrovni, aby se jimi mohlo očkovat povinně? Udivující je i to, že tým spojuje povinné očkování jen s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Když už, tak tým měl v této věci vyzývat vládu jako celek, a nikoli jen MZd, které ani svá jednotlivá opatření nemůže nařizovat bez předchozího souhlasu vlády (to je litera zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19).

O skupině neočkovaných se často mluví jako o odmítačích nebo odpíračích či odpůrcích očkování, což je dáváno do spojení s něčím špatným. Ale pokud někdo svobodně odmítá dobrovolné očkování, které ani nemůže být za stávajících podmínek povinné, tak je to jen jeho legitimní volba, na kterou má nezpochybnitelné právo. A může dokonce svobodně vyjádřit svůj názor na očkování, s nímž nemusí jiní souhlasit. Vyjádřit svůj názor je v demokratické společnosti zcela běžné, vhodné a očekávané. Něco jiného než vyjádření vlastního názoru je tento názor aktivně vnucovat ostatním se snahou je přesvědčit, že tento názor je jediný správný. To naopak ukazuje na omezenost šiřitelů takzvaných jediných správných názorů. Avšak v prvé řadě je to vláda, která by neměla šířit „jediné správné názory“, ale názory nebo stanoviska či závěry, které se v maximální možné míře opírají o fakta a pravdivé údaje.

Jenomže vláda nám naopak předkládá dezinformace o jakési bezinfekčnosti očkovaných, na základě čehož se rozhodla testovat jen neočkované. Vládě přitom vůbec nevadí, že svým rozhodnutím diskriminuje jednu skupinu osob. Dále nám vláda vnucuje názor, že očkování novými a dosud nedostatečně prověřenými vakcínami je jedinou možnou cestou. Ale jak hodně se tento názor přibližuje pravdě? Pokud je to podle vlády jediná možná a správná cesta, tak by nám vláda už nyní měla také umět říct, jak často se budeme muset očkovat proti nemoci Covid-19 v příštích deseti letech, a rovněž to, jak budou současné vakcíny účinné proti novým variantám virusu SARS-CoV-2, jenž způsobuje nemoc Covid-19. Jenže když na tohle nedokážou odpovědět lékaři příslušných odborností, pak na to nedokáže odpovědět ani vláda.

Vláda se tímto způsobem uchyluje k laciným tvrzením, která nejsou věrohodná. Vláda by naopak měla poctivě sdělit co ví a co neví, a hlavně by měla podporovat dobrovolnost v očkování, když už ji Babiš jako předseda vlády na počátku očkování jednoznačně potvrdil. Proč se vláda najednou snaží zmanipulovat neočkovanou veřejnost a udělat z očkování tzv. „dobrovolně-povinnou“ aktivitu?

Žalostná manipulace vlády byla korunována jakousi „brutální kampaní“ ve prospěch očkování, skrze kterou se vláda snaží zmanipulovat skupinu neočkovaných (kromě jiných prezentací představil tuto kampaň i premiér Babiš ve svém videopořadu Čau lidi ze 7. listopadu 2021). Během této kampaně jsou ukazovány fotografie osob zemřelých nebo umírajících v souvislosti s onemocněním Covid-19, přičemž fotografie jsou doplněny podivnými slogany typu „Neměl čas na očkování“, „Nevěřila, že očkování pomůže“, „Měl svou pravdu“, „Měl plno výmluv“, „Uvěřil dezinformacím“, „Říkala, že není ovce“ apod. Ale opravdu hloupou třešničkou na vládním dortu a gólem do vlastní branky je slogan „Nestihl třetí dávku“.

Pokud člověk trochu uvažuje, pak se musí zarazit nad tím, zda uvedené slogany opravdu vystihují postoj osoby na fotografii. Aby to byla kampaň věrohodná, měla by vláda prokázat, že se slogany pojí k jednotlivým osobám. Jenže ve skutečnosti se jedná jen o reklamní slogany, které s lidmi na fotografiích nesouvisejí. To redaktorům deníku Echo24 přiznal mluvčí Ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl (viz článek na webu Echo24.cz). Nechceme rozporovat úmrtí daných osob, ale kampaň se tímto zjištěním snižuje na trapnou úroveň. A zvláště trapně pak působí slogan „Uvěřil dezinformacím“, když si v této souvislosti uvědomíme, že je to vláda, která šíří dezinformace o jakési bezinfekčnosti očkovaných, což je spjato s dezinformací o tom, že očkovaní lidé virus nepřenášejí, protože oni jsou podle vládních úředníků bezpeční pro kolektiv (tak se vyjádřila i náměstkyně ministra zdravotnictví – viz její přesné tvrzení níže).

Slogan „Měl svou pravdu“ je hodně zavádějící, protože pravda je jen jedna, to ostatní jsou jen různá tvrzení nebo názory, které se k pravdě přibližují, anebo se od ní naopak oddalují. Na světě není tolik pravd, kolik je obyvatel planety. To se jen tak říká, že každý má svou pravdu, ale ve skutečnosti má každý jen svůj názor. Správně tedy mělo být vyjádřeno, že „Měl svůj názor“, avšak to není tak chytlavé, jako když se použije slovo „pravda“. Navíc výraz „názor“ už jasně značí, že je to věc, na kterou má každý právo. Mohli bychom se tedy ptát, zda je to špatně, když má někdo svůj názor, a třeba i mylný. Stejně tak můžeme namítnout, že zde selhala spíše vláda, která nedokázala pravdivě a bez jediné úmyslné dezinformace lidem vysvětlit, jak se věci mají. Jakmile občan rozpozná, že mu vláda lže, ztrácí k ní důvěru. A Babišova vláda od svého počátku zalhala už mockrát.

Nejbizarnějším ze všech sloganů je slogan „Nestihl třetí dávku“, čímž vláda překvapivě cílí i do řad očkovaných osob. Skupina očkovaných osob musí být tímto sloganem zděšena, protože těmto osobám vláda vlastně říká, že i když mají za sebou dvě očkovací dávky, tak stále mohou umřít, pokud si včas nenechají aplikovat třetí dávku. Někteří lidé si určitě řeknou, že když si nechají dát třetí dávku, tak mohou očekávat slogan „Nestihl čtvrtou dávku“. Za dosavadního přístupu vlády by to nebylo až tak překvapivé. Opravdu si vláda myslí, že tahle kampaň je povedená?

Poznámka: Slogan „Nestihl třetí dávku“ je zmíněn ve výše uvedeném článku na webu Echo24.cz a vyobrazení sloganu ve spojení s fotografií lze nalézt v článku na portálu Seznam Zprávy (v přehledu fotografií na konci článku pod anketou).

Na závěr toto souhrnné hodnocení doplníme o výše avizované vyjádření náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové, která je specialistkou na imunologii. Náměstkyně Vašáková v pořadu ČT Události ze dne 27. října 2021 na zavádějící otázku moderátorky Marcely Augustové ohledně prokazování bezinfekčnosti na pracovišti prohlásila následující:

„Ano, já si také nemyslím, že to je nesmyslné opatření. Je to opatření, které zcela legitimně zavedla řada evropských zemí, které chtěly v podstatě udělat bezpečnější pracoviště, nemuset zavírat provozy a vyjádřit jasný postoj k tomu, že očkovaný pracovník je pro kolektiv bezpečný, a ten neočkovaný prostě bezpečný není, tak se musí prokázat testem, který říká ano, můžu na pracoviště, nikoho nenakazím.“

Náměstkyně Vašáková zcela vážně prohlásila, že očkovaný pracovník nemůže nikoho nakazit, protože tuto schopnost má podle ní jen neočkovaný pracovník, který se proto musí testovat. Bylo by zajímavé zjistit, jak by se paní náměstkyně popasovala s otázkou, zda je bezpečnější netestovaný očkovaný pracovník, nebo testovaný neočkovaný pracovník. Náměstkyně Vašáková měla již více zavádějících až dezinformačních výstupů v České televizi a v Českém rozhlase, a nejen v případě jejího vystupování bychom mohli říct, že odborník se zlehka diví, ale laik přímo žasne. Anebo by to mělo být obráceně? Ono je to jedno, protože dnes u některých odborníků nepoznáme rozdíl při srovnání s laikem.

A na úplný závěr podtrhneme prohlášení, že pokud chce být vláda opravdu svrchovanou a kompetentní vládou, tak se nemůže ve svém rozhodovacím procesu* řídit podle postoje cizích vlád ani se odvolávat na opatření v cizích zemích. To však česká vláda neumí, jelikož z úst vládních úředníků často slýcháváme, že tak to mají i ve Velké Británii, v Německu nebo v Rakousku. Pak to vyznívá, jako by se vláda či Ministerstvo zdravotnictví bály svá rozhodnutí odůvodnit vlastním výkladem. Z cizích zemí je možné se poučit, ale rozhodnutí musí být nezávislé a nestranné. Vláda ale trvale ukazuje svou politickou závislost na západních zemích a vždy straní jedné skupině osob. Nyní straní skupině očkovaných lidí, které se snaží falešně prezentovat jako plně imunizované a bezinfekční osoby.

Vybrané související zpravodajské produkty:


* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 13114
Souhrnné hodnocení
© 2021 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty