Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

REÁLNÉ ZPRAVODAJSKÉ VÝSTUPY
Události a jevy ve světě včetně ČR ÚVODNÍK
20. leden 2017
Předplatitelé

Doplňující hodnocení (11043)

Zpravodajský výstup doplňuje specifické hodnocení 11042 Minskou dohodu neplní jak Rusko, tak Západ v čele s USA. Ve zmíněném dokumentu jsme rozebrali jeden konkrétní bod druhé minské dohody podepsané v únoru 2015, jenž se vztahoval ke stažení všech zahraničních jednotek a zahraničních bojovníků z území Ukrajiny a který není západními zeměmi od počátku dodržován. Nyní k obsahu doplníme poznatky o tom, že Západ nejenže sám nedodržuje uzavřenou dohodu, ale navíc na Ukrajině podporuje fašismus a neonacismus. 

17. leden 2017
Registrovaní

Specifické hodnocení (11042)

K řešení ozbrojeného konfliktu na východní Ukrajině měla napomoci tzv. „druhá minská dohoda“ označovaná jako „Minsk II“.1 Dohoda byla podepsána 12. února 2015 (s platností od 15. února) a obsahovala 11 klíčových bodů (celkem je text rozepsán do 15 bodů). Představitelé západních zemí v čele se Spojenými státy se zaměřili na přístup Ruské federace a hodnotili, v jaké míře ruští představitelé dohodu naplňují. Stejně tak činila i západní média. Nikdo si ale od počátku nevšímá, že dohoda se týká také ukrajinské vlády a jejích západních spojenců.

Jeden z bodů dohody se totiž vztahuje k jakýmkoli zahraničním silám, ať už se jedná o příslušníky pravidelných zahraničních jednotek, anebo o „nájemné vojáky“ ze soukromých agentur zaměřených právě na vojenské aktivity (výcvik a plnění dílčích úkolů). Pro lepší porozumění uvádíme text zmiňovaného bodu tak, jak byl představen západními politiky a sdělovacími prostředky. Pro úplnost uvádíme dvě znění, která jsou však svým významem shodná.

Znění A:

  • Původní text v anglickém jazyce: Withdrawal of all foreign armed groups, weapons and mercenaries from Ukrainian territory.
  • Překlad: Stažení všech zahraničních ozbrojených skupin, zbraní a nájemných vojáků (vojenských kontraktorů) z ukrajinského území.

Znění B:

  • Text v anglickém jazyce: Withdrawal of all foreign troops and military equipment from Ukraine, including mercenaries, and the disarmament of militia groups.
  • Překlad: Stažení všech zahraničních vojáků (jednotek) a vojenského vybavení (výzbroj a jiná zařízení) z Ukrajiny, včetně nájemných vojáků, a odzbrojení skupin milicí (místní domobrany).
7. leden 2017
Registrovaní

Krátká analytická reakce (11041)

Útok v nočním klubu v Istanbulu zahájený v prvních minutách nového roku 2017 měl své politické poselství pro tureckou vládu, která se v průběhu roku 2016 odtrhla od západních „spojenců“ a odstoupila od dohody s USA ohledně společného postupu na Blízkém východě.1

31. prosinec 2016
Předplatitelé

Souhrnné hodnocení (11040)

Bezpečnostní situace v Evropě je ovlivněna všehovšudy čtyřmi základními faktory: zahraniční politikou evropských zemí, bezpečnostní politikou evropských zemí, záměrem potenciálních útočníků a záměrem třetí strany. Zmínka o třetí straně může vzbuzovat údiv a pochybnosti, avšak ve světě soupeření mezi mocnostmi se v každé významné události vyskytuje vždy třetí strana. Při významných teroristických útocích* tomu není jinak. Bylo tomu tak v minulosti a pokračuje to i v současnosti. Nejedná se o teorii o konspiraci* (termín „konspirační teorie“ není správný)1, nýbrž o výpovědi příslušníků zpravodajských služeb a o poznatky získané prostřednictvím zpravodajské analýzy příslušných událostí (příklady zapojení třetí strany jsou předmětem samostatného dokumentu – připravujeme).

22. prosinec 2016
Předplatitelé

Specifická analýza (11039)

Vražda ruského velvyslance v Ankaře (Turecko) a útok na návštěvníky vánočního trhu v Berlíně (Německo) se jeví jako dvě spolu nesouvisející události. Avšak z pohledu analytiků zpravodajských služeb zde existuje jisté pojítko, jímž lze také vysvětlit na první pohled „podivnou“ manipulaci s kamionem z hlediska prostoru a času.

Obě tragické události se odehrály v pondělí 19. prosince 2016. Polský kamion, jenž se později stal vražedným nástrojem, stál v ten den na předměstí Berlína, kde měl zůstat až do úterý. Nečekanou a opakovanou manipulaci s vozidlem odhalenou podle speciálního navigačního a záznamového systému někdo vysvětloval tak, že se snad pachatel učil s vozidlem teprve zacházet. Odborná analýza ale prokazuje, že veškerá manipulace s vozem měla svůj účel a souvisela s určitým časovým harmonogramem, potažmo koordinovaným plánem obou „operací“ v Ankaře a Berlíně.