Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

VĚDOMOSTNÍ TEST
 
ČÁST B – PRO VŠEOBECNOU ZPRAVODAJSKOU KOMUNITU

  

Otázka 1
Objasněte dvě následující tvrzení z hlediska pravdivosti:
  • „Intelligence is information.“
  • „Information is intelligence.“
Otázka 2
Co značí termín „zpravodajská informace“, jehož anglickým ekvivalentem je výraz „intelligence information“ a který nepředstavuje výstupní zpravodajský dokument?
 
Otázka 3
Kdy nastává tzv. zpravodajské překlenutí (intelligence crossover)?
 
Otázka 4
Proč není analytika nedílnou součástí pracovní náplně zpravodajských analytiků?
 
Otázka 5
Šíříme, anebo distribuujeme informace, pokud hovoříme o zpravodajském procesu obecně? Svoji odpověď zdůvodněte a doplňte, jaký je vztah mezi oběma termíny ze zpravodajského hlediska.
 
Otázka 6
Proč nelze položit rovnítko mezi lidské zdroje a HUMINT?
 
Otázka 7
Určete, zda je následující tvrzení pravdivé a svoji odpověď zdůvodněte: „Neřízený lidský zdroj nezná profesní identitu zpravodajského důstojníka, který se s ním setkává.“
 
Otázka 8
Jakému zpravodajskému oboru (disciplíně) se přezdívá „forenzní zpravodajství“?
 
Otázka 9
Proč jsou některé zpravodajské požadavky identifikovány jako prioritní (PIR)?
 
Otázka 10
Co předchází bezpečnostnímu riziku ze zpravodajského hlediska?
 
 
 
 
 

Zpravodajský produkt 23004
Vědomostní test
© 2016 Agentura EXANPRO