Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

REÁLNÉ ZPRAVODAJSKÉ VÝSTUPY
Události a jevy ve světě včetně ČR ÚVODNÍK
18. červenec 2017
Předplatitelé

Specifické hodnocení a předpověď (11049)

Po setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho francouzským protějškem Emmanuelem Macronem při příležitosti oslav francouzského státního svátku (výročí pádu Bastily – 14. července) se začaly objevovat závěry politiků, že se Francie stává hlavním spojencem USA v Evropě. Tyto závěry se však neshodují jak s dosavadním vývojem v Evropě, tak ani se záměrem a počínáním Spojených států. 

Při hodnocení Trumpovy návštěvy v Paříži je nutné uvažovat dvě zásadní věci: Zaprvé to, že se jedná o nového prezidenta Francie, jenž převzal funkci po období, kdy zákulisní vztahy Francie a USA byly rozjitřené. A zadruhé to, že Trump není to samé, co politika Spojených států, přesněji záměr té vlivové skupiny Američanů, která se významně podílí na tvorbě a usměrňování příslušné politiky.

Macronův předchůdce Hollande měl po vypuknutí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině snahu navázat užší vztah s ruským prezidentem Putinem, což se americkým představitelům přirozeně nelíbilo. V prosinci 2014 se Francois Hollande na své zpáteční cestě z Kazachstánu překvapivě zastavil v Moskvě, načež byl v lednu 2015 proveden první teroristický útok* v Paříži související se vznikem „Islámského státu“ (Daíš/Daesh).1

29. červen 2017
Registrovaní

Souhrnné hodnocení (11048)

Národní bezpečnost* je nejdůležitějším „stavebním kamenem“ státního zřízení každé země. Úroveň národní bezpečnosti je výchozí veličinou pro všechny ostatní oblasti státního útvaru a jejich fungování, neboť tento prvotní předpoklad ohledně zachování bezpečného prostředí se promítá do způsobu jak osobního, tak pracovního života jednotlivých občanů i celých lidských komunit a organizací.  

Jakékoli narušení nebo už jen snaha o narušení národní bezpečnosti ovlivňují v různé míře podmínky národní existence a vyvolávají různorodé reakce v lidském chování, a to jak k samotným vnějším aktérům, tak vlastním státním institucím, které jsou povinny zajišťovat žádoucí stav národní bezpečnosti. Přitom se nemusí jednat o akt přímého fyzického projevu (vojenská agrese, teroristický útok*, politický atentát* apod.), ale jen o vyjádřenou či zřejmou hrozbu*, anebo dokonce o cizí vměšování do národní bezpečnosti příslušné země tak, jak to provádějí nadnárodní instituce a světové mocnosti. Je to však přednostně vláda a parlament, jež v každé zemi nesou odpovědnost za včasné odhalení, správné pojmenování a účinné řešení (přijatá opatření) všech záležitostí spojených s narušováním nebo snahou o narušování či cizím ovlivňováním národní bezpečnosti.

24. květen 2017
Předplatitelé

Krátká analytická reakce (11047)

Teroristický útok v Manchesteru ve Velké Británii spáchaný 22. května 2017 ve 22.35 hod. místního času (23.35 hod. SELČ) je ukázkou vyšetřování*, jež je od počátku předčasně svedeno do jednoho směru, jako by bylo předem určeno, k čemu mají policisté dospět.

27. duben 2017
Předplatitelé

Souhrnné hodnocení (11046)

Americký úder v Sýrii provedený 7. dubna 2017 proti letecké základně syrských ozbrojených sil byl uskutečněn s několika cíli, ale přednostně se jednalo o cíl ukázat americkou rozhodnost vykonat fyzickou vojenskou akci a tím naznačit stejnou rozhodnost při řešení situace i v jiných geografických oblastech. Tento signál byl určen severokorejskému režimu, jenž byl navíc zesílen úderem USA ve východním Afghánistánu (poblíž hranic s Pákistánem), kde byla 13. dubna svržena nejsilnější nejaderná puma s označením GBU-43.

Posloupnost událostí a prohlášení amerických funkcionářů, jež se vztahovaly k Sýrii, Afghánistánu a Severní Koreji dokládají, že se v těchto případech jednalo o jeden a tentýž soubor na sebe navazujících a vzájemně propojených aktivit v rámci prosazování cílů zahraniční politiky USA v zájmových prostorech*. Prostory jako Sýrie, Afghánistán, S. Korea a další tvoří tzv. operační cíle Spojených států. Dosažením operačních cílů (změnit politický režim, převzít sféru vlivu, podpořit režim přijatelný a potlačit nevyhovující opozici) mohou Američané postoupit blíže ke svému hlavnímu rivalovi a mnohem lépe splnit svůj strategický cíl, jímž je změnit politický režim v Ruské federaci (patří sem rovněž účinnější působení proti Číně). Operačním a strategickým cílům v zahraniční politice USA a taktéž v zahraniční politice Ruské federace se věnujeme v samostatném dokumentu (součást zvláštní produkce agentury EXANPRO).  

15. únor 2017
Předplatitelé

Odborná analýza (11045)

Zpravodajský produkt je druhým a závěrečným dílem tematiky zaměřené na organizační změnu1 v Policii ČR v souvislosti s publikovanou „Závěrečnou zprávou vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny…“2 a přímo navazuje na díl první, jenž je obsažen v produktu 11044 Organizační změna v Policii ČR a závěrečná zpráva vykazují nezpůsobilost politiků a postranní úmysl (díl 1/2).

Členové „vyšetřovací“ komise svou zprávu předložili s tím, že s organizační změnou je vše v pořádku. Avšak samotná zpráva obsahuje plno protichůdných tvrzení a zvýhodňování Policejního prezidia (viz dva příklady uvedené v produktu 11044 – díl 1/2 a další tři příklady níže v textu). Závěrečná zpráva neodpovídá na podstatné okolnosti organizační změny a jen povrchně zmiňuje úlohu a odpovědnost příslušných funkcionářů. Přesto zpráva obsahuje takové poznatky, které jednoznačně ukazují na provinění politiků a hodnostářů z Policejního prezidia. Komise to však zaonačila neutrálním směrem a naopak vyzdvihla provinění jen pracovníků jiných státních organizací (ÚOOZ3 a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci). Činnost komise tak hodnotíme jako ledabylou a záměrně nedokončenou. Ačkoli se komise honosila přívlastkem „vyšetřovací“, tak žádné skutečné vyšetřování neprováděla a jen se selektivně dotazovala na určité věci. Navíc jakákoli parlamentní komise obvykle neprovádí vyšetřování, ale pouze šetření, v čemž je patřičný odborný rozdíl, jenž vychází ze skutkové podstaty (objasnění v závěru dokumentu).

Nejzávažnější na celé situaci však je, že jsou s obsahem závěrečné zprávy spokojeni všichni poslanci a senátoři. Jako by jim snad ani nevadila nedbalost komise a její pofiderní závěrečná zpráva, která i přesto obsahuje závažné poznatky o provinění čelních představitelů státu a Policie ČR. Usiluje tedy český zákonodárný sbor o demokratické hodnoty a spravedlnost, anebo jen o výsluní na politické scéně pod heslem: „Nevstupujme do kauz, jež se nás přímo netýkají a které by nám mohly sebrat politické body.“ Politici jsou nyní opatrní, neboť volební kampaň v rámci voleb do Poslanecké sněmovny již byla zahájena.