Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Zájmová témata   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

ZPRAVODAJSKÉ ÚLOHY A CVIČENÍ 

 

Druhy produktů:

Samostatné úkoly

 • Prověření a posílení analytického myšlení nejen pro zpravodajské analytiky
 • Analytické příklady na základě praktických zkušeností
 • Analytické výzvy s různým stupněm obtížnosti
 • Zadání formou námětů a instrukcí pro (náměty v podobě základních údajů až situačních scénářů)
 

 Názvy podkategorií a jejich zaměření:

Analýzy písemných a ústních zpráv (úvodník)

 • Rozbory psaných textů (písemností) a ústních vyjádření (výpovědí) až po jejich závěrečnou interpretaci
 • Identifikace rozporů a souvislostí
 • Příklady a záludnosti z běžného života (všeobecná analýza)

Vytváření zpravodajských otázek (úvodník)

 • Otázky ve formě zpravodajských požadavků pro zpravodajské agentury 
 • Vytváření otázek jako přímá reakce na zavádějící zprávy
 • Analytické zajímavosti pro každého

Řešení zpravodajských situací (úvodník)

 • Ujasnění a zhodnocení situace (námět pro cvičení)
 • Rozhodnutí o způsobu řešení (metoda a postup)
 • Úpravy v řešení závislé na vývoji situace
 • Dosažení výsledku