Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Úvodník (33000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura1 EXANPRO v podkategorii „Řešení zpravodajských situací“2 nabízí analytické úlohy a cvičení, jejichž obsahem je určité dění v prostoru a čase. Výchozí situace je postavena do úvodního časového okna, které se dále i se svým obsahem rozvíjí. Řešení zpravodajských situací tak může mít podobu zpravodajského cvičení3.

Každý úkolový produkt této podkategorie se skládá z uvedení do výchozí situace podle situačního či zpravodajského námětu4 a instrukcí pro zahájení řešení úkolu. Námět výchozí situace může být později doplněn o další údaje (doplnění během vývoje situace), což si může vyžádat úpravu v řešení úkolu včetně vlastní analytické činnosti. Zadání může navíc obsahovat podpůrné položky jako vodítko a nápovědu.

Náměty pro řešení zpravodajských situací jsou sestavovány na základě praktických zkušeností a reálných situací, avšak mohou být pro cvičné účely upraveny. Zadání jsou zpravidla v podobě textu, náměty formou audio a video nahrávek jsou omezeny na praktická zaměstnání.

Součástí úkolu může být analýza písemné či ústní zprávy5 jako jednoho z prvků vytvořené situace. Výsledkem řešení zpravodajské situace je vždy několik dílčích závěrů poskládaných do jednoho hlavního a konečného zpravodajského závěru6, potažmo zpravodajského vědění7.

V některých úkolových produktech bude nutné dohledat některé údaje a ověřit položky a vyhledat souvislosti (rozpory) nad rámec zadání tak, aby bylo zajištěno dosažení správného závěru (výsledku). Jinými slovy, v některých úkolových situacích nejsou poskytnuté informace k vyřešení úkolu úplné a nemusí být ani ve vzájemně shodné (konzistentní8), avšak jsou dostačující na to, aby bylo možné získat chybějící informace a určit správné položky mezi rozpornými údaji vlastním způsobem.

Při řešení úkolů doporučujeme používat odborný slovník, který jsou součástí kategorie „Odborné zpravodajské názvosloví“. Správná interpretace termínů a slovních obratů a spojení, případně zkratek může být v některých úkolových produktech klíčem k vyřešení úlohy. V námětech zpravodajských situací je ve zvýšené míře používán zpravodajský žargon.

Jako přípravu pro řešení zpravodajských situací je vhodné využít a seznámit se s příslušnými lekcemi (učebními výklady) v kategorii „Odborná zpravodajská nauka“, které pojednávají o příslušné problematice.

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné provádět pouze nekomerčním způsobemJakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.


 1 až 9 Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v části „Odborné zpravodajské názvosloví“.