Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

REÁLNÉ ZPRAVODAJSKÉ VÝSTUPY
Události a jevy ve světě včetně ČR ÚVODNÍK
24. květen 2018
Předplatitelé

Specifická analýza a předpověď (11069)

Dnes 24. května 2018 odmítl americký prezident schůzku se svým protějškem ze Severní Koreje. Ve svém dopise nejvyššímu představiteli S. Koreje to odůvodnil nedávným vyjádřením Kim Čong-una, které podle Trumpa oplývalo nesmírným hněvem a otevřeným nepřátelstvím. V České televizi nazvali rozhodnutí Donalda Trumpa jako velké mezinárodní překvapení. Jenže o žádné překvapení se nejedná. Američané nemají totiž pro jednání co nabídnout. Nemohou nic nabídnout, protože by tím pouze ztratili ze svého vlivu na Korejském poloostrově. Důvod pro zrušení schůzky je jen záminka, jak předejít tomu, aby se ukázalo, že americká vláda chce pouze jednostrannou dohodu, tedy ústupky jen ze strany Severní Koreje. Jednostranná dohoda už ale není spravedlivou dohodou, nýbrž diktátem. Pokud by se schůzka uskutečnila, otevřeně by se ukázalo, kdo je tím kazitelem mírového procesu, a tak Američané předstírají, že zkrátka se Severní Koreou jednat nelze.

Objasnění přístupu obou zemí a potvrzení dosavadního vývoje je obsaženo ve zpravodajském produktu 11068 ze dne 2. května 2018 s názvem Americká strana »nechápe« svou roli v nabídce Severní Koreje na denuklearizaci. Slovo „nechápe” je úmyslně v uvozovkách, což značí, že americká strana to nechápe záměrně – prostě to chápat odmítá kvůli své nastavené zahraniční politice.

Je také zajímavé, že nikdo z novinářů západních zemí to nechce správně pojmenovat. Tito novináři navíc hovoří, že Trump schůzku zrušil kvůli několika posledním vyjádřením Kim Čong-una, avšak prezident Trump ve svém dopise píše pouze o jednom vyjádření. To je malá ukázka toho, že novináři nejsou úplně nestranní v popisu mezinárodní situace.

Zrušit schůzku s pevně naplánovaným termínem kvůli „ostrému” výroku protistrany je nelogický tah. Vždyť schůzka je právě ten nejlepší způsob, jak si vzájemně vysvětlit své postoje. U schůzky v rámci mírového procesu je vždycky základním závazkem to, aby se uskutečnila. Kdo takovou schůzku odmítá předem a pouze kvůli výroku, ten ve skutečnosti nemá zájem na řešení situace. A Američané již dříve odmítnutím Pchanmundžonu jako místa pro schůzku dali jasně najevo své odmítnutí celému jednání (vysvětlení dále v textu). K tomu musíme připočíst, že dopis byl z Bílého domu vypočítavě odeslán v den, kdy severokorejský režim podle předem ohlášeného záměru a časového plánu zničil své podzemní jaderné testovací středisko (24. května 2018).  

Pojďme si rozebrat, co se vlastně událo jak veřejně, tak v pozadí této záležitosti. 

Pro plánované setkání mezi nejvyššími představiteli USA a Severní Koreje bylo navrženo několik míst, k nimž patřily budovy OSN v New Yorku a Ženevě, osada Pchanmundžon v demilitarizované zóně Korejského poloostrova, sídlo amerického prezidenta Mar-a-Lago na Floridě, Bílý dům ve Washingtonu, hlavní město Severní Koreje Pchjongjang a dále byly diskutovány země jako Čína, Jižní Korea, Japonsko a Singapur.

Schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a nejvyšším představitelem Severní Koreje (KLDR) Kim Čong-unem se naplno řešila již na počátku března 2018 a prezident Trump si ještě na počátku května nejvíce pochvaloval Pchanmundžon jako nejsymboličtější místo pro takovou schůzku. K tomu se vyjádřil i na svém účtu na sociální síti Twitter (viz níže).

Trump na svém účtu napsal: „Plno zemí je uvažováno jako místo pro setkání, ale nebyl by Dům míru / Dům svobody na hranicích Severní a Jižní Koreje reprezentativnějším, důležitějším a trvalejším místem než třetí země? Jenom se ptám.”

Dům míru byl v prázdné osadě Pchanmundžon, která leží v demilitarizované pohraniční zóně mezi Severní a Jižní Koreou, vybudován v roce 1989 právě pro účely jednání o mírových otázkách. Trump považoval Pchanmundžon za velmi symbolické místo pro setkání s Kim Čong-unem. V Pchanmudžonu se rovněž uskutečnilo nedávné setkání hlavních představitelů obou korejských států (27. dubna 2018). Avšak 7. května 2018 bylo rozhodnuto, že schůzka představitelů obou zemí se uskuteční 12. června 2018 v Singapuru. A tady je zajímavé, že Trump, který na Twitteru komentuje kdeco a opakovaně, se k této změně vůbec nevyjádřil. Pouze lakonicky poznamenal:

„Velmi očekávaná schůzka mezi Kim Čong-unem a mnou se uskuteční 12. června v Singapuru. Oba dva se vynasnažíme učinit tuto schůzku zvláštním momentem pro světový mír!” (Viz původní text níže.)

Náhlé vyloučení preferovaného Pchanmundžonu jako místa pro schůzku bez objasnění má svůj významný důvod v taktice jednání se Severní Koreou. Tato taktika je osvětlena v analytickém dokumentu 11068 Americká strana »nechápe« svou roli v nabídce Severní Koreje na denuklearizaci

Odmítnutí místa pro schůzku v Pchanmudžonu napovídá, co skutečně jsou či nejsou Američané ochotni vykonat pro deeskalaci napětí na Korejském poloostrově a čemu se snaží vyhnout. A právě kvůli své politice a zájmům v tomto klíčovém korejském regionu museli posléze odmítnout celou schůzku jako takovou, jelikož by se pro ně nevyvíjela dobře (což ale nesouvisí se snahou o mírový proces).  

2. květen 2018
Předplatitelé

Specifická analýza a předpověď (11068)

Po setkání nejvyššího představitele Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) Kim Čong-una s prezidentem Korejské republiky (KR) Mun Če-inem uskutečněném 27. dubna 2018 se plánuje další „významné“ setkání. Po jednání s prezidentem KR (neoficiálně, ale běžně též Jižní Korea) se hlavní představitel KLDR (neoficiálně, ale běžně též Severní Korea) hodlá setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Kim Čong-un usiluje o setkání s prezidentem USA především z toho důvodu, že se jedná o druhý ze dvou subjektů, se kterými Severní Korea uzavřela v roce 1953 dohodu o příměří (prvním subjektem je přirozeně současná Jižní Korea). Důvod k setkání tkví pochopitelně také v tom, že Spojené státy mají na území KR stále rozmístěny své vojenské jednotky. Nejvyšší představitel KLDR chce tak postupně jednat s oběma protistranami, což má určitý význam.

Všeobecným tématem je deeskalace napětí na Korejském poloostrově. Bližším tématem pro jednání s americkým prezidentem je pak denuklearizace. Avšak je zde rozdíl v tom, jak obě strany jednání chápou pojem denuklearizace a co si pod ním ve vztahu ke Korejskému poloostrovu představují.

Setkání mezi představiteli USA a KLDR se mělo nejprve uskutečnit do konce května 2018, nyní se však hovoří, že by schůzka mohla být realizována i v červnu 2018. Z dosavadních poznatků a analýz je možné říci, že oba čelní představitelé mají rozdílný přístup k termínu denuklearizace. Spojené státy dezinterpretují obsah nabídky učiněné ze strany KLDR, čímž se posouvají do nadřazené role (jak je pro USA obvyklé). To vše poznamená výsledek plánovaného setkání, které se ale stále nemusí uskutečnit.

Jakou hru v této problematice hraje Severní Korea se Spojenými státy a kdo se na této hře ve prospěch KLDR podílí? A o co usilují Spojené státy a jaká překážka pro ně na Korejském poloostrově vzniká? Nápovědou jsou fakta o tom, kdo jako první „nuklearizoval“ Korejský poloostrov a co se nyní odehrává mezi oběma korejskými stranami (KLDR a KR).

Problematice Korejského poloostrova se věnují také produkty 11046 Úder USA v Sýrii má jasnější obrysy ve spojení s úderem v Afghánistánu a aktivitami proti Severní Koreji a 11058 Severní Korea představuje rozdílný problém pro USA a zbytek světa aneb KLDR je jen jedním z dílů americké geopolitické skládanky.

16. duben 2018
Předplatitelé

Specifická analýza (11067)

Analytický produkt navazuje na úvodní hodnocení 11066, kde je popsána pochybná činnost výkonné, soudní i zákonodárné moci v kauze vydání ruského občana Jevgenije Nikulina do USA. Dalším produktem, jenž s tímto případem přímo souvisí a podporuje zmíněné trojí pochybení, je dokument 11065.

V této analýze rozebereme činnost Ústavního soudu (ÚS) v inkriminovaných dnech (viz obrázek) a zformulujeme oprávněné a žádoucí otázky, na které nemohou ústavní soudci z hlediska svého provinění uspokojivě odpovědět.

Nejprve se ale podívejme na reakci prezidenta ČR, která byla účelově neúplná. Prezident Miloš Zeman se ani v nejmenším nezmínil o negativní roli ÚS a veškerou vinu svaloval na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Zřejmě nechtěl poukázat na to, že se mýlil při volbě ústavních soudců, které on sám se souhlasem Senátu jmenoval. Taktéž senátoři směrem k ÚS zarputile mlčí, a to pravděpodobně ze stejného důvodu: se jmenováním konkrétních soudců souhlasili, proč by tedy měli proti nim nyní vystupovat? Spíše ale nechtějí veřejnosti prozrazovat, že je něco špatně se suverenitou ČR, když hlásají, že je nutné obhajovat zájmy těch mocností, s nimiž má ČR jakési spojenecké vazby (viz podivné usnesení senátního výboru v produktu 11066). Proto podezřelý způsob vydání Nikulina do USA považují za normální službu svému „spojenci”.

Prezident Zeman v této kauze dokonce chránil premiéra v demisi Andreje Babiše, když prohlásil, že ministr Pelikán jednal bez vědomí premiéra, případně že mu své rozhodnutí neoznámil. To ale samozřejmě není pravda. Babiš byl velmi dobře obeznámen se situací a moc dobře věděl, jaký je význam návštěvy amerického politika Paula Ryana v České republice, s nímž se i osobně v Praze setkal. A Paul Ryan neváhal a svůj účel návštěvy zmínil na sociální síti Twitter ihned po svém návratu z ČR, čímž „znemožnil“ nejen české politiky, ale také Ústavní soud ČR, jehož úmyslné pochybení je předmětem této analýzy (blíže k návštěvě Paula Ryana viz produkt 11065).

Nedostatečnou roli zde sehrávají opět novináři, kteří nepokládají správné otázky těm správným politikům. Dokonce ani generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup se ve svém pořadu Týden s prezidentem (5. dubna 2018), kde oba rozebírali kauzu „Nikulin“, neodvážil zeptat na negativní roli Ústavního soudu. Zřejmě věděl, že to z výše uvedených důvodů není vhodná otázka pro prezidenta. Jenže kde je potom ta skutečná žurnalistika bez obalu, v níž nejsou novináři, kteří by k některým politikům ukazovali svou náklonnost a k jiným zase svoji nelibost?

Rozbor činnosti Ústavního soudu v inkriminovaných dnech poskytuje nezvratné důkazy o narušení nezávislosti ÚS tím, že se podřídil politické situaci ve prospěch potřeb zahraniční mocnosti.   

Pro úplnost uvádíme znění slibu soudce Ústavního soudu: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně."

5. duben 2018

Úvodní hodnocení (11066)

Způsob vydání ruského občana Jevgenije Nikulina z České republiky do Spojených států amerických odhalil celou řadu závažných skutečností. Zaprvé na činnosti české vlády odkryl či spíše potvrdil (neboť se nejednalo o první případ), jak je to vlastně se suverenitou ČR ve spolku západních zemí. Zadruhé prozradil určitou úroveň závislosti českého soudnictví na potřebách mocnější západní země. A zatřetí obnažil neschopnost kontrolního mechanismu ze strany zákonodárců. Můžeme tedy shrnout, že v České republice není v pořádku jak výkonná moc, tak soudní moc a ani moc zákonodárná.

Česká vláda se prostřednictvím ministra spravedlnosti Roberta Pelikána nějakým způsobem rozhodla. Ministr je výkonný politik (není soudce) a jeho rozhodnutí bude mít vždy politický charakter. Politický charakter případu „Nikulin“ potvrdil i příjezd předsedy Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Paula Ryana do ČR, který je třetím nejvyšším politickým činitelem ve Spojených státech amerických (blíže k jeho návštěvě viz produkt 11065). Neobstojí tak tvrzení, že případ nebyl zpolitizován. Avšak výkon činnosti Ústavního soudu musí mít vždy nezávislý charakter a nemůže nikdy stát na politických potřebách vlastní vlády ani vlád zahraničních zemí. Jenže politizace konání Ústavního soudu byla právě na případu „Nikulin“ velmi patrná. Důkazy*, jež nelze odmítnout, přináší samostatná analýza* (viz produkt 11067 Průkazné důkazy o narušení nezávislosti Ústavního soudu ČR).

V celé záležitosti by měl zafungovat kontrolní mechanismus. Avšak Senát, který dává souhlas ke jmenování ústavních soudců, ostudně mlčí. Soudce nelze proti jejich vůli odvolat, ale Senát jim může pokládat veřejné otázky a psát kritická prohlášení tak, jak to už několikrát učinil ve vztahu k prezidentovi. A tímto jednostranným trendem pokračuje Senát i v současných dnech.

Dne 3. dubna 2018 přijal senátní Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost usnesení, jímž do slova a do písmene odsuzuje prezidenta republiky a jeho spolupracovníky za zasahování do případu vyhoštění Jevgenije Nikulina. Písemné usnesení je zakončeno tím, že výbor shledává, že prezident ČR a jeho nejbližší spolupracovníci obhajují ekonomické a mocenské zájmy cizích států, ke kterým Česká republika nemá spojenecké vazby a které jsou v její neprospěch. Dále doplňuje, že v tom spatřuje bezpečnostní a zahraničněpolitické riziko.

Ale proč senátní výbor nepostupoval stejným způsobem i ve vztahu k vládě a především ve vztahu k Ústavnímu soudu? Pokud rozebereme činnost Ústavního soudu (ÚS) ve dnech uvedených na obrázku a porovnáme ji s děním na území ČR ve stejných dnech, tak nám vyvstanou závažné skutečnosti, kterými by se měl zabývat Senát. Někdo včetně ústavních soudců by jednání Senátu mohl nazvat ohrožením jejich nestrannosti, což zakazuje zákon. Jenže je to všechno jinak. Nestrannost ÚS již byla nejen ohrožena, ale také narušena (blíže viz ohlášená analýza a stručně viz produkt 11065). A pokládání otázek ze strany Senátu nemůže mít charakter žádného ohrožení. Je nezbytné zkoumat, kdo ohrozil a následně narušil nestrannost ÚS a z jakých důvodů, přičemž je nutné určit i podíl samotných ústavních soudců.

Výbor Senátu svým usnesením k prohlášením prezidenta říká, že nelze obhajovat zájmy cizích států, k nimž ČR nemá spojenecké vazby. Jinými slovy tedy říká, že ČR může obhajovat zájmy těch států, ke kterým má spojenecké vazby. Jenže co znamená termín „spojenecká vazba“, případně „spojenecký závazek“?  Senátoři by měli nejprve definovat tyto dva termíny. Každopádně senátoři tvrdí, že ČR může tímto jejich vysvětlením obhajovat zájmy USA, protože s touto zemí má ČR spojeneckou vazbu či závazky. Pokud ale ČR obhajuje zájmy USA, tak obhajuje také americkou zahraniční politiku. Senátoři vlastně přiznali a nešikovně odůvodnili podřízenost ČR a s tím odkryli také to, proč českým zákonodárcům nikdy nevadilo, že Američané protiprávně bombardovali Srbsko, že protiprávně vtrhli do Iráku, že zvyšováním přítomnosti vojáků členských zemí NATO v Pobaltí eskalují napětí atd. 

Senátní výbor obsahem svého prohlášení taktéž nepřímo odůvodňuje, proč senátorům a poslancům nevadí pochybný výkon vlády v případu „Nikulin“ a stejně tak podezřelé počínání Ústavního soudu. Podle Senátu by mělo platit, že zájmy USA jsou i našimi zájmy. Ale není tohle snižování svrchovanosti České republiky, která by se měla rozhodovat ve svém vlastním zájmu a ve jménu spravedlnosti a zachovávání mezinárodního práva? Co je potom Česká republika za právní stát, když v situaci, kdy je rozpoznán problém s výkonnou a soudní mocí, nefunguje ani moc zákonodárná, která by měla konat a zjednat nápravu?

Ve vystupování prezidenta spatřují senátoři bezpečnostní a zahraničněpolitické riziko, ale jak je možné, že nespatřují riziko také v konání vlády a nyní i ÚS směrem k potřebám USA? Spojené státy již několikrát porušily mezinárodní právo (Srbsko, Irák, Libye a v současnosti i Sýrie), ale česká vláda s českými zákonodárci jsou v tomto ohledu v naprostém klidu.

Do budoucna to znamená ohrožení skutečných demokratických hodnot. Nehovoříme o těch umělých hodnotách, které jsou nám podsouvány. V soupeření Západu s Ruskou federací to také znamená ohrožení mezinárodního míru, a to jen pro ukojení ambicí několika samovyvolených západních mocností, kterým na cestě světového vzestupu překáží Rusko a jeho politický režim, který se nechce těmto zemím podřídit a nechce ani vyklidit svoji sféru vlivu (případ Blízkého východu v čele se Sýrií).

Rozbor činnosti ÚS v inkriminovaných dnech a formulace otázek, jež by měl Senát položit Ústavnímu soudu, jsou předmětem příslušné analýzy (viz produkt 11067 Průkazné důkazy o narušení nezávislosti Ústavního soudu ČR). Z hlediska činnosti ÚS není možné na dané otázky uspokojivě odpovědět, a jak je z uvedené analýzy patrné, tak podezření z narušení nezávislosti ÚS se potvrzuje.


* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 11066
Úvodní hodnocení
© 2018 Agentura EXANPRO
31. březen 2018
Předplatitelé

Specifické hodnocení a předpověď (11065)

Předseda Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Paul Ryan poskytl další svědectví o tom, co je míněno spojenectvím mezi USA a ČR. Na území ČR se ve dnech 27. až 30. března 2018 odehrála podivná divadelní fraška, která prozradila, kam směřuje výkon výkonné moci a komu nadbíhá české soudnictví. Hlavní roli v této frašce sehrál Paul Ryan, vedlejší podřízenou roli pak premiér Andrej Babiš společně s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. Další závažnou a podivnou roli sehrál samotný Ústavní soud ČR. Kulisou pro celou hru se stala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, jejíž členové velmi ochotně vystupovali jako sbor statistů.

Předmětem v této hře se stal zadržený ruský hacker Jevgenij Nikulin, přičemž z hlediska toho, co se na území ČR odehrálo, není podstatné, zda je Nikulin vinen, či nevinen, nebo zda měl být vydán do USA, či do Ruska, ale to, jakým způsobem byl vydán do Spojených států.

V souvislosti s ministrem Pelikánem se v médiích připomíná, že jinou dříve zadrženou osobu do USA nevydal. Tou osobou byl Libanonec Alí Fajád, jenž byl vydán do Libanonu. I když to tak nevypadalo, tak i toto vydání do jiné země bylo v naprostém souladu se záměrem Američanů, a tudíž v jejich prospěch. Proto tak ministr spravedlnosti jednal. Můžeme tedy shrnout, že Robert Pelikán v obou případech  jednal podle přání USA – jeho jednání tak bylo v rámci zahraniční politické subordinace konzistentní. První případ je z hlediska zákulisí podrobně vysvětlen ve zpravodajském produktu 12006 Pozadí libanonské aféry s českou zpravodajskou službou. Dále se této záležitosti věnuje dokument 12024 Česká vláda ohrozila životy českých občanů při státní operaci v Libanonu.   

Pokud se ale vrátíme k vydání Jevgenije Nikulina do USA, musíme vyzdvihnout klíčové body, které můžeme nastínit ve formě následujících otázek: Proč Paul Ryan přiletěl na oficiální jednání do Prahy jako soukromá osoba čili jako americký turista? Čím se provinil Ústavní soud ČR? A o čem vypovídá podřízené chování českých politiků?