Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza (13008)

Zpravodajský produkt je zakončením třídílné série věnované problematice výzkumů veřejného mínění. První díl této série obsahuje všeobecný úvod do uvedené tematiky a analýzu první oblasti, jež se týká výběru a formulace otázek, viz produkt 13004 Nepoctivé výzkumy veřejného mínění a jejich snadné odhalení (díl 1)" .Druhý díl série je zaměřen na provádění výzkumů, viz produkt 13006 Nepoctivé výzkumy veřejného mínění a jejich snadné odhalení (díl 2). V závěrečném třetím a aktuálním dílu rozebíráme, jak jsou výsledky výzkumů interpretovány tvůrci výzkumu neboli pracovníky výzkumných agentur a jak jsou poté tyto výsledky a interpretace představovány pracovníky médií.1

Tvůrci výzkumů veřejného mínění doplňují své výzkumy o vlastní komentáře, které jsou však jejich subjektivními názory. V komentářích se snaží vysvětlit, proč občané odpovídali tak, jak odpovídali, což je však obtížná věc, neboť nelže číst rozpoložení mysli jednotlivých respondentů, natož toto rozpoložení popsat. Komentáře výsledků jsou již klamné v tom, pokud se zabývají jen samotnými výsledky a nikoli také formulací otázek a způsobem jejich položení, což mnohdy ovlivní značný počet odpovědí. V některých případech jsou komentáře zkreslenými závěry, jež jsou často jen podsouváním zavádějící argumentace. Tato argumentace může plynout z předpojatosti vedoucího pracovníka výzkumné agentury vůči určitým osobám, jež byly předmětem výzkumu. Avšak nemusí se jednat o předpojatost, ale o záměrné shrnutí podle potřeb zadavatele. Každý zadavatel si výzkum platí, ale také od výzkumu něco očekává. A pokud si chce agentura uchovat přízeň zadavatele pro budoucí zakázky, je pro ni důležité uspokojit očekávání zadavatele příznivým způsobem. Tím se vracíme k průběhu celého výzkumu, tedy k tomu, jak jsou vybírány a formulovány otázky, jak je výzkum prováděn a jak jsou výsledky výzkumu interpretovány. Jedná se o tři věci, které mohou i jednotlivě znevážit celý výzkum veřejného mínění. Samotná interpretace může výsledek výzkumu znevážit hned dvakrát, a to nesprávnou interpretací tvůrci průzkumu veřejného mínění a nesprávnou interpretací pracovníky sdělovacích prostředků, kteří výsledky i s prvotní interpretací přejímají a doplňují je vlastními komentáři a stanovisky (média mohou být zadavateli konkrétních výzkumů, anebo jen informují o výsledcích výzkumů s vážnými a zajímavými tématy). Pochybnost výzkumů se tak může řetězit od zavádějícího výběru a formulace otázek přes sporné provádění výzkumů až po dvojitou neobjektivní interpretaci jejich výsledků. Pokud je cokoli formulováno a prováděno nesprávně neboli pokud chybí nezávislost a nestrannost, je samotný závěr čili v tomto případě interpretace výsledků taktéž nesprávná.

Následně rozebereme skutečné příklady neúplné, zavádějící a až manipulativní interpretace. Závažné na dezinterpretacích výsledků výzkumů veřejného mínění shledáváme především to, že se jich aktivně účastní též pracovníci veřejnoprávních médií čili zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.