Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

VĚDOMOSTNÍ TEST
 
ČÁST C – PRO VOJENSKOU ZPRAVODAJSKOU KOMUNITU
 
 
Otázka 1
Co znamenají a jaký je vztah mezi pojmy „High Value Target“ (HVT) a „High Payoff Target“ (HPT)? Sdělte jejich využití ve vojenském zpravodajství a uveďte jejich vhodný ekvivalent v českém jazyce.
 
Otázka 2
Jaký je rozdíl mezi zpravodajskou organizací a zpravodajským štábem?
 
Otázka 3
Jaký prostor je označován za klíčový terén a který za životně důležitý (rozhodující) terén? Jaký prostor v Evropě můžeme v současnosti označit za klíčový terén?
 
Otázka 4
Co zahrnuje klíčový terén v operacích jiných než válka, konkrétněji v operacích na podporu míru (Peace Support Operations – PSO)?
 
Otázka 5
Co je „signature equipment“ a jak se poznatky z této oblasti využívají ve vojenském zpravodajství?
 
Otázka 6
Výstupní produkt jakékoli zpravodajské služby je zpravidla utajovaný dokument, a to i přesto, že často obsahuje také informace z veřejně přístupných zdrojů. Kolik takto veřejně přístupných informací obsahuje v procentuálním průměru dokončený utajovaný dokument DIA – vojenské zpravodajské služby USA?
 
Otázka 7
Ve zpravodajském štábu jsou prioritní zpravodajské požadavky (PIR) podskupinou jaké hlavní skupiny požadavků?
 
Otázka 8
Jaký je primární a mnohdy na samém počátku jediný zdroj informací při přípravě operace na podporu míru?
 
Otázka 9
Co řeší situační model činnosti protivníka a jaký model mu předchází?
 
Otázka 10
Na satelitním snímku byla zjištěna vojenská jednotka rozmístěná v prostoru o délce asi 1 000 m a šířce přibližně 700 m. V uvedeném prostoru bylo odhaleno 25 vozidel, ale kvůli provedeným maskovacím opatřením nelze určit jejich druh. Je však možné odhadovat, že vozidla nemají stejnou velikost. O jakou jednotku se nejpravděpodobněji jedná?
 
 
 
 
 

Zpravodajský produkt 23005
Vědomostní test
© 2016 Agentura EXANPRO